Aprovat el projecte del parc de l’antic recinte industrial de Can Batlló, a Sants-Montjuïc : Servei de Premsa

Aprovat el projecte del parc de l’antic recinte industrial de Can Batlló, a Sants-Montjuïc

16/01/2021Temps estimat de lectura: 5 minuts

La Comissió de Govern ha donat llum verda a l’aprovació inicial del projecte, amb la qual cosa s’obre el període d’exposició pública abans de l’aprovació definitiva

El projecte preveu la plantació d’un bosc i la construcció d’un camí d’aigua que recorrerà tot l’àmbit, elements que contribuiran a la sectorització dels diferents espais

També es respecta el patrimoni industrial, integrant les façanes de les antigues naus industrials en el verd, a més del manteniment de l’àrea d’esbarjo de gossos i els horts comunitaris i la instal·lació de jocs infantils

El projecte per al futur parc de Can Batlló, al barri de la Bordeta, a Sants-Montjuïc, s’ha aprovat inicialment a la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, amb la qual cosa s’obre el període d’exposició pública perquè la ciutadania pugui consultar-lo i presentar-hi al·legacions. El projecte preveu, en la seva primera fase, naturalitzar 26.000 metres quadrats de verd.

L’objectiu és poder adjudicar i començar els treballs entre finals del 2021 i principis del 2022 i la durada prevista es calcula al voltant de 14 mesos. Tant la redacció del projecte com l’execució de les obres va a càrrec de l’Institut Municipal d’Urbanisme (IMU). La inversió prevista per aquesta primera fase és de 12,3 milions euros (IVA inclòs), i d’aquests, 5,2 milions els aportaran els propietaris de les parcel·les privades de l’àmbit en concepte de les càrregues urbanístiques associades. Incloent les dues fases d’execució del parc, la inversió prevista total serà de 24,8 milions d’euros (IVA inclòs).

 

 

 

 

 

Per a la redacció del projecte, s’han tingut en compte el resultat del procés participatiu realitzat durant el mandat passat. Així, el projecte d’urbanització respecta i integra el patrimoni industrial de l’antiga colònia i les activitats veïnals que s’hi duen a terme. La primera fase de les obres d’urbanització del parc significa més de la meitat dels 47.000 metres quadrats totals, a la gran esplanada del sector sud de l’àmbit i integrant els blocs 9 i 12, en procés d’enderroc i dels quals es mantindran les façanes. La segona fase d’urbanització s’executarà un cop s’hagin dut a terme les rehabilitacions pendents dels diferents blocs.

Aquest nou gran espai de verd urbà suposarà incrementar els espais d’esbarjo i zones d’estada confortables i mitigar els efectes del canvi climàtic i la disminució de la contaminació atmosfèrica i acústica.

 

Característiques del futur parc

Les característiques principals del projecte del parc de Can Batlló són la integració del patrimoni industrial en una extensa àrea verda que recrea diferents camins i vials, ofereix una gran varietat d’usos i té com a element destacat la presència de l’aigua. Es plantarà un bosc al llarg de les façanes que donen al parc dels edificis dels carrers de Parcerisa i de la Constitució, definint així un espai de transició i separació entre l’espai privat dels edificis i l’espai públic del parc, alhora que servirà per reduir l’impacte solar als mateixos immobles. Aquesta sectorització d’espais i usos també s’aconseguirà amb la inclusió d’un camí d’aigua com a element paisatgístic que recorrerà tot el parc, des de la franja del carrer de la Constitució fins a la Gran Via de les Corts Catalanes.

Quant a la combinació de patrimoni i verd, les façanes dels blocs 9 i 12 (i part de l’11 a la segona fase d’execució), que actualment es troben en procés de demolició, es conservaran per integrar-les com a elements de jardí, instal·lant-hi a l’interior pistes esportives i jocs infantils respectivament i obrint-les com a espai de pas i trànsit. A les parets d’aquestes antigues naus s’hi instal·laran sistemes per al creixement de plantacions enfiladisses als espais interiors, a pilars, parets, amb l’objectiu de generar espais d’ombra plens de vida, on la vegetació pugui desenvolupar-se al voltant de les parets i millorant alhora la qualitat d’aquests espais.

La gran esplanada central configurada com un gran prat arbrat amb camins, amb una vegetació més baixa, permetrà la visualització de les façanes de les diverses naus en un exercici de mantenir la memòria industrial de Can Batlló i integrar-la en la quotidianitat d’un gran parc urbà. Específicament amb relació a la tipologia de verd, s’hi plantarà vegetació autòctona per facilitar-ne el manteniment, amb arbustives i vivaces i gespa natural. Com a mesura de dinamització de la vida al parc, a la zona central del parc s’hi ubicarà una àrea d’esbarjo de gossos, de 645 metres quadrats.

Per la seva banda, localitzada a l’entorn de la masia de Can Bruixa, en una de les posicions més favorables respecte a l’assolellament, s’hi ubicarà la zona d’horts urbans, amb una superfície prevista de 1.110 metres quadrats a tocar d’un dels edificis d’habitatges del carrer de la Constitució, entre els blocs 9 i 12. Per la mateixa masia, es preveu el seu acondicionament com a equipament de servei als horts urbans.

El projecte del parc de Can Batlló també ha estat definit en clau d’emergència climàtica, amb una estratègia clara de preveure al màxim els sistemes de captació d’energia i els mecanismes necessaris per al drenatge de la pluja. A la segona fase es preveu la instal·lació de 3.520 metres quadrats de plaques fotovoltaiques a sobre dels antics blocs 9, 11 i 12, que a la primera fase quedaran descoberts i a la segona es cobriran. Així mateix, s’han definit tres grans zones d’infiltració per poder facilitar amb diferents sistemes que l’aigua recollida s’infiltri al subsòl

  

Segona fase

La segona fase d’execució de la urbanització del parc de Can Batlló correspondrà al conjunt de vials i places i es durà a terme un cop hagin finalitzat les diferents rehabilitacions i construccions en el si del recinte. Per a aquesta segona fase, el projecte preveu una segona àrea de jocs infantils al costat de la futura escola al carrer de Parcerisa, un skatepark al vèrtex que formen el carrer d’Amadeu Oller i la Gran Via de les Corts Catalanes, i un espai amb un amfiteatre i una font ornamental entre els blocs 2 i 4 al carrer d’Amadeu Oller.

 

Documents relacionats

 Imatge render 1/4

Imatge render 2/4

Imatge render 3/4

Imatge render 4/4

Paraules clau

can batlló/ Sants-Montjuic/