Barcelona reforçarà el dispositiu per garantir el compliment de la nova normativa de patinets : Servei de Premsa

Barcelona reforçarà el dispositiu per garantir el compliment de la nova normativa de patinets

13/01/2021Temps estimat de lectura: 5 minuts

A partir d’aquest mes de gener, la Guàrdia Urbana de Barcelona reforçarà el dispositiu per garantir que els usuaris dels vehicles de mobilitat personal, especialment els de patinets, circulin complint amb la nova normativa estatal

L’objectiu és garantir la seguretat viària, millorar la convivència entre aquests vehicles i la resta d’actors de la piràmide de la mobilitat i reduir la sinistralitat relacionada amb els vehicles de mobilitat personal

El 2 de gener del 2021 va entrar en vigor el Reial Decret aprovat pel Consell de Ministres, pel qual es modifiquen el Reglament General de Circulació i el Reglament General de Vehicles en matèria de mesures urbanes de trànsit. La nova normativa, d’aplicació estatal, regula les condicions de desplaçament dels vehicles de mobilitat personal (VMP) i els seus requisits tècnics.

La redacció del text aprovat ha comptat amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona que va ser pioner aprovant el 2017 la primera regulació municipal de l’Estat en relació a la circulació dels vehicles de mobilitat personal (patinets, rodes elèctriques, segways, entre altres) i els cicles de més de dues rodes, amb la modificació de l’Ordenança de Circulació de Vianants i Vehicles. Per aquest motiu, la nova normativa estatal és coincident amb la majoria dels punts que ja regula l’ordenança municipal de Barcelona i que principalment prohibia la circulació de vehicles de mobilitat personal per sobre les voreres.

Els principals supòsits de l’ordenança que es veuen modificats amb el Reial Decret, són els següents:

Per tant, en base a les modificacions del Reial Decret i a l’ordenança vigent, queda fixat que a Barcelona els vehicles de mobilitat personal no poden circular ni per les voreres ni per altres zones de vianants.

Les vies per on si que es poden desplaçar, sense maniobrar de forma que es pugui posar en risc la seguretat de les persones, són les següents:

Alhora, el Reial Decret introdueix la prohibició de circulació de vehicles de mobilitat personal per travessies, vies interurbanes i autopistes i autovies que transcorren dins de la ciutat, així com també prohibeix la circulació de vehicles de mobilitat personal en túnels urbans i pels carrers de la xarxa bàsica de la ciutat.

L’entrada en vigor del Reial Decret també suposa passar a disposar d’un marc estatal que cataloga els vehicles de mobilitat personal com a vehicles d’una o més rodes dotats d’una única plaça i propulsats exclusivament per motors elèctrics que poden proporcionar una velocitat màxima de disseny compresa entre els 6 i els 25 km/h. Només poden estar equipats amb seient si estan dotats d’un sistema d’autobalanceig.

Els vehicles de mobilitat personal tindran l’obligació de disposar d’un certificat per a la circulació i la seva identificació, a partir dels 24 mesos de la publicació al BOE del futur Manual de característiques dels vehicles de mobilitat personal, que actualment es troba en elaboració per part de la Direcció General de Trànsit (DGT). Aquest manual fixarà les especificacions tècniques que hauran de complir els vehicles per a poder circular.

 

Reforç del dispositiu de la Guàrdia Urbana

Per tal de garantir el compliment d’aquests punts i per reduir el nombre de víctimes i la gravetat de les lesions, en concret en les que estan implicats els vehicles de mobilitat personal i bicicletes, la Guàrdia Urbana de Barcelona inicia a partir de la setmana vinent un reforç del dispositiu específic per controlar el correcte ús i circulació dels cicles, bicicletes, vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes. També seran objecte de control les obligacions dels conductors d’altres tipus de vehicles a motor i vianants en relació als ciclistes i als conductors del VMP. Aquest dispositiu es realitzarà en diferents punts de tots els districtes de la ciutat.

El cos de policia barceloní també realitzarà una tasca informativa sobre la nova regulació respecte a la definició de vehicles de mobilitat personal per tal d’informar als conductors i a la ciutadania en general de les seves implicacions.

Durant l’any passat la Guàrdia Urbana va dur a terme accions de control en relació a la circulació general principalment dels patinets elèctrics per la ciutat. Es van posar 8.492 denúncies a usuaris particulars de vehicles de mobilitat personal que circulaven incomplint la normativa municipal vigent en aquells moments. La xifra suposa un increment d’un 29,7% respecte l’any anterior.


Patinets d’ús compartit

En paral·lel, des del passat mes de desembre, la Guàrdia Urbana també manté activat un dispositiu específic per sancionar i retirar de la via pública els patinets elèctrics d’ús compartit que estan operant sense llicència a la via pública i estacionant en espais no autoritzats. Durant tot l’any passat es van posar 2.721 denúncies a empreses de lloguer. Aquesta és una quantitat molt inferior a la de l’any passat degut a la incidència de la COVID-19 en l’activitat.

 

 

Aquesta intensificació per fer complir la norma es fa en paral·lel a l’aposta de l’Ajuntament per elaborar una regulació d’aquest tipus de vehicles d’ús compartit, tal com ja s’ha fet amb les motocicletes i les bicicletes. Les tasques per l’elaboració d’aquesta regulació s’estan duent a terme i una vegada es tingui la proposta es treballarà en el marc del Pacte per la Mobilitat, juntament amb les empreses operadores, amb l’objectiu que aquesta entri en vigor al llarg del 2021. En aquest sentit, el Govern municipal vol destacar la bona predisposició de la majoria de les empreses a treballar de forma conjunta i a respectar el temps necessari per elaborar la normativa abans de posar en circulació els patinets.

Paraules clau

mobilitat/ regulació/ vehicles de mobilitat personal/