L’Ajuntament de Barcelona activa el protocol d’actuació per episodi d’alts nivells de contaminació atmosfèrica per PM10 : Servei de Premsa

L’Ajuntament de Barcelona activa el protocol d’actuació per episodi d’alts nivells de contaminació atmosfèrica per PM10

23/02/2021

L’activació es declara perquè la mitjana diària dels nivells de PM10 són de més de 50μg/m3 i la previsió a 24 hores no indica una millora en els nivells

Les mesures activades són el rec amb aigua freàtica a les principals vies de la ciutat, suprimir els bufadors en els serveis de neteja i jardineria, prohibició de les activitats que generin pols a les obres i evitar l’ús del vehicle privat en els desplaçaments

S’activa un ampli dispositiu d’avisos a la ciutadania que arribaran pels diferents canals municipals

L’Ajuntament de Barcelona ha activat el protocol d’actuació per episodi d’alts nivells de contaminació atmosfèrica per l’augment dels nivells de partícules en suspensió (PM10), de més de 50 µg/m³ en 2 estacions de mesurament integrada de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA).

 

 

La declaració de la Generalitat de Catalunya d’episodi de contaminació atmosfèrica per partícules en suspensió PM10  suposa que l’atmosfera vegi reduïda la seva capacitat de dispersió dels contaminants donant nivells elevats de partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) que s’estan mesurant  a diverses estacions de la ciutat.

En aquesta situació, l’Ajuntament de Barcelona ha determinat un conjunt de mesures de forma complementària a les previstes per la Generalitat de Catalunya. Aquestes mesures van orientades bàsicament a evitar la resuspensió de partícules en el aire, fet que representaria un increment de les concentracions  i per tant empitjoraria la situació.

Les principals mesures activades per episodi de contaminació per PM10 són:

La declaració d’episodi es desactivarà per part de la Generalitat de Catalunya quan la mitjana diària dels nivells de PM10  sigui inferior al valor límit de 50μg/m3.

 

Consells de mobilitat i de salut

L’Ajuntament de Barcelona treballa per combatre els efectes que la contaminació té sobre la salut de la ciutadania. La població de Barcelona està exposada a un aire amb nivells de contaminants que superen els límits que estableixen les autoritats sanitàries. Així, el 68% de la ciutadania viu exposada al (NO2) per sobre dels valors límits que fixa la UE i dels valors de referència de l’Organització Mundial de la Salut (OMS). En el cas de les partícules (PM10) el 97% de la població es troba potencialment exposada a nivells superiors als de referència marcats per l’OMS. Aquesta situació afecta a tota la població, però especialment als col·lectius més vulnerables (infants, dones embarassades, gent gran i persones amb problemes de salut).

 

Consells adreçats a la població en general:

 

Consells adreçats a la població vulnerable en cas d’avís preventiu per PM10, i Episodi per PM10:

 

Accions de comunicació:

S’activa un ampli dispositiu d’avisos a la ciutadania que arribaran pels diferents canals municipals. L’Ajuntament de Barcelona informa dels avisos preventius o episodis de contaminació a través dels canals d’informació de la ciutat (web, xarxes socials), del servei gratuït d’alertes de la contaminació per correu electrònic, a través dels serveis d’atenció ciutadana (010 i OACs) i informant-ne als mitjans de comunicació.

 

Per a més informació: www.barcelona.cat/qualitataireCompartiu aquest contingut