Afectacions a la mobilitat per obres d’impermeabilització de la galeria de servei del Moll de la Fusta : Servei de Premsa

Afectacions a la mobilitat per obres d’impermeabilització de la galeria de servei del Moll de la Fusta

04/02/2021

A partir d’aquest divendres, 5 de febrer, les tasques d’impermeabilització d’aquesta galeria suposaran variacions sobre la secció actual del passeig Colom

Les obres obligaran a ocupar dos carrils de circulació de la calçada banda mar, fet que comportarà la reordenació dels carrils actuals del passeig

El 5 de febrer s’inicien les tasques d’impermeabilització de la galeria de servei del Moll de la Fusta, situada al passeig Colom, al districte de Ciutat Vella.

El passeig Colom està dividit en tres calçades: la calçada banda muntanya, amb tres carrils de circulació direcció Llobregat; la calçada central, destinada a autobusos, amb un carril per cada sentit de circulació; i la calçada banda mar, amb tres carrils de circulació direcció Besòs.

Els treballs d’impermeabilització de la galeria implicaran l’ocupació dels dos carrils de circulació de la calçada banda mar i de part de la vorera banda mar del passeig Colom. A causa d’això es reordenaran els actuals carrils de circulació del passeig de manera que la calçada banda muntanya passarà a tenir un carril bus i dos carrils de circulació en sentit Llobregat; la calçada central mantindrà el carril bus sentit Besòs, però transformarà el carril bus en sentit Llobregat en un carril de circulació per a vehicles en sentit Besòs; i a la calçada banda mar hi restarà un únic carril de circulació en sentit Besòs, que serà de gir obligatori cap a Pas Sota Muralla. Els canvis en la secció actual s’implantaran la nit de dijous a divendres.

Aquesta reordenació comportarà també el trasllat de tres parades de bus, ubicades a la banda muntanya de la calçada central del passeig Colom, i que donen servei a les línies 59, 120, D20, H14, N0, N6 i V13 de TMB, que passaran a estar ubicades a la banda muntanya. També hi haurà afectacions als actuals passos de vianants que creuen el passeig.

Durant les obres es produiran treballs específics de retirada d’arbrat existent, que poden provocar talls momentanis del carril de circulació de la calçada mar del passeig Colom. Les obres d’impermeabilització de la galeria duraran fins el proper 5 de maig.Compartiu aquest contingut