A partir de demà el telèfon 112 gestionarà totes les trucades d’emergències a la ciutat : Servei de Premsa

A partir de demà el telèfon 112 gestionarà totes les trucades d’emergències a la ciutat

24/01/2021

El telèfon 112 substituirà el 092 de la Guàrdia Urbana i el 080 dels Bombers de Barcelona

L’Ajuntament portarà a terme una sèrie de mesures per a la millora de la qualitat del servei d’atenció en la gestió d’incidències, urgències i emergències, a la ciutat de Barcelona

El telèfon 112 substituirà a partir de demà, dilluns 25 de gener, el 092 de la Guàrdia Urbana de i el 080 dels Bombers de Barcelona. Amb aquest canvi Barcelona és la primera ciutat en adherir-se al 112.

La integració tecnològica dels serveis d’emergència de l’Ajuntament en els sistemes del centre d’atenció i gestió de trucades d’urgència 112 Catalunya millorarà la gestió dels incidents i de les demandes d’actuació dels serveis d’emergència que rep el telèfon 112 en l’àmbit territorial de la ciutat de Barcelona, facilitant així la coordinació operativa en la gestió de dites emergències.

El CAT112 rebrà totes les trucades d’emergències a la ciutat de Barcelona mitjançant el telèfon 112 i trametrà telemàticament als sistemes de Guàrdia Urbana/Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament la informació sobre els avisos i requeriments que els correspongui atendre.

Aquesta integració és el punt de partida del nou model de servei i de gestió per modernitzar i agilitzar les tasques d’atenció a la demanda i oferir un millor servei a la ciutadania del servei d’atenció en la gestió d’incidències, urgències i emergències, a la ciutat de Barcelona que ha engegat l’Ajuntament.

El nou model pren com a centre el servei a la ciutadania. I està dirigits a abordar la modificació organitzativa, un canvi en la gestió dels recursos humans i materials, i la integració́ en el sistema de seguretat públic i la millora tecnològica.

Tant GUB com SPEIS actualitzaran i milloraran la seva estructura organitzativa en les sales d’atenció a la demanda. L’objectiu és modernitzar i agilitzar els procediments, la gestió́ i l’optimització de recursos, la tipologia de servei d’acord amb els nous reptes.Compartiu aquest contingut