[INCLOU MATERIAL AUDIOVISUAL] Es duu a terme la darrera excavació sota els túnels ferroviaris del subsòl de la plaça de les Glòries

En el marc de les obres de construcció del túnel viari de les Glòries, durant el dia d’avui s’ha fet la darrera excavació sota els túnels ferroviaris que passen pel subsòl de la plaça. Concretament, la intervenció s’ha realitzat a sota de la infraestructura corresponent a les línies R3-R4 i R1.