Barcelona posa l’accent en el dret a la vida independent per commemorar el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat : Servei de Premsa

Barcelona posa l’accent en el dret a la vida independent per commemorar el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat

03/12/2020

L’Ajuntament aprofita l’efemèride per reivindicar els drets i el benestar de les persones amb discapacitat en tots els àmbits de la vida i de la societat, posant el focus en el dret a viure de manera independent i a ser inclosos i incloses a la comunitat

Avui s’ha celebrat una jornada amb experts sobre el dret a l’autonomia personal en temps de coronavirus i s’han presentat tres vídeos de sensibilització on persones amb discapacitat expliquen el seu procés d’aprenentatge cap a una vida independent

L’Ajuntament promociona aquest dret amb projectes com els pisos d’aprenentatge per a una vida independent, el servei d’assistència personal, la subvenció per millorar l’accessibilitat als habitatges o la promoció d’oferta pública

Sota el lema “Sumem capacitats, sumem diversitats”, i amb el rerefons de la situació d’emergència sanitària, l’Ajuntament ha aprofitat la celebració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat per reivindicar els drets i el benestar de les persones amb discapacitat en tots els àmbits de la vida i de la societat, posant el focus en el dret a viure de manera independent.

 

 

 

Per commemorar-ho, avui s’ha celebrat la jornada “El dret a l’autonomia personal en temps de coronavirus”, organitzada per l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD), en la qual s’ha reflexionat entorn de l’impacte de la pandèmia en l’autonomia i la vida independent de les persones amb discapacitat i el paper de la tecnologia al servei de la garantia dels seus drets.

A la jornada hi ha participat el regidor i president de l’IMPD, Joan Ramon Riera, qui ha posat en valor les actuacions del consistori durant la pandèmia per no deixar cap persona amb discapacitat sola: “s’han creat recursos residencials d’emergència que encara ara mantenim, s’han mantingut tots els serveis d’atenció domiciliària i de vida independent, fent-ho de forma segura tant pels professionals com pels usuaris i usuàries; i també s’han facilitat activitats de respir a l’estiu per a més de 700 persones amb discapacitat i llurs famílies.” També ha volgut destacar altres actuacions com la priorització en l’ocupació del col·lectiu “creant el Pla d’Ocupació Diversem i l’Oferta Pública per a persones amb discapacitat intel·lectual” o el programa La Meva Llar “que permetrà donar suport en la rehabilitació i adaptació de les llars amb una persona amb discapacitat així com aplicar tecnologia innovadora per fer-les més accessibles” ha afegit.

Durant la jornada també s’han presentat tres vídeos de sensibilització on barcelonins i barcelonines amb discapacitat expliquen, en primera persona, el seu procés d’aprenentatge i les seves històries d’autonomia personal. El Roger, la Ruth i la Paula relaten el seu pas per un pis d’aprenentatge per a una vida independent amb l’objectiu de trencar estigmes i reivindicar el dret a una vida independent.

 

Projectes de promoció del dret a la vida independent

L’Ajuntament treballa per fomentar el dret de les persones amb discapacitat a viure de forma independent i a ser incloses a la comunitat a través de projectes d’atenció, d’acompanyament, d’habitatge, d’inclusió laboral i d’accessibilitat. Aquests projectes es promouen des de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i es treballen de manera transversal amb els departaments i els districtes de la ciutat amb l’objectiu de no deixar ningú enrere en la construcció d’una ciutat més justa i igualitària.

Habitatge accessible i inclusiu

El projecte pilot dels pisos d’aprenentatge per a una vida independent, adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual, els ofereix una primera experiència de convivència fora del domicili familiar, amb suport professional personalitzat, per preparar-les i formar-les en l’adquisició d’aquelles habilitats i competències necessàries per al desenvolupament del seu propi projecte de vida personal autònom i independent i potenciant la seva inclusió social plena.

En aquest eix també són importants els habitatges domotitzats per a persones amb mobilitat reduïda, en els quals l’ús combinat de les noves tecnologies i dels serveis d’assistència personal permeten viure-hi de manera autònoma a aquestes persones. De la mateixa manera, els habitatges amb suport professional d’assistència personal destinats a persones amb discapacitat intel·lectual, aconsegueixen el seu empoderament, l’ampliació de competències i habilitats d’autogestió i administració de la llar i la millora de les relacions amb el veïnat i la comunitat. També s’ha treballat en facilitar la vida independent de persones amb sordceguesa en habitatges de protecció oficial gràcies al programa “Connectat’s”.

Per últim, l’Ajuntament ha presentat aquest any la subvenció “La meva llar” per fomentar la realització d’actuacions d’adaptació als habitatges per facilitar que les persones amb discapacitat puguin viure de forma segura i autònoma en els seus domicilis, millorant la seva qualitat de vida i promovent els seus projectes de vida independent.

Servei d’Assistència Personal

El Servei d’Assistència Personal de Barcelona proporciona a les persones amb discapacitat i en situació de dependència el suport d’un o una assistent personal necessari per a  la realització de les activitats de la vida diària i d’inclusió en la comunitat. La persona beneficiària és qui decideix les activitats a realitzar, quan es fan, qui les fa  i la manera de dur-les a terme. L’objectiu és facilitar a les persones la realització d’un projecte de vida independent en tots els àmbits vitals: relacions socials i familiars, funció parental, educació, formació, treball, salut, participació ciutadana, política, cultura, oci, esport, activitats lúdiques, entre d’altres.

Inclusió Laboral

L’IMPD, a través de l’Equip d’Assessorament Laboral (EAL) ofereix suport, assessorament i acompanyament a les persones amb discapacitat que volen trobar una feina o canviar-la. Aquest àmbit ha estat un dels més afectats per la situació sanitària i l’Ajuntament ho ha reforçat amb la convocatòria  del Pla d’Ocupació Diversem que donarà feina a 50 persones amb discapacitat per col·laborar en la revisió de l’accessibilitat de les àrees de joc infantil de la ciutat de Barcelona.

Des de l’Ajuntament de Barcelona també s’ha publicat la primera oferta de 57 places per accedir a la funció pública mitjançant convocatòria d’oposició lliure per persones amb dificultats d’integració laboral per raó de la seva capacitat intel·lectual.  A més, cal destacar la promoció de projectes d’emprenedoria social com la Cooperativa Diverscoop, integrada per 11 persones amb discapacitat,  que acaba d’inaugurar el seu  quart quiosc a la ciutat.

Accessibilitat física i comunicativa

Assolir l’accessibilitat física i comunicativa és imprescindible per garantir la participació i el gaudi ple de la ciutat per a tots els barcelonins i barcelonines, siguin quines siguin les seves capacitats.  El Pla d’Accessibilitat Universal de Barcelona ha finalitzat ara la fase de diagnòstic per avaluar l’estat d’accessibilitat física i comunicativa dels serveis i equipaments públics i privats d’ús públic, els transports i la via pública.

A més, també s’està treballant en un nou model d’inclusió d’infants amb discapacitat o  problemàtiques de salut mental als Centres Oberts de la ciutat, per preparar una oferta d’activitats inclusiva i  una acollida específica a les seves necessitats. De la mateixa manera, també es treballa en la programació d’espectacles familiars accessibles amb autodescripció,  intèrpret en llengua de signes o subtitulació en pantalla.

 

Enllaços als vídeos amb mesures d’accessibilitat comunicativa:

El Roger té dret a una vida independent:

La Ruth té dret a una vida independent:

La Paula té dret a una vida independent:

 Compartiu aquest contingut