Barcelona autoritza 3.129 terrasses noves i ampliacions a l’espai públic : Servei de Premsa

Barcelona autoritza 3.129 terrasses noves i ampliacions a l’espai públic

01/12/2020

El Govern municipal fa balanç dels nous espais per a la restauració que s’han instal·lat des del mes de maig per afavorir la viabilitat del sector i garantir el compliment de les mesures sanitàries davant la situació generada per la pandèmia

Dues de cada tres propostes aprovades són ampliacions de terrasses ja existents, i la resta són permisos per a noves implantacions

Una mica menys de la meitat de les autoritzacions se situen en espais dedicats fins ara als vehicles com cordons d’aparcaments, carrils de servei o xamfrans, i suposen més de 23.000 m2 guanyats per a ús ciutadà

L’Ajuntament treballarà amb empreses especialitzades el codisseny de plataformes d’ampliació de voreres que es començaran a instal·lar a finals del primer trimestre de 2021 per millorar l’encaix en el paisatge urbà de les terrasses en calçada

El Govern municipal ha fet balanç aquest dimarts de les terrasses autoritzades els últims mesos per donar suport a la restauració en la situació generada per la Covid-19. L’Ajuntament ha donat permís a 3.129 terrasses que contribueixen a afavorir la viabilitat dels establiments i l’activitat econòmica, de manera compatible amb un espai públic més viu, accessible i on es puguin complir les mesures sanitàries.

El procés de concessió de terrasses va començar a finals de maig, i l’ha gestionat un equip d’una vuitantena de tècnics. Des d’aleshores s’han registrat 6.731 sol·licituds, totes elles ja revisades a dia d’avui. 4.203 s’han resolt, i 2.528 no han entrat a tràmit o no s’han admès perquè tenien defectes no esmenables (duplicitats, defectes substancials de forma, falta de NIF, no tenir llicència d’activitat, etc.).

Del total de sol·licituds resoltes se n’han aprovat 3.129, de manera que tres de cada quatre –el 74%– han estat autoritzades. D’aquestes, 2.167 –dues de cada tres– són ampliacions de terrasses que ja existien i 962 són noves. En global, suposen 8.627 taules i 33.398 cadires noves.

Per districtes, les autoritzacions es reparteixen de la següent manera:

 

Pel que fa a la ubicació, una mica menys de la meitat han ocupat espais de calçada que abans eren per a vehicles com ara cordons d’aparcament, carrils de serveis o xamfrans. Concretament, 1.299 s’han posat a calçada i 40 han combinat calçada i de vorera. Les 1.790 restants s’han col·locat a vorera.

Amb aquestes actuacions s’han alliberat 23.176 m2 d’asfalt que fins ara eren destinats als vehicles.

 


Terrasses instal·lades en calçada, a Ciutat Vella (esquerre) i Sarrià-Sant Gervasi (dreta).
 

Finalment, s’han denegat 1.074 peticions, la gran majoria per motius tècnics com qüestions d’ubicació o no tenir prou espai. També per motius administratius com no tenir llicència d’activitat vigent o tenir-ne una que no permet l’ús de terrassa.

 

Millores específiques, auditoria i nou termini de presentació de sol·licituds

Paral·lelament, l’Ajuntament treballa per revisar casos on s’hagin detectat possibles millores i on es puguin aplicar canvis en les condicions d’ubicació que facin viable instal·lació les terrasses, sempre que es respectin les condicions previstes en el decret que les regula. Especialment a Ciutat Vella i Gràcia, els districtes on les implantacions són més complexes per la morfologia dels carrers i places.

També s’han eliminat casos on hi havia una sola taula en calçada, concedint-ne dues ja sigui pujant-les a vorera o ajuntant-les amb altres terrasses. I s’estan gestionant els recursos i reclamacions presentades davant peticions denegades.

A banda, des de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà s’està fent una auditoria interna per avaluar sobre el terreny les implantacions en calçada, ja que són les que més impacte tenen. Ja s’ha analitzat prop d’un miler terrasses: més de la meitat s’han instal·lat correctament i la resta tenen aspectes a millorar o rectificar. Les disfuncions detectades tenen a veure amb la implantació del nou espai –proteccions errònies o fitons separant terrasses contigües–, problemes amb el disseny previst en l’autorització o incompliments per part dels operadors.

A més, en els propers dies s’obrirà un nou termini d’un mes de durada perquè els restauradors que no ho van fer sol·licitin ara l’ampliació o nova autorització de terrassa. Començarà el 9 de desembre i durarà fins el 9 de gener. S’aprovarà via decret d’alcaldia, i la tramitació de les sol·licituds es farà de la mateixa manera que a l’inici del procés. El decret també inclourà la pròrroga de les condicions excepcionals de les guinguetes de la platja durant la temporada 2021.

 

Nou prototip d’ampliació de voreres i personalitzacions del mobiliari amb el FAD

Després d’aquesta primera fase de gestió i implantació de noves terrasses i ampliacions, ara el Govern municipal les vol consolidar. Tal com ja es va acordar, la vigència de les terrasses extraordinàries es prorrogarà fins el 31 de desembre de 2021. I, alhora, ara comença un procés per dignificar les terrasses i passar de les mesures urgents a integrar-les en l’espai públic amb un disseny de qualitat. Això passa per repensar els elements que les conformen i aconseguir millorar-ne l’estètica i el seu encaix en el paisatge urbà.

En aquests moments s’està treballant en el disseny d’un moble-plataforma d’ampliació de vorera que integri millor les terrasses en calçada i garanteixi l’accessibilitat i la seguretat. L’Ajuntament obrirà properament una convocatòria a empreses del sector perquè facin propostes de prototips. Se’n seleccionarà un amb l’objectiu de disposar d’un moble homologat i de codi obert que es pugui començar a instal·lar en calçada a finals de primer trimestre de 2021. De cara al 2022, l’opció de col·locar terrasses en calçada estarà condicionada a disposar d’un d’aquests mobles.

A més del disseny del prototip, es farà una convocatòria a les escoles de disseny i d’arquitectura per atraure formats de millora de les terrasses. D’aquí en sortiran idees de personalitzacions del mobiliari i els elements de seguretat i senyalització que s’aplicaran tan aviat com sigui possible.Compartiu aquest contingut