L’Ajuntament promou l’empoderament i la millora de la qualitat de vida de les dones en situació de precarietat : Servei de Premsa

L’Ajuntament promou l’empoderament i la millora de la qualitat de vida de les dones en situació de precarietat

19/02/2021

El programa “Dones Amunt” atendrà a 75 dones en situació de precarietat als barris de Ciutat Meridiana, Besòs, Trinitat Vella, Roquetes i Poble-sec, per promoure el seu empoderament i la millora de la seva situació personal, social i econòmica

Durant 9 mesos les dones realitzaran setmanalment una sessió grupal acompanyada per una psicòloga i una educadora, i una sessió mensual individualitzada per seguir el seu pla d’acció per al canvi

En l’anterior edició, el 57% de les dones participants van poder impulsar canvis en l’àmbit laboral: 17 van trobar feina, 11 van iniciar un projecte propi d’emprenedoria i 5 més van començar a formar-se

L’Ajuntament de Barcelona, dins el marc de l’Estratègia contra la Feminització de la Pobresa i la Precarietat 2016-2024, ha posat en marxa el programa “Dones Amunt” amb la finalitat de mobilitzar i posar en acció recursos estructurals i personals de dones que es troben en situació de precarietat i vulnerabilitat, i acompanyar-les en el desenvolupament dels seus plans d’acció personals per tal de promoure el seu empoderament.

Les dones s’enfronten a múltiples limitacions respecte a les possibilitats de sortir de la pobresa, i aquestes limitacions tenen molt a veure amb la situació de precarietat en què es troben. Tot i que la precarietat està estretament lligada a les condicions laborals i a la seva degradació, avui dia engloba també altres aspectes de la vida com la carència de temps o la falta d’harmonització, la impossibilitat de portar a terme una vida plena per manca d’oportunitats o per obstacles generats per desigualtats -de gènere, d’origen, de classe o de diversitat funcional-.

En conseqüència, en tant que la precarietat aboca a la pobresa, l’Ajuntament treballa amb la voluntat d’oferir projectes que generin eines orientades a la millora de les condicions de vida de les dones en situació de precarietat i que projectin canvis en les estructures que sustenten la precarietat.

La tinenta d’alcaldia de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, Laura Pérez, ha manifestat que “garantir les condicions materials de les dones passa per combatre la precarietat econòmica, laboral i de temps”, i ha posat en valor el programa, ja que fa possible “crear un espai on les dones se sentin segures, on puguin compartir les seves inquietuds, detectar possibles situacions de risc i ser acompanyades en el procés de millora de la seva autoestima i autoconfiança”.

El projecte “Dones Amunt” es configura en 5 grups de treball als barris de Ciutat Meridiana, Besòs, Trinitat Vella, Roquetes i Poble-sec. Aproximadament 75 dones, que actualment viuen en situació de precarietat i vulnerabilitat, realitzaran 28 sessions grupals i 9 individuals entre els mesos de febrer a octubre. L’objectiu és promoure l’empoderament i la millora de la seva situació personal, social, econòmica i laboral.

Les sessions grupals seran dinàmiques, obertes, participatives, experimentals i vivencials, partint dels propis coneixements i experiències de les dones. Cada sessió estarà organitzada amb un fil conductor, que sempre es podrà adaptar als interessos de les dones i a com es vagi desenvolupant. Un equip professional composat per una psicòloga i una educadora, de l’entitat Ètic Hàbitat, conduirà als grups i respectarà el temps de cadascuna d’elles en el seu propi procés de transformació.

Durant els nous mesos del servei es treballarà la presa de consciència dels factors que condicionen la  situació de pobresa i precarietat de les dones i quines accions, individuals i col·lectives, poden generar-hi canvis. D’aquesta manera, el servei té com a punt de partida, d’una banda, facilitar la identificació, la presa de consciència i l’anàlisi de les diferents variables que afecten i condicionen la pròpia situació de precarietat a través de la reflexió col·lectiva i, de l’altra, promoure l’autonomia i la participació social i política de cada dona vers el seu propi procés. Tot això es treballarà a través del foment de la creació de vincles entre les dones participants, la promoció d’espais d’oci i temps propi, la participació amb els recursos municipals i comunitaris, i la reflexió sobre la salut física i emocional, les relacions personals, el món laboral o la formació, entre altres.

A més, els grups comptaran amb la participació de dones mentores, dones que van participar en l’anterior edició i explicaran la seva experiència amb el programa. També col·laboraran altres dones implicades en l’àmbit social, cultural i associatiu i dones amb experiències vitals d’emprenedoria.

Pel que fa a les sessions d’atenció individual, es realitzaran mensualment i esdevindran un espai on es farà un seguiment del pla d’acció personal de cadascuna de les dones.

Així mateix, el servei inclou uns elements facilitadors per garantir la participació de les dones com són un incentiu econòmic com a reconeixement al treball i el temps dedicat, un servei de cures per a aquelles dones que siguin mares o tinguin persones a càrrec seu que no puguin ser atesos durant les sessions grupals, i cobertura de transport per a les dones que hagin de desplaçar-se fins als punts físics de les sessions.

 

Un projecte amb resultats positius

Entre el 2018 i el 2019 es va dur a terme la prova pilot del projecte on hi van participar un total de 53 dones en diferents grups als barris del Bon Pastor, el Carmel, Sants i la Verneda. Al final del procés havien millorat de manera generalitzada l’autoestima i l’autoconfiança. Alhora, un 57% de les dones havia pogut impulsar canvis en l’àmbit laboral: 17 dones havien trobat feina, 5 havien començat a formar-se i 11 més havien iniciat la definició del seu projecte professional i/o d’emprenedoria.

La valoració dels resultats del projecte i de l’impacte real que van tenir en les dones participants va fer concloure que calia implementar el projecte no com una intervenció puntual, sinó com un servei prestat a diferents barris de la ciutat, especialment a aquells on viuen més dones en situació de precarietat i vulnerabilitat.Compartiu aquest contingut