L’Ajuntament de Barcelona, el primer en integrar-se en els sistemes del centre d’atenció i gestió de trucades d’urgència 112 Catalunya : Servei de Premsa

L’Ajuntament de Barcelona, el primer en integrar-se en els sistemes del centre d’atenció i gestió de trucades d’urgència 112 Catalunya

14/12/2020

A partir de finals de gener de l’any vinent el telèfon 112 substituirà el 092 de la Guàrdia Urbana i el 080 dels Bombers i centralitzarà totes les trucades d’emergència

L’Ajuntament portarà a terme una sèrie de mesures per a la millora de la qualitat del servei d’atenció en la gestió d’incidències, urgències i emergències, a la ciutat de Barcelona

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, Miquel Sàmper, han signat aquest matí el conveni el de col·laboració per dur a terme les tasques d’integració tecnològica dels serveis d’emergència de l’Ajuntament en els sistemes del centre d’atenció i gestió de trucades d’urgència 112  Catalunya. Amb aquest acord Barcelona serà la ciutat primera en adherir-se al 112.

Aquesta integració, que finalitzarà a finals de gener del 2021, millorarà la gestió dels incidents i de les demandes d’actuació dels serveis d’emergència que rep el telèfon 112 en l’àmbit territorial de la ciutat de Barcelona, facilitant així la coordinació operativa en la gestió de dites emergències.

L’Ajuntament de Barcelona durà a terme la integració de totes les trucades d’emergència que actualment reben els telèfons de la Guàrdia Urbana -092- i del Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis -080- en el telèfon d’emergència 112, amb la finalitat que la ciutadania només utilitzi aquest en cas de necessitat.

D’aquesta manera el CAT112 rebrà totes les trucades d’emergències a la ciutat de Barcelona mitjançant el telèfon 112 i trametrà telemàticament als sistemes de GUB/SPEIS la informació sobre els avisos i requeriments que els correspongui atendre.

El conveni estableix que en un termini màxim de 12 mesos totes les trucades ordinàries d’urgència i emergència de l’àmbit de GUB/SPEIS es rebin a través del telèfon 112. Per assolir-ho, l’Ajuntament es compromet a dur a terme les campanyes de difusió pertinents per a que, de manera progressiva, la ciutadania conegui i utilitzi cada cop més el telèfon 112 en l’àmbit de la ciutat de Barcelona.

 

 

 

 

L’Ajuntament de Barcelona també durà a terme una campanya específica de contactes i comunicació amb col·lectius d’interès per a fer-los partícips de la nova situació i per tal que col·laborin en la difusió dels missatges (aquests col·lectius haurien d’incloure almenys: associacions d’hotelers, associacions de comerciants, associacions de veïnes i veïns, consolats, administradors de finques, transports (aeroport, port, taxi, TMB,…), museus, universitats, escoles i instituts, altres centres educatius, etc.).

Aquest conveni també significa el punt de partida del nou model de servei i de gestió per modernitzar i agilitzar les tasques d’atenció a la demanda i oferir un millor servei a la ciutadania del servei d’atenció en la gestió d’incidències, urgències i emergències, a la ciutat de Barcelona que engegarà l’Ajuntament.

El nou model pren com a centre el servei a la ciutadania. I està dirigits a abordar la modificació organitzativa, un canvi en la gestió dels recursos humans i materials, i la integració́ en el sistema de seguretat públic i la millora tecnològica.

Tant GUB com SPEIS actualitzaran i milloraran la seva estructura organitzativa en les sales d’atenció a la demanda. L’objectiu és modernitzar i agilitzar els procediments, la gestió́ i l’optimització de recursos, la tipologia de servei d’acord amb els nous reptes.

Aquest projecte es desenvolupa en una estructura de quatre grans eixos estratègics, que recullen un dels objectius principals de les polítiques de prevenció i seguretat: establir un sistema de seguretat més integrat, coordinat, eficaç i eficient en la gestió de la demanda, en cas d’una urgència i/o emergència, per millorar en el temps de resposta. Al mateix temps els eixos es desglossaran en un total de 21 actuacions que han de permetre impulsar un sistema de seguretat amb relació a la gestió de la demanda més integral, coordinada i de cooperació.

 

 

 

 

 Compartiu aquest contingut