L’Ajuntament s’alia amb promotors socials i cooperatius per agilitzar l’ampliació del parc públic protegit amb 1.000 nous habitatges : Servei de Premsa

L’Ajuntament s’alia amb promotors socials i cooperatius per agilitzar l’ampliació del parc públic protegit amb 1.000 nous habitatges

16/11/2020Temps estimat de lectura: 6 minuts

El Consistori signarà un conveni amb les entitats més representatives dels sectors de l’habitatge social i cooperatiu per impulsar conjuntament promocions de lloguer i cohabitatge en solars i edificis a rehabilitar municipals

El conveni garanteix la titularitat pública del sòl i permetrà una major agilitat en grans rehabilitacions d’edificis públics i en la construcció de nous pisos en solars municipals, sota criteris de no acumulació, sostenibilitat, preus socials i foment dels lligams comunitaris, per part de cooperatives i fundacions sense ànim de lucre, sempre sota control i seguiment municipals

Aquests mil pisos s’oferiran un 60% en règim de lloguer impulsats per fundacions i cooperatives de lloguer, i un 40% en règim cooperatiu en cessió d’ús, incloent-hi un cohabitatge sénior i un cohabitatge per a persones amb discapacitat intel·lectual

Signaran el conveni l’Associació de Gestors d’Habitatge Social, la Federació de Cooperatives d’Habitatge, la Xarxa d’Economia Social i Solidària i Cohabitac, Coordinadora de Fundacions d’Habitatge Social

L’Ajuntament de Barcelona obre una nova via per seguir ampliant el parc públic d’habitatge per garantir el dret a l’habitatge i enfortir el sector de l’habitatge social i cooperatiu. A través d’un conveni amb les entitats més representatives del sector de l’habitatge social i cooperatiu, el Consistori cedirà l’ús de solars i edificis a rehabilitar perquè siguin les entitats les que proposin els projectes a desenvolupar, amb un seguiment i control conjunt amb l’Ajuntament. Gràcies a la mesura, els terminis d’execució de les obres s’agilitzarà notablement i es podrà donar una resposta més ràpida a la creixent necessitat d’habitatge assequible amb motiu de la pandèmia.

Per a l’impuls del conveni, s’ha volgut incorporar al màxim les entitats més representatives del sector i amb una llarga experiència en la gestió d’habitatge social. Així, participen en la iniciativa l’Associació de Gestors d’Habitatge Social (GHS), com a entitat paraigua que engloba el sector de fundacions i cooperatives i de promotors públics, la Xarxa d’Economia Social i Solidària (XES), la Federació de Cooperatives d’Habitatge i la Coordinadora de Fundacions d’Habitatge Social, Cohabitac.

El conveni es fixa com a objectiu aixecar i rehabilitar 1.000 pisos durant els propers anys, on podran viure al voltant de 3.000 persones. Del total d’habitatges, el 40% serà de cohabitatge i el 60% de lloguer impulsat per fundacions o cooperatives, i es preveu que les plantes baixes puguin ser ocupats per equipaments municipals. Per fer-ho possible el conveni s’anirà proveïnt de solars i edificis.

En el moment de la signatura es cediran 10 solars i 3 edificis municipals a rehabilitar, i es comprometen 2 solars més pendents de gestions urbanístiques a desenvolupar durant els propers mesos. En total, doncs, la signatura del conveni va acompanyada de 12 solars i 3 edificis per promoure 419 pisos.

Ciutat Vella:

Sants-Montjuïc:

Sarrià – Sant Gervasi:

Gràcia:

Sant Martí:

Per garantir un cohabitatge sènior es vinculen dos solars contigus a Sarrià que permetran una promoció d’uns 30 pisos, i pel cohabitatge per persones amb discapacitat intel·lectual es reserva igualment un solar també a Sarrià. Les caracterísitiques d’aquests dos projectes es concretaran en un conveni propi.

 

Control i garanties públiques per l’adjudicació dels projectes i dels habitatges

El conveni estableix dues seccions, una per cohabitatge i l’altra per lloguer, per tal de rebre els projectes i proposar-los a una comissió integrada per l’Ajuntament i GHS, que serà l’encarregada de validar-les. Els membres designats per l’Associació Gestors de l’Habitatge Social en aquesta comissió no podran ser part interessada en l’adjudicació que es tracti, i l’assignació de solar o edifici final es farà sempre per part de l’Ajuntament.

La taula que valorarà els projectes de cooperatives en cessió d’ús estarà integrada per la XES i la Federació de Cooperatives d’Habitatge, en representació del sector cooperatiu. D’altra banda, la taula que ha de seleccionar els projectes de lloguer estarà formada per fundacions representades per Cohabitac, així com la Federació de Cooperatives, ja que l’objectiu és impulsar també lloguer de règim cooperatiu, una experiència amb un llarg recorregut al nord d’Europa i Amèrica, que és una combinació de lloguer tradicional, en el sentit que els cooperativistes no han d’aportar una quota inicial i paguen un lloguer, i la cessió d’ús, ja que alhora són una part activa de les decisions des del primer moment.

Les propostes que elevin les respectives taules hauran de complir els criteris següents:

En el cas de les promocions de lloguer, les persones que en siguin adjudicatàries les establirà l’Ajuntament a través dels canals habituals d’adjudicació d’habitatge públic, i es garantiran reserves del 30% per a joves i del 5% per a persones amb discapacitat. En el cas de les promocions de cohabitatge, tal i com marca la llei, la cooperativa marcarà les persones que en formaran part sempre i quan estiguin inscrites al Registre de Sol·licitants.

 

Cap a un operador social d’habitatge protegit

Aquest conveni vol posar la primera pedra d’un futur operador social similar als “Community land trust” d’Estats Units i països del nord d’Europa, on administració, promotors socials i comunitats de veïns es constitueixen en promotors i gestors del parc protegit.

Amb aquest objectiu, el conveni recull la voluntat d’estudiar la constitució d’un operador social d’habitatge i preveu que les entitats socials en un cop amortitzats els crèdits hi destinin el 50% dels seus beneficis.

 

Ampliació del parc públic

L’obertura d’aquesta nova via ve a complementar i reforçar la iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona per ampliar el parc públic d’habitatge assequible, que durant el primer trimestre de 2021 arribarà a màxims històrics de promocions en construcció, fins a més de 2.500 pisos simultàniament. A més de la promoció directa des de l’Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació, l’Ajuntament persegueix per totes les vies l’agilització de la construcció d’habitatge assequible, amb nous mètodes constructius, com la industrialització, i la promoció delegada, amb aliances amb privats, per captar recursos econòmics, experiència i potencialitats.

 

Així, durant els darrers anys s’han aixecat promocions amb promotors sense ànim de lucre o lucre limitat, s’ha impulsat la creació de l’empresa mixta Habitatge Metròpolis Barcelona amb l’AMB, i s’han impulsat 10 projectes de cooperatives d’habitatges en cessió d’ús.

 

Impuls al sector cooperatiu i l’economia social en el marc de l’Estratègia 2030

Aquesta política d’habitatge no només conforma un impuls publico-privat social al parc d’habitatge públic sinó que també és un impuls a un teixit econòmic en creixement (en tres anys a Barcelona el ritme de creació de cooperatives havia augmentat un 250%). Amb l’impuls de l’economia social i solidària s’impulsa un teixit divers a la nostra ciutat amb una gran capacitat de resiliència en la conservació de la ocupació en moments de crisi i que contribueix especialment a construir un model econòmic més sostenible i equitatiu. Formen part del sector 4.500 organitzacions i empreses i 60.000 llocs de treball. El passat mes de juny l’Ajuntament va anunciar un paquet de mesures amb col·laboració d’entitats de finances ètiques i cooperatives per valor de 7,5M d’euros.

L’impuls al sector del cooperativisme d’habitatge forma part dels 10 projectes de ciutat de l’Estratègia Social i Solidaria 2020-30, elaborada conjuntament entre el teixit i l’Ajuntament, un full de ruta comú fins al 2030 per fer créixer aquest àmbit econòmic i que serà presentada pròximament.

Paraules clau

habitatge/ promotors socials i cooperatius/