L’ASPB ha començat el treball de camp de l’Enquesta de Salut de Barcelona 2021 : Servei de Premsa

L’ASPB ha començat el treball de camp de l’Enquesta de Salut de Barcelona 2021

24/02/2021Temps estimat de lectura: 4 minuts

L’ASPB ha posat en marxa el treball de camp per l’elaboració de la nova Enquesta de Salut de Barcelona (ESB), una eina fonamental per a la planificació i l’abordatge de les polítiques de salut i qualitat de vida a la ciutat. Durant el pròxim any es realitzaran 4.000 entrevistes presencials a persones residents a la ciutat, adoptant les mesures de prevenció de la COVID-19 recomanades.

L’ESB es realitza aproximadament cada 5 anys i aporta informació rellevant sobre les condicions de vida i l’estat de salut de la ciutadania. L’edició de 2021 inclourà dades sobre aspectes nous com l’alimentació, la soledat, el suïcidi, el joc o altres relacionats amb la COVID-19.

D’altra banda, l’ASPB també està duent a terme l’enquesta FRESC (Factors de Risc en Estudiants de Secundària) als centres educatius de la ciutat, per conèixer els determinants de la salut de la població adolescent.

L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) realitza aproximadament cada 5 anys l’Enquesta de Salut de Barcelona (ESB) amb l’objectiu de conèixer l’opinió i la percepció de la ciutadania sobre la seva salut, els factors que la determinen, els hàbits relacionats amb la salut i la utilització dels serveis sanitaris. Aquest mes de febrer s’ha posat en marxa el treball de camp per l’elaboració de la vuitena edició de l’enquesta i durant el pròxim any es realitzaran 4.000 entrevistes a persones de diferents grups d’edat i sexe residents a Barcelona. A més de les qüestions habituals, l’ESB 2021 incorpora preguntes noves sobre temes com l’alimentació, la soledat, les violències, el suïcidi, el joc i altres qüestions relacionades amb la COVID-19. La informació obtinguda esdevindrà una eina fonamental per a la planificació i l’abordatge de les polítiques de salut i qualitat de vida a la ciutat.

L’ESB forma part del pla d’estadístiques oficials de Catalunya i es garanteix l’absoluta confidencialitat de les dades. La selecció de les persones que formen part de la mostra representativa de la població de Barcelona es fa de forma aleatòria a partir del Padró municipal d’habitatge i se les informa mitjançant una carta. Les entrevistes les realitzen persones professionals formades de l’empresa GESOP, de forma presencial al domicili, mitjançant un dispositiu electrònic de registre. Comprèn 3 tipus de qüestionaris: un per adults de 15 anys i més, un altre d’indirecte per les persones que no poden respondre de manera autònoma, i el tercer per a infants i joves de menys de 15 anys.

Per a la realització de l’ESB 2021, les persones enquestadores han rebut formació específica per a la prevenció de la COVID-19 i es mantindran en tot moment les mesures de protecció recomanades: distancia, mascareta, ventilació, higiene de mans i neteja de tots els elements utilitzats per l’entrevista. Totes elles van degudament identificades amb acreditació de l’ASPB i de l’Ajuntament de Barcelona. En cas de tenir qualsevol dubte es posa a disposició de les persones participants el telèfon 900 901 900 i també poden demanar informació al 010.

 

Nova enquesta FRESC 2021 per a l’alumnat adolescent

Igualment, des de fa més de 30 anys, l’ASPB realitza de manera periòdica l’enquesta FRESC sobre els Factors de Risc en Estudiants de Secundària. El seu objectiu és conèixer els comportaments i les actituds relacionades amb la salut de la població adolescent, escolaritzada a Barcelona, així com els seus determinants socials. Així doncs, la informació obtinguda, a partir de l’enquesta, ajuda a orientar i avaluar intervencions i polítiques de prevenció i promoció de la salut dirigides als nois i noies de la ciutat. La darrera es va fer en 2016 i l’ASPB està duent a terme una nova edició durant aquest curs.

L’estudi FRESC es fa en una mostra representativa de més de 3.000 estudiants, matriculats a centres educatius de la ciutat, de segon i quart d’ESO, segon de Batxillerat, segon de Cicles Formatius de Grau Mig de Barcelona, com també dels programes de Formació i Inserció (PFI). A l’alumnat escollit, se’ls fa un qüestionari que es realitza presencialment a l’aula amb el suport d’un equip de camp de l’ASPB.

Excepcionalment, i per la situació actual de pandèmia per la COVID-19, s’ha incorporat també el format d’administració telemàtic per a aquesta edició.

L’enquesta aborda temes diversos com la salut i el benestar emocional de la població adolescent, les relacions entre iguals, la sexualitat, els hàbits alimentaris o els consums de tabac, alcohol i altres substàncies additives, entre altres. En aquesta nova edició s’han incorporat també nous temes relacionats amb l’entorn urbà, el medi ambient, els jocs d’apostes, videojocs i internet, així com preguntes relacionades amb la COVID-19 i com l’estan vivint els i les adolescents de Barcelona

Els resultats obtinguts permeten, doncs, identificar i descriure aspectes concrets de la salut, dels i les adolescents d’entre 13 i 19 anys de la ciutat, seguir les tendències dels seus principals determinants i conèixer el seu impacte en les desigualtats socials, a fi de fer intervencions de promoció de la salut adreçades a aquesta població.Compartiu aquest contingut

Paraules clau
ASPB/ Enquesta de Salut de Barcelona 2021/
Anar a l'inici d'aquesta pàgina