Intervinguts 33 gossos en una botiga d’animals de l’Eixample : Servei de Premsa

Intervinguts 33 gossos en una botiga d’animals de l’Eixample

04/12/2020Temps estimat de lectura: 5 minuts

Tècniques del Departament de Protecció d’Animals de Barcelona I agents de la UREP de la Guàrdia Urbana van realitzar una inspecció en una botiga d’animals de l’Eixample on van localitzar 33 gossos malalts

La inspecció forma part de la campanya relacionada amb la tinença responsable d’animals de companyia i amb el control del comerç de venda d’animals per tal de comprovar les condicions d’estança i cura d’animals

El Departament de Protecció d’Animals de Barcelona i la Guàrdia Urbana de Barcelona van intervenir 33 gossos de diferents races en una botiga d’animals del districte de l’Eixample, en el transcurs d’una inspecció administrativa.

La inspecció es va realitzar arran de les denúncies rebudes a l’Oficina de Protecció dels Animals per presumptes irregularitats relacionades amb les condicions de salut dels animals que es venien a l’establiment.

 

 

Els animals intervinguts   presentaven símptomes compatibles amb   parvovirosi (una malaltia potencialment mortal i contagiosa, molt freqüent en gossos que no han estat correctament vacunats durant les primeres etapes del seu desenvolupament),   Brom, (malaltia infecto contagiosa molt greu) coronavirus caní, tos de les gosseres, lesions dèrmiques (produïdes per fongs i sarna demodècica)  i Giardiasi (enfermetat diarreica   ocasionada per  Giardia intestinals)

Es van localitzar animals malats en un espai il·legal de la botiga, en pèssimes condicions higièniques i de salut.  Ni la  sala de quarantena ni els boxes dels animals a la venda no comptaven  amb les condicions higièniques escaients per evitar la transmissió de malalties dels animals allotjats.

A més del control de l’estat de salut dels animals, durant la inspecció es va poder verificar que la botiga no complia, a més, obligacions documentals importants com ara disposar de les factures de compra dels animals o bé irregularitats en el registre de les entrades d’animals al Llibre Oficial de Registre.

La inspecció conjunta dels nuclis zoològics, denominació tècnica de les botigues especialitzades en la venda d’animals, entre el Departament de Protecció dels Animals i els membres de la secció canina de la Guàrdia Urbana de Barcelona és habitual i forma part d’un programa de col·laboració mútua en aquest i altres àmbits relacionats amb la tinença i la venda d’animals.

En aquest sentit, aquesta inspecció s’emmarca en la campanya que està portant a terme l’Ajuntament de Barcelona a través de la Guàrdia Urbana i del Departament de Protecció d’Animals municipal relacionada amb la tinença responsable d’animals de companyia i amb el control del comerç de venda d’animals per tal de comprovar les condicions d’estança i cura d’animals, així com de les condicions administratives i tècniques.

En aquestes inspeccions es té en compte, a banda del compliment dels requeriments documentals establerts per l’ordenança, les condicions vinculades al benestar dels animals: edat dels cadells, pautes de vacunació i d’alimentació, protocols de profilaxi i socialització, mides de les gàbies, número d’animals que hi ha a l’establiment, indicis de malalties o signes de desatenció, espais d’adaptació i quarantena, i tota la resta d’aspectes contemplats a l’ordenança.

Des de l’Ajuntament de Barcelona es promou activament les adopcions, com a primera opció per assolir un animal de companyia. També es treballa per sensibilitzar les persones que, finalment optin per comprar un animal de companyia que ho facin en un comerç on la venda es faci de manera responsable.

La campanya també està destinada a sensibilitzar als propietaris de gossos sobre la necessitat d’adoptar comportaments cívics respecte a la tinença d’animals de companyia, fomentar hàbits de conducta per millorar la convivència amb els altres ciutadans i fer complir als propietaris d’aquests animals les obligacions legals corresponents.

En definitiva es busca la millora del benestar dels animals garantint els usos diversos de l’espai públic compatibilitzant la tinença responsable d’animals i el gaudi de l’espai públic per la ciutadania en general.

Els parcs, places i jardins de la ciutat són els espais on amb més incidències es detecten. Per aquest motiu aquesta campanya farà especial atenció en aquests espais centrant-se sobretot en els parcs, places o jardins on s’han detectat problemes amb gossos o comportaments incívics d’alguns dels seus propietaris o cuidadors.

L’Ajuntament  de Barcelona regula la protecció la tinença i la venda dels animals i, en especial, les interrelacions entre les persones i els animals a través de l’Ordenança sobre la protecció, la tinença i la venda d’animals.

En aquest sentit, l’actuació de la Guàrdia Urbana se centra, principalment, en el compliment dels deures legals i la correcció de les conductes incíviques:

Preferentment si la conducta no és greu, s’adverteix prèviament als responsables dels gossos, i si aquesta comunicació no és possible o si és reincident, es formulen les corresponents denúncies.

 

1.300 denúncies fins el mes d’octubre

Des del mes de gener fins al mes d’octubre d’enguany, la Guàrdia Urbana de Barcelona ha imposat un total de 1.285 denúncies per infraccions relacionades amb la tinença responsable d’animals. Durant tot l’any passat aquesta xifra va ser de 1.385 denúncies

Els principals conceptes són:

 

  2020(Gener-Oct)
Tenir un gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió 331
Tenir un gos potencialment perillós en llocs públics sense estar subjecte amb una corretja o cadena 76
Tenir gossos en els parcs infantils o jardins d`ús infantil i el seu entorn 60
No recollir immediatament les deposicions fecals dels animals domèstics a les vies públiques i als espais públics o no procedir a la neteja dels elements afectats per les deposicions 31
Animal de companyia sense identificar mitjançant microxip 15
Animal de companyia no censat 27
Tenir un gos potencialment perillós sense disposar de llicència 159
Gos potencialment perillós sense identificar mitjançant microxip 40
Gos potencialment perillós no censat 62
Tenir gossos potencialment perillosos a les vies i als espais públics sense que la persona que el condueixi i controli dugui el document identificatiu o la llicència municipal 88
No contractar l’assegurança de responsabilitat civil exigible als propietaris de gossos potencialment perillosos 123

 

Enllaç a vídeo

Paraules clau

animals/ prevenció/ seguretat/