Aprovat inicialment el projecte d’urbanització de “Canòpia Urbana-Àmbit Tramvia” : Servei de Premsa

Aprovat inicialment el projecte d’urbanització de “Canòpia Urbana-Àmbit Tramvia”

17/12/2020

La Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona ha donat llum verda a la tramitació del projecte d’urbanització “Canòpia Urbana-Àmbit Tramvia”, vinculat a la primera fase de la connexió de la xarxa de tramvies

S’actua sobre un àmbit de 40.735m2 on hi haurà un intercanviador de transport públic amb una gran pèrgola fotovoltaica com a marquesina, la nova rambla dels Encants, tres nodes de biodiversitat i jardins

L’Ajuntament de Barcelona hi invertirà 21,4M€ i els treballs està previst que comencin la tardor del 2021

La Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat inicialment el projecte d’urbanització “Canòpia Urbana-Àmbit Tramvia”, vinculat a la primera fase de la connexió de la xarxa de tramvies, per un pressupost de 21,4M€. A partir d’ara, s’inicia un període d’exposició pública i posteriorment el projecte s’haurà d’aprovar definitivament, també en Comissió de Govern.

El projecte urbà actua sobre un àmbit de 40.735 m2 que inclou la urbanització associada al recorregut del tramvia en el tram comprès entre els carrers de Castillejos i Badajoz, al seu pas per la plaça de les Glòries. En aquest àmbit s’urbanitza l’avinguda Diagonal entre Castillejos i Cartagena (rambla dels Encants); s’actua sobre el costat Llobregat de la rambla dels Encants entre l’avinguda Diagonal i el carrer de Casp; s’inclou un intercanviador de transport públic situat davant la façana del Museu del Disseny de Barcelona i es preveu la urbanització associada a la connexió provisional dels tramvies amb les vies actuals de l’avinguda Diagonal i la Gran Via de les Corts Catalanes (banda Besòs del parc). El projecte també contempla la urbanització d’un tram de l’avinguda Meridiana i el carrer Àlaba, per a permetre la connexió amb la línia T4 del tramvia.

Es ressegueix, doncs, tota la banda Llobregat i mar del perímetre del futur parc, que serà un espai obert, accessible i acollidor que connecti millor els barris del seu perímetre. En tot l’àmbit d’intervenció, es planteja tota la urbanització en plataforma única, donant la prioritat als vianants i la presència del trànsit privat queda reduïda a itineraris de veïns i serveis.

En l’àmbit de la Diagonal (entre els carrers de Castillejos i Cartagena), es planteja una continuïtat de la secció tipus establerta en el projecte d’urbanització de la connexió del tramvia entre els carrers Marina i Castillejos. Les vies del tramvia se situen a banda i banda de la rambla central actual, però en aquest cas es desenvolupa en plataforma única, igual que a la resta de Canòpia.

En el tram del carrer Cartagena (rambla dels Encants) entre l’avinguda Diagonal i el carrer Casp, la secció proposada planteja les voreres a la banda Llobregat, amb un vial de serveis en plataforma única, la plataforma tramviària en via doble i un carril bici bidireccional adjacent a la futura urbanització del parc de Canòpia.

La urbanització de tota la banda mar de Canòpia engloba el tram comprés entre els carrers Cartagena i Badajoz i conforma la part més important, tant per la superfície que ocupa com pel fet que es construeixen alguns dels elements més significatius. Un és el nou intercanviador de transports que acull les línies T4, T5 i T6 del tramvia, varies línies d’autobusos urbans i interurbans i l’intercanvi amb la parada Glòries de la línia 1 de metro. També s’inclouen les pèrgoles fotovoltaiques, un element singular tant per les seves formes ovalades que fan de gran sostre, com per la seva funció ja que fa de marquesina de protecció i generador d’energia.

Per últim, també s’aborda la urbanització d’un tram de l’avinguda Meridiana i el carrer Àlaba, per permetre la connexió amb la línia T4 del tramvia. Les actuacions més rellevants que es faran en aquest àmbit són: la inclusió d’uns jardins d’acollida als actuals accessos a l’estació de Glòries (L1), que envoltaran les escales de sortida del metro i l’ascensor actual, la continuació de la rambla dels Encants i l’adequació de les voreres al costat del Mercat dels Encants.

Quant al verd, es preveuen tres nous nodes de biodiversitat que faran de refugis de natura dins el parc i facilitaran la mobilitat de les espècies a l’interior de la plaça

La urbanització d’aquesta banda Besòs de Canòpia no és completament definitiva, ja que el projecte preveu la sortida dels tramvies des de l’intercanviador cap a Diagonal Mar i Gran Via Besòs enllaçant amb les vies actuals. La urbanització definitiva es farà conjuntament amb el projecte d’urbanització de la cobertura de Gran Via, que definirà la ubicació de les futures vies dels tramvies tant a Diagonal com a Gran Via.

 

 

En aquest projecte d’urbanització de la” Canòpia Urbana – Àmbit Tramvia” s’incorpora la Fase 1 del Projecte d’ampliació del vestíbul de l’estació de metro Glòries (L1), amb la finalitat que la Generalitat de Catalunya pugui executar la Fase 2 del projecte d’ampliació del vestíbul de l’estació de metro Glòries (L1), en un futur, sense cap afectació al servei tramviari.

El passat dilluns també es va fer l’aprovació inicial de l’altre projecte d’urbanització vinculat a la primera fase de la connexió dels tramvies, que implica la reforma de l’avinguda Diagonal, entre Girona i Castillejos. El Govern municipal treballa amb l’objectiu de licitar i adjudicar les obres dels dos projectes d’urbanització a l’estiu, amb la voluntat d’iniciar els treballs durant la tardor del 2021.Compartiu aquest contingut