Entra en funcionament el nou contracte de neteja de pintades de Barcelona : Servei de Premsa

Entra en funcionament el nou contracte de neteja de pintades de Barcelona

23/01/2021

El nou contracte reforça el servei, millora el registre de les actuacions realitzades i incorpora mesures ambientals i de reducció de la contaminació acústica

Els 26 equips de neteja de dues persones treballaran de dilluns a dissabte i es mantindran 5 equips operatius els diumenges

S’introdueixen nous elements tecnològics, com un catàleg de ‘tags’ per poder identificar les pintades i per tant l’autoria

El nou contracte del servei de neteja de pintades i taques de pintura, eliminació de cartells i retirada de pancartes i altres elements similars de la via pública a la ciutat de Barcelona 2021-2023 entra en funcionament demà diumenge 24 de gener. L’objectiu principal és la millora del paisatge urbà i la percepció de l’espai públic.

El nou contracte preveu la subrogació de tot el personal actual i la seva plantilla haurà d’estar integrada, com a mínim, d’un 10% de persones que es trobin en situació d’atur amb dificultats especials d’inserció laboral o d’exclusió social. A més de les 72 persones requerides pel plec actual, el nombre de treballadors i treballadores s’ampliarà fins a les 92 persones. El servei disposarà d’un total de 26 equips de dues persones amb furgonetes hidronetejadores de dilluns a dissabte en torns de matí i tarda i diumenge també hi haurà un total de 5 equips també en torns de matí i tarda.

També formen part del contracte els serveis de detecció i inspecció amb nous mitjans tecnològics que permetran programar les actuacions necessàries de neteja de pintades i la retirada de cartells i pancartes. Seguint els criteris de contractació pública social i ambientalment responsable del Govern municipal, el contracte inclou mesures per a la igualtat de gènere i la conciliació i els criteris de respecte a la diversitat funcional.

La principal línia d’actuació es fa sobre pintades, amb productes especialitzats i aigua, en parets d’edificis no catalogats, voreres i calçada. No preveu la neteja d’espai privats com persianes, finestres, marquesines, aparadors de comerços o habitatges. El nou contracte també preveu la realització de treballs especials de neteja vertical, amb equips d’hidropressió autònoms, fresadores i plataformes elevadores, en horari nocturn o festiu.

Els equips de treball s’encarregaran de registrar totes les actuacions realitzades mitjançat dispositius mòbils. La introducció d’un catàleg de tags durant el nou contracte, permetrà identificar l’autoria de les pintades a través d’un sistema d’intel·ligència artificial aplicada al reconeixement i identificació d’imatges.

El pla de reducció de la contaminació acústica s’aplicarà tant als nous vehicles, un total de 15, com als que continuen treballant de l’anterior contracte. A partir de l’anàlisi de les principals fons d’emissió sonora, s’actuarà per minimitzar el soroll.

El contracte introdueix també un nou àmbit d’actuació territorial, el Port Olímpic i la possibilitat, sempre analitzant les especificitats, d’actuar sobre elements on ara no s’actuava com poden ser les plaques de carrer, faristols informatius, guinguetes o quioscos de concessió municipal.

L’import anual mitjà del contracte és de 4,6 milions d’euros i en global, per al període 2021-2023 és de 13,7 milions d’euros.

A Barcelona l’any 2019 es van realitzar un total de 164.662 actuacions als 10 districtes de la ciutat, que suposa la neteja d’un total de 394.471 metres quadrats de superfície a l’espai públic.Compartiu aquest contingut