Els serveis d’atenció del Centre LGTBI registren un 20% més de demandes a conseqüència de la pandèmia : Servei de Premsa

Els serveis d’atenció del Centre LGTBI registren un 20% més de demandes a conseqüència de la pandèmia

18/02/2021

En total, el Servei d’Acollida del Centre ha atès 353 persones, un 14% més que el 2019.

Les peticions d’ajut per cobrir necessitats bàsiques augmenten un 126% en un any.

L’aïllament social provocat per les mesures de distanciament i els problemes de convivència en l’àmbit familiar fan que es quadrupliquin les demandes presentades per menors d’edat durant tot el 2020.

29.506 persones han participat a les activitats del Centre durant el 2020, 9.000 més que l’any 2019 gràcies a la digitalització dels actes.

El Servei d’Acollida del Centre LGTBI ha atès durant tot el 2020 353 persones, un 14% més que l’any anterior. El 21% dels casos van produir-se durant els mesos de tancament del Centre a causa de la situació epidemiològica (14 març – 14 juny), etapa durant la qual el Centre va articular un dispositiu telemàtic d’atenció en coordinació amb les entitats i els serveis socials de l’Ajuntament.

De les 353 persones usuàries, el grup d’edat majoritari ha estat, per segon any, el de 31 a 40 anys, que ha suposat el 27% de les atencions, seguit de les persones de 18 a 25 anys (20%), el de 41 a 50 anys (17%), 26 a 30 (15%), 51 a 65 (12%), menors (8%) i majors de 65 anys (1%). L’estudi comparatiu del 2020 respecte al 2019 permet destacar, principalment, com el nombre de casos de menors d’edat s’han multiplicat, pràcticament, per quatre. Aquest creixement exponencial s’explica per l’augment de les necessitats d’acompanyament i socialització durant el confinament, una etapa en què moltes persones joves LGTBI han hagut de viure sense la seva xarxa de suport habitual i en un entorn que, en alguns casos, pot resultar hostil.

D’altra banda, l’estudi del perfil d’usuàries per identitat de gènere permet copsar com quasi la meitat dels casos atesos van ser homes cis (45%), seguits de dones cis (23%), dones trans (16%), homes trans (12%), persones no binàries (3%) i de gènere fluid (1%). D’un any per l’altre, cal destacar l’augment de casos d’homes trans, que es dupliquen, i d’homes cis, que augmenten un 23%.

[…]

 

Descarregar tota la nota de premsa en format PDF

Descarregar dossier dades en format PDFCompartiu aquest contingut