L’Ajuntament aprova una nova convocatòria pública de 7,07 milions d’euros per a projectes de cooperació i educació per a la justícia global : Servei de Premsa

L’Ajuntament aprova una nova convocatòria pública de 7,07 milions d’euros per a projectes de cooperació i educació per a la justícia global

11/02/2021

La Comissió de Govern ha validat el procediment administratiu perquè les entitats interessades presentin les seves sol·licituds durant 15 dies hàbils, un cop es publiqui l’anunci al BOPB

Barcelona es manté així com la ciutat europea que més diners destina a la cooperació internacional en el marc de l’aplicació efectiva del 0,7 des de l’any 2015

La Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat aquest dijous una nova convocatòria pública de 7,07 milions d’euros per a projectes de cooperació internacional i educació per a la justícia global. Les entitats i ONG interessades poden presentar les seves sol·licituds durant 15 dies hàbils, un cop es publiqui l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), tant per a projectes anuals com plurianuals (de dos anys de durada) i basant-se en allò que ja recull el Pla Director de Cooperació per a la Justícia Global 2018-2021 de l’Ajuntament de Barcelona.

En concret, la nova convocatòria pública destina 3,17 milions per a projectes de cooperació per a la justícia global, 1,8 milions per a projectes de cooperació per la justícia global en ciutats específiques, que està centrada en reforçar els governs locals de les ciutats sòcies en el desplegament de les polítiques municipals, i 2,1 milions per a projectes d’educació i incidència per a la justícia global. En paral·lel, 5,07 milions del pressupost de 2021 es destinen a projectes anuals i a la primera anualitat dels plurianuals, i els 2 milions restants, a càrrec del pressupost de 2022, per a projectes que tot i que s’iniciïn enguany s’executen durant dos anys.

La novetat de la nova convocatòria és que s’afegeixen com a prioritats temàtiques específiques en tots els projectes la sobirania alimentària, la sobirania energètica i la sobirania digital, més necessàries que mai en el que serà el segon any de pandèmia i confinament global.

D’aquesta manera, la ciutat de Barcelona es mantindrà en el màxim històric del seu pressupost a projectes d’aquest tipus. La dotació pressupostària representa un cop més el compliment des de l’any 2015 del compromís internacional de destinar el 0,7 del pressupost a projectes de justícia global i desenvolupament en països més pobres i Barcelona es consolida, per tant, com la ciutat europea que més diners destina a aquesta qüestió.

Es tracta de la tercera convocatòria de subvencions que es fa en el marc del Pla Director de Cooperació per a la Justícia Global 2018-2021. Així doncs, està alineada amb els objectius, fites i prioritats geogràfiques d’aquest Pla Director, que s’articula en torn a les quatre fites que pretén assolir la cooperació per a la justícia global: justícia econòmica, justícia ambiental, justícia de gènere, i el dret de les persones al refugi, a desplaçar-se i a migrar.

Geogràficament la convocatòria prioritza ciutats de l’entorn de la Mediterrània i l’Orient Mitjà com són Amman (Jordània), Saïda (Líban), Tetuan (Marroc), Tunis (Tunísia), poblacions palestines de Cisjordània i la Franja de Gaza, o bé campaments de persones refugiades sahrauís a Tindouf i territoris kurds a l’Iraq i Síria; d’altres de l’Àfrica Subsahariana com Maputo (Moçambic) i Dakar (Senegal); i també de l’Amèrica Llatina i el Carib com l’Havana (Cuba) i les ciutats colombianes implicades en el procés de pau.

Les sol·licituds s’han de tramitar a través del portal de l’Ajuntament de Barcelona (seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual), des d’on es podran descarregar els formularis durant el període de presentació de sol·licituds. La informació detallada sobre la convocatòria de subvencions es pot consultar al web de la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional (barcelona.cat/ciutatglobal) i al portal de tràmits municipal.Compartiu aquest contingut