L’Ajuntament reforça les aliances en la lluita contra la violència masclista : Servei de Premsa

L’Ajuntament reforça les aliances en la lluita contra la violència masclista

24/11/2020Temps estimat de lectura: 6 minuts

S’han impulsat sinergies amb els àmbits educatiu i laboral amb l’objectiu de transformar els imaginaris masclistes que legitimen les violències, fent un pas més en la millora de la coordinació i dels serveis existents d’atenció a les violències masclistes

La situació de confinament ha potenciat la violència digital, suposant un atac contra la llibertat pública i social de les dones, principalment joves. La campanya de comunicació i el Premi 25N d’enguany s’han centrat a visibilitzar-la

Durant la pandèmia els serveis d’atenció a les dones s’han mantingut actius i s’han adaptat a les necessitats del moment. S’han reforçat el suport a les xarxes comunitàries i el seguiment a les dones ateses, alhora que s’ha incrementat el número de places d’acolliment per violència masclista

L’Ajuntament de Barcelona segueix impulsant la Mesura de Govern cap a una Barcelona lliure de violències masclistes que es va presentar just fa un any. Un full de ruta que inclou 11 mesures i més de 100 accions per crear aliances per una Barcelona lliure de violència masclista, implicant a tota la ciutadania i en particular als homes en la lluita contra les violències.

Els dos grans objectius de la Mesura són incrementar les aliances per una Barcelona lliure de violències masclistes, ampliant la sensibilitat i aconseguint una major implicació ciutadana, ampliant la promoció de relacions i referents més igualitaris, lliures i sans; i fer un pas més en la millora de la  detecció, atenció i recuperació de les violències masclistes.

Durant el primer any d’aplicació de la Mesura de Govern, l’Ajuntament ha impulsat aliances amb els sectors educatiu i laboral per transformar els imaginaris masclistes que legitimen les violències, avançant per millorar la coordinació i els serveis existents d’atenció a les violències masclistes. També s’ha treballat per potenciar la capacitat de donar resposta a la diversitat per raó d’edat, origen o orientació sexual, i per definir un model integral d’abordatge de les violències sexuals entre els serveis municipals, entitats i administracions públiques. Tot i que ha estat un any marcat per l’emergència sanitària, s’ha treballat especialment en el foment de la implicació ciutadana i en la lluita contra les violències sexuals i digitals.

En l’àmbit educatiu s’han promogut actuacions de prevenció per fomentar una educació sexual i afectiva i transformar els models de feminitat i masculinitat. El curs passat es van iniciar diferents projectes per treballar amb l’alumnat i els i les docents la prevenció de les relacions abusives, la violència masclista i la discriminació per raons de sexe, gènere, origen i diversitat funcional. Per exemple, ja són 18 centres i gairebé 100 docents els que formen part de la “Xarxa d’escoles per la igualtat, la coeducació i la no-discriminació”, i 27  centres educatius i 524 docents estan implementant el “Programa Escoles per la Igualtat i la Diversitat”. A més, més de 1.800 nois i noies van participar en la XXV edició de l’Audiència Pública als Nois i les Noies de la Ciutat: “Educant en la igualtat”. Alhora, en coordinació amb diverses administracions, s’ha començat a elaborar guies per tractar temes com l’abordatge de l’assetjament escolar heterosexista o  l’abordatge i la promoció de la salut sexual als Centres Oberts de la ciutat.

Conjuntament amb l’Agència de Salut Pública de Barcelona, s’estan impulsant programes i activitats d’acció afectiva i sexual en l’àmbit educatiu. Programes com “Parlem-ne, no et tallis”, per a la prevenció de les relacions sexuals no protegides, i “1,2,3,emoció!” per la prevenció de conductes de risc, han comptat amb la participació de més de 2.000 alumnes.

Pel que fa a l’àmbit laboral, prop d’un 10% de les barcelonines que treballen asseguren que han patit assetjament sexual a la feina en algun moment de la seva vida. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Barcelona segueix consolidant les eines de prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de gènere al consistori. L’Ajuntament disposa d’un protocol propi per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual i per raó de sexe; i també col·labora amb els ens participants de la institució amb l’objectiu que tots disposin d’un pla d’igualtat intern. A més, per garantir la implicació de tota la plantilla del consistori, es realitza una formació de caràcter obligatori sobre assetjament sexual i per raó de sexe.

Paral·lelament, l’Ajuntament continua donant suport a aquelles empreses que volen encetar mesures de foment de la igualtat. En aquest primer any s’han atès un total de 63 empreses i s’ha iniciat un procés destinat a reforçar la sensibilització i el compliment de les mesures d’igualtat, inclosa la prevenció i abordatge de l’assetjament, entre les empreses instal·lades al Parc Tecnològic i les incubades del Viver i d’Almogàvers. D’altra banda, es preveu un reforç dels Punts de Defensa de Drets Laboral (PDDL), amb la contractació de personal de l’àmbit del Dret amb coneixements específics en matèria de gènere i d’assetjament sexual i per raó de sexe a l’entorn laboral.

 

Visibilització de la violència digital

Una de les actuacions més innovadora d’enguany ha estat el reforç sobre les violències digitals. El món digital està travessat per les mateixes estructures socials, econòmiques, culturals i polítiques que donen lloc a les violències masclistes offline. Aquesta violència suposa un atac contra la llibertat pública i social de les dones, ja que sovint són atacs invisibilitzats que es basen en la vigilància, el control i la manipulació de la informació en l’entorn digital. Durant l’estat d’alarma, donat l’augment de les interaccions socials dels joves a través de les xarxes virtuals, el SAH i el SARA Joves van elaborar un document de recomanacions per la prevenció de les violències masclistes en els entorns digitals. A més, la campanya de comunicació del 25N se centra en aquest tipus de violència i s’adreça al públic jove; i el Premi 25N s’ha dirigit a buscar el millor projecte que plantegi una estratègia feminista a les xarxes.

 

Els serveis d’atenció a les dones s’han reforçat i adaptat durant la pandèmia

L’emergència sanitària i la situació de confinament van ocasionar un impacte en la violència masclista. En aquest context, l’Ajuntament de Barcelona va impulsar un seguit d’actuacions específiques per prevenir i atendre els casos de violència masclista en situació de confinament i per donar suport a les dones més vulnerables.

Els serveis de l’Ajuntament de Barcelona adreçats a l’assessorament i l’atenció de les dones s’han mantingut actius durant tota la pandèmia i s’han intensificat els esforços per tal d’acostar els recursos a les dones que no tenien vincle amb els serveis i detectar possibles situacions de violència emergents. S’ha reforçat el suport a les xarxes comunitàries i veïnals per facilitar la prevenció, detecció i acompanyament en casos de violència masclista. Des de l’inici de l’estat d’alarma s’ha contactat amb un total de 38 xarxes de suport i s’ha donat resposta a  72 demandes.

Els serveis d’atenció directa SARA, qui ha atès 1.300 dones fins al mes de setembre, va continuar funcionant de manera presencial en horari reduït i va reforçar el seguiment de les dones usuàries, intensificant les trucades i el contacte amb l’objectiu de donar el suport psicològic i social necessari. Des de la UTEH es va desenvolupar una campanya de sensibilització específica sobre el tràfic d’éssers humans; es van reforçar les accions contra l’LGTBIfòbia i el Servei d’Atenció a Homer (SAH) va ampliar l’horari d’atenció telefònica. Alhora, l’Ajuntament va habilitar un servei telefònic perquè les dones poguessin resoldre qüestions jurídiques vinculades a la violència masclista i es va establir un acord amb un operador de pisos turístics per tal d’assegurar places d’allotjament d’urgència per a dones en situació de violència masclista.

Respecte a l’acolliment per violència masclista, l’Ajuntament destinarà més de 5 milions d’euros per garantir la continuïtat del reforç dels serveis. Aquest any s’han sumat 30 noves places d’allotjament. En el mandat passat es van doblar el nombre de places fins als dos centenars, arribant a unes 260 dones acollides aquest estiu.

De la mateixa manera, s’ha realitzat una adaptació del Dispositiu d’Atenció Telefònica Centralitzat per incorporar l’agenda del SARA en vistes de crear una centraleta única el 2021, garantint així un millor accés de les dones als serveis. Com a novetat, amb l’objectiu de promoure l’autonomia  de les dones, s’ha establert que el SARA també donarà ajuts temporals de lloguer a les dones que surten de dispositius d’acolliment un cop finalitzat el procés de recuperació.

Paraules clau

lluita contra la violència masclista/