L’Ajuntament de Barcelona firma operacions de finançament amb KutxaBank, Bankia i Caixa Enginyers : Servei de Premsa

L’Ajuntament de Barcelona firma operacions de finançament amb KutxaBank, Bankia i Caixa Enginyers

04/01/2021

Es formalitzen nous préstecs a llarg termini per valor de 66 M€

L’endeutament de l’Ajuntament a data 31/12/20 es situa en 799,7M€

L’Ajuntament de Barcelona ha formalitzat noves operacions de finançament de l’exercici 2020 per un valor global 66 M€. En concret s’ha formalitzat un préstec amb KutxaBank per un import de 35 M€ i venciment a 10 anys; un préstec sostenible de 25 M€ i venciment a 8 anys amb Bankia i un préstec de 6 M€ i venciment a 8 anys amb Caixa d’Enginyers.

En total s’han rebut un total de 24 ofertes de préstecs a llarg termini de 6 entitats financeres diferents. L’Ajuntament de Barcelona ha valorat les millors ofertes i ha formalitzat els préstecs valorant el preu de les operacions, el període de disposició ofert, fórmules de sostenibilitat vinculades al finançament i millores socials presentades.

En el cas de Bankia, per exemple, el préstec incorpora una fórmula de sostenibilitat vinculada al finançament en què l’entitat financera es compromet a bonificar el cost financer del préstec si es compleixen determinats objectius de sostenibilitat de l’Ajuntament de Barcelona.

Barcelona busca la diversificació de les seves vies de finançament més enllà dels préstecs amb la banca tradicional. A 31/12/2020, la distribució segons les fonts de finançament és la següent:

 

 

Amb la formalització d’aquestes noves operacions financeres (de les quals s’han disposat 6M€ al 2020), que se sumen als 50M€ disposats del préstec amb el Banc del Consell d’Europa (CEB) i als 45M€ disposats del préstec amb el Banc Europeu d’Inversions (BEI), l’endeutament de l’Ajuntament de Barcelona a 31/12/2020, després d’atendre els 81,4M€ d’amortitzacions de l’exercici, es situa en 799,7 milions d’euros.Compartiu aquest contingut