S’obre el termini perquè fundacions i cooperatives presentin projectes d’habitatge social per a 18 solars i edificis municipals : Servei de Premsa

S’obre el termini perquè fundacions i cooperatives presentin projectes d’habitatge social per a 18 solars i edificis municipals

06/02/2021

El procés s’inicia en el marc del conveni que van signar l’Ajuntament i les principals entitats de l’habitatge social i cooperatiu per impulsar la construcció i rehabilitació en solars i edificis municipals

Les propostes s’han de fer arribar abans del 28 de febrer: les cooperatives amb projectes de cohabitatge o lloguer cooperatiu s’hauran de dirigir a la Federació de Cooperatives d’Habitatge de Catalunya o la Xarxa d’Economia Social i Solidària, i les fundacions presentaran els seus projectes de lloguer a Cohabitac

El passat mes de novembre es va signar un conveni per a l’ampliació del parc públic en 1.000 pisos destinats al lloguer social i a l’habitatge cooperatiu en solars municipals, subscrit per l’Ajuntament, l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya (GHS), la Federació de Cooperatives d’Habitatge de Catalunya, la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya (XES) i la Coordinadora de Fundacions d’Habitatge de Catalunya (Cohabitac). El conveni té com a objectiu impulsar la promoció delegada al sector de l’habitatge social format per entitats sense ànim de lucre i agilitzar la tramitació i construcció d’habitatge, més enllà de les promocions d’iniciativa pròpia de l’Ajuntament de Barcelona i alhora garantir la protecció de l’habitatge i la titularitat pública del sòl.

En una primera fase del conveni, l’Ajuntament de Barcelona posa a disposició de les entitats 15 solars i 3 edificis  per construir i rehabilitar, respectivament, 497 habitatges, que podrien iniciar obres durant la segona meitat del 2022 i acollir els primers residents el 2024. Alhora, el conveni preveu incrementar el nombre de solars i edificis disponibles fins a arribar a 1.000 habitatges, dels quals al voltant del 40% es destinarà a cohabitatge, a càrrec de cooperatives en règim de cessió d’ús, i el 60% restant, a lloguer social a càrrec de fundacions de l’habitatge social.

 

Valoració i assignació dels projectes

Les cooperatives i fundacions que vulguin fer projectes per als solars disponibles les hauran de fer arribar abans del 28 de febrer a la Federació de Cooperatives d’Habitatge de Catalunya, per aquells casos de cohabitatge, i a Cohabitac, pels de lloguer social. A més d’aquestes dues modalitats, n’hi ha una tercera de lloguer cooperatiu, que podran anar dirigides a totes tres entitats. Un cop presentades, aquestes organitzacions representatives de l’habitatge social i cooperatiu les estudiaran i, al seu torn, les elevaran a la Taula de Designació, una comissió formada per l’Ajuntament de Barcelona i GHS, que s’encarregarà de validar les propostes presentades.

La Taula, on l’Ajuntament tindrà majoria i es reserva el control de les assignacions als projectes, i les entitats representatives vetllaran per tal que les propostes beneficiàries tinguin en compte criteris de millora energètica, celeritat i l’ús de mètodes industrialitzats. També es valorarà la solvència tècnica i econòmica de l’entitat, la garantia que l’import de lloguer o cessió d’ús s’adeqüi als mòduls d’habitatge protegit i la concentració de risc amb relació als recursos propis i capacitat de cada entitat, entre d’altres elements.

Les persones que finalment siguin adjudicatàries d’un habitatge de lloguer social d’aquestes promocions es triaran a través de les pertinents convocatòries entre les persones inscrites al registre de sol·licitants d’habitatge públic del Consorci de l’Habitatge de Barcelona. D’altra banda, per als projectes de cooperatives, les persones que se’n beneficiïn seran sòcies cooperativistes de les organitzacions promotores i també hauran de complir amb els criteris del registre de sol·licitants.

 

Solars i edificis per als quals presentar projectes

Per part de cooperatives per fer cohabitatge:

Per part de fundacions per fer lloguer social i cooperatives per a lloguer cooperatiu:Compartiu aquest contingut