El nou contracte d’enllumenat públic permetrà millor sensació lumínica, seguretat i amb una tecnologia eficient : Servei de Premsa

El nou contracte d’enllumenat públic permetrà millor sensació lumínica, seguretat i amb una tecnologia eficient

17/11/2020

La Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat ha aprovat els plecs del nou contracte d’enllumenat públic 2022-2024, d’una durada de tres anys més dos prorrogables i per valor de 18,8 milions d’euros anuals

Entre els objectius del nou contracte hi ha la consolidació d’una tecnologia lumínica eficient, flexible i que pugui donar resposta als reptes de l’enllumenat públic a la ciutat, que actualment té 146.000 punts de llum

El nou contracte mantindrà tres lots corresponents a tres zones de Barcelona i cada empresa només podrà ser adjudicatària d’un sol lot

La Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat ha aprovat els plecs del nou contracte d’enllumenat públic 2022-2024. Es tracta d’un contracte a 3 anys, més 2 prorrogables, per valor de 18,8 milions d’euros anuals.

Els principals objectius del nou contracte de neteja, que es posarà en marxa l’any 2022, un cop finalitzat el procés de selecció d’ofertes i l’adjudicació:

El nou contracte assegurarà la continuïtat d’un servei essencial a Barcelona que actualment abasteix 146.000 punts d’enllumenat públic i representa el 20% del total de consum d’energia del consistori. Cal destacar que aquest percentatge de consum es molt inferior al de la mitjana de municipis de Catalunya que està al voltant del 50%.

Per al nou contracte es mantindran els lots actuals, corresponents a tres zones de la ciutat. La zona A, que inclou els districtes de Ciutat Vella, Eixample i Sants-Montjuïc, els districtes on s’acumulen més punts de llum artístics i d’activitats lúdiques; zona B, els districtes de les Corts, Sarrià – Sant Gervasi, Gràcia i Horta-Guinardó, districtes amb alta concentració de punts viaris; i la zona C, els districtes de Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí, amb zones de muntanya i, per tant, una casuística diferent a la resta. Les empreses es podran presentar a un màxim de dos lots tot i que només podran ser adjudicatàries d’un sol lot.

El procés de licitació inclourà dues fases. En la primera, la fase de selecció, s’escolliran vuit empreses en base a l’experiència en manteniment i obres d’instal·lacions d’enllumenat públic. En la segona, la fase d’adjudicació, s’avaluaran els criteris mitjançant judici de valor (40% de la puntuació) i posteriorment els criteris automàtics (60% de la puntuació), entre els quals hi ha l’oferta econòmica o la qualitat ambiental de la flota de vehicles. El nou contracte preveu la subrogació del 100% del personal.

La previsió és que el mes de setembre de 2021 es faci la formalització de les empreses adjudicatàries.Compartiu aquest contingut