Constituït el Comitè Científic i d’Ètica de l’Ajuntament en relació al Zoo de Barcelona : Servei de Premsa

Constituït el Comitè Científic i d’Ètica de l’Ajuntament en relació al Zoo de Barcelona

29/01/2021

La creació d’aquest òrgan consultiu dona compliment a la modificació de l’Ordenança de Protecció, Tinença i Venda d’Animals de Barcelona, que es va aprovar el 2019, juntament amb el Pla Estratègic del Nou Model de Zoo de Barcelona

El Comitè està format per 9 homes i 6 dones independents, tots ells d’àmplia experiència i coneixements científics sobre recerca, conservació i gestió de la biodiversitat, sobre el benestar animal i la seva gestió en parcs zoològics, amb vocació multidisciplinària

Constituït el Comitè Científic i d’Ètica (CCE) de l’Ajuntament de Barcelona en relació al Zoo, format per una quinzena d’experts independents en conservació i gestió de la biodiversitat i en benestar animal. Es tracta d’un òrgan col·legiat consultiu, adscrit a la tercera Tinència d’Alcaldia, àrea competent en matèria de protecció dels animals. La creació d’aquest nou òrgan consultiu té lloc en compliment de la modificació de la Ordenança de Protecció, Tinença i Venda d’Animals de Barcelona, que va tenir lloc al juliol de 2019.

En concret, la modificació de la disposició addicional 4ª de l’ordenança, sorgida d’una iniciativa ciutadana, es va aprovar juntament amb el Pla Estratègic que configura un Nou Model de Zoo amb l’horitzó 2031, i que aspira a convertir progressivament el Zoo de Barcelona en un referent mundial de la recerca, la conservació de la fauna i l’educació en valors de respecte a la natura. El nou model de Zoo prioritza la conservació de les espècies més amenaçades, i en especial, les pròpies de la fauna autòctona i de la mediterrània.

La primera reunió del Comitè Científic i d’Ètica, presidida per la Tercera Tinent d’Alcaldia, Laia Bonet, celebrada ahir a la tarda, ha servit per presentar els i les membres del Comitè. També ha permès compartir l’esborrany de Reglament de funcionament d’aquest òrgan, que suposarà una millora de la transparència i la participació en la implantació del Nou Model de Zoo.

Les funcions del Comitè, tal com estableix l’ordenança que el crea, seran:

El Comitè podrà ser requerit per emetre d’altres informes o dictàmens en matèria de la seva expertesa sobre recerca, conservació i benestar animal.

El CCE està format per 9 homes i 6 dones independents, tots ells d’àmplia experiència i coneixements científics sobre la recerca, la conservació de la biodiversitat, el benestar animal, amb vocació multidisciplinària.

L’Ajuntament de Barcelona- esperonat també pel Patronat de la Fundació Barcelona Zoo- ha fet un esforç per garantir la màxima paritat dels i les membres, tenint en compte la limitació que suposa el fet que hi ha membres institucionals que van associats al càrrec que desenvolupen i que, en aquest cas, són homes. També ha lamentat que la posada en marxa del Comitè Científic i d’Ètica s’hagi fet amb alguns mesos de retard degut a les circumstàncies de la pandèmia.Compartiu aquest contingut