S’inicien les eleccions del Consell Rector de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

Avui comença el període de presentació de candidatures per formar part del Consell Rector i l’IMPD vol animar a les persones amb discapacitat a que participin per així garantir la seva veu en la presa de decisions polítiques