L’Ajuntament elabora un pla per combatre l’escletxa digital de gènere de la ciutat : Servei de Premsa

L’Ajuntament elabora un pla per combatre l’escletxa digital de gènere de la ciutat

02/03/2021

El consistori impulsa una nova Mesura de Govern per promoure l’equitat de gènere a les indústries TIC de la ciutat i per potenciar el feminisme com a actiu en la construcció de la societat digital

L’objectiu del conjunt d’accions dissenyades és consolidar Barcelona com una ciutat més paritària en la creació, disseny i producció de tecnologia, afavorint l’accès laboral de les dones al sector tecnològic i repensant la tecnologia amb mirada feminista

La formació digital per a dones en situació de vulnerabilitat, la promoció de projectes de dones emprenedores i programes per reduir la bretxa de gènere en la capacitació digital són algunes de les 47 accions que contempla la mesura

Enguany, la imatge de la campanya del 8M simbolitza l’onada del moviment feminista a la ciutat, i el Premi 8M vol visualitzar les tasques de cura, majoritàriament realitzades per dones, per reivindicar la seva democratització i el seu reconeixement

L’Ajuntament de Barcelona ha presentat avui una nova Mesura de govern per l’equitat de gènere als entorns tecnològics. El document contempla gairebé 50 actuacions, dotades amb un pressupost de més de 2 milions d’euros, que s’aplicaran en els propers tres anys amb l’objectiu de promoure l’equitat de gènere a les indústries TIC de la ciutat i potenciar el feminisme com a eix central en la construcció de la societat digital.

 

 

Barcelona s’ha consolidat com un dels ’hub’ digitals més importants d’Europa, situant-se com una de les indústries més potents en creació d’ocupació en els propers anys. A la ciutat només el 26% dels llocs de treball del sector TIC són ocupats per dones i únicament un 8,6% ho fan en posicions tècniques, dada que exemplifica l’escletxa digital del sector tecnològic, que posa de manifest la segregació i l’augment de desigualtats per gènere en un dels motors econòmics de la ciutat.

La baixa presència de dones al sector i la incidència que el desenvolupament tecnològic té sobre la manera en què ens informen, relacionen i  gaudim de l’oci, reforça certes dinàmiques discriminatòries tant de gènere com socials. La inexistència de perspectiva de gènere en els productes tecnològics, el funcionament d’algoritmes sota paràmetres sexistes o la invisibilització de la figura de la dona tecnòloga són algunes de les conseqüències amb un biaix de gènere més alarmant.

Les acciones específiques que contempla el document volen donar resposta a aquesta situació, apostant per consolidar Barcelona com una ciutat més paritària i equitativa en la creació i producció de tecnologia. No només entenent la tecnologia com un motor d’ocupació, sinó com un facilitador de les relacions i de la creació de serveis, posant la mirada feminista en el seu disseny.

A més, també es vol posar el focus d’atenció en la situació laboral que ha desencadenat la crisi generada per la Covid-19. L’atur femení representa el 53% del total de la ciutat; en contraposició, la demanada de professionals digitals ha augmentat un 80% mentre que l’oferta només ha crescut un 23%. Per aquest motiu, el consistori vol apostar per potenciar la promoció i adquisició de competències digitals a les dones que pateixen situació de desocupació o bé de precarietat, millorant la seva realitat laboral i dibuixant un nou marc de relació de les dones amb el món de la tecnologia i del futur.

Les accions presentades al document han estat dissenyades en col·laboració amb un grup de gairebé 40 dones tecnòlogues de diferents sectors de Barcelona amb l’objectiu, d’una banda, de reduir l’escletxa de gènere digital a través de la promoció de la capacitació digital -especialment de dones en situació de precarietat laboral-, i de l’altra banda, d’incorporar la figura i la visió de la dona als entorns laborals del sector TIC, potenciant la formació especialitzada i creant condicions que afavoreixin l’equitat, la paritat i el trencament de barreres estereotipades.

En total, la mesura s’agrupa en tres grans objectius estratègics que se subdivideixen en altres actuacions concretes. El primer d’ells se centra en lluitar contra l’escletxa digital de gènere a través de polítiques actives d’ocupació i un pla de capacitació per a dones en el sector de les TIC. Es crearan ofertes formatives per millorar les competències tecnològiques de dones majors de 45 anys o cursos de reciclatge per a dones que han hagut d’interrompre la seva carrera. Una de les accions més destacades d’aquest punt és la formació gratuïta de capacitació digital BCNFemTech, en col·laboració amb Barcelona Activa, Endesa, Factoria F5 i Fundació Formació i Treball, que permetrà incorporar a 50 dones en situació de vulnerabilitat al mercat laboral com a professionals de la programació i el desenvolupament web.

En aquest primer objectiu també es vol impulsar, en el mateix consistori, una contractació pública responsable amb l’equitat de gènere. Es preveu la incorporació de clàusules de gènere als contractes amb proveïdors del sector tecnològic i la creació d’un equip de personal intern de dones tecnòlogues que potenciï la formació i capitació de la resta de dones de la plantilla municipal. De la mateixa manera, també es vol avançar en l’assoliment de pactes amb les empreses privades del sector per fomentar una cultura corporativa diversa, inclusiva i que promogui l’equitat de gènere, impulsant acords público-privats i facilitant la implementació i seguiment dels plans d’igualtat.

El segon objectiu planteja un seguit d’accions que donin visibilitat, reconeixement i suport a les dones del sector TIC de la ciutat, alhora que fomenti la co-creació d’actuacions conjuntes.  Algunes de les accions més destacades són la previsió de campanyes de comunicació per trencar estereotips de gènere, la creació de la xarxa de dones BcnFemTech de la ciutat o la facilitació d’espais i equipaments municipals per a projectes de dones tecnòlogues emprenedores, com l’actual convocatòria de 5 places residents per treballar els eixos del feminisme i les tecnologies digitals i democràtiques  al Canòdrom- AIDD.

Per últim, també es contempla l’activació de mesures encaminades a despertar i inspirar la vocació tecnològica en les nenes des de la petita infància. El disseny d’un pla de Xoc Steam, conjuntament amb la Mobile Word Congress, per a nenes de primària fora de l’horari lectiu; l’impuls dels programes de foments de la ciència i la tecnologia per a nenes a diferents equipaments municipals; o els acords amb universitats per fomentar la incorporació de les dones en estudis tecnològics són algunes de les accions per incrementar el paper de les dones en un futur tecnològic.

 

L’onada de dones lluitadores, nova campanya pel 8M

Enguany, la imatge de la campanya del 8M representa l’onada feminista de Barcelona, d’una ciutat antimasclista i de mar, que ha enfortit aquesta onada col·lectiva, diversa, imparable i combativa formada per dones de diferents orígens i ideologies per lluitar conjuntament contra les desigualtats. La il·lustració és de l’autora Carmen Garcia Huertas.

Aquesta onada del moviment feminista ve d’anys de lluita col·lectiva i diversa i simbolitza la força de les dones per seguir lluitant per l’assoliment de la igualtat i per un futur lliure de masclisme, assetjament, discriminació i violència. Un futur sense obstacles per a les dones pel sol fet de ser dones.

Una de les dificultats principals per al ple desenvolupament dels drets de les dones és la desigualtat en l’assumpció dels treballs de cura i sosteniment de la vida, sovint invisibilitzats i no remunerats, continuen recaient majoritàriament en les dones, impactant negativament en el seu accés al mercat laboral  i en la manca de temps.

La situació d’emergència sanitària i social generada per la Covid-19 ha demostrat l’essencialitat de les tasques de cures en tots els àmbits i l’esforç que suposen quotidianament. Per aquesta raó, aquest 8 de març, es reivindica la millora de les condicions materials de les dones, la democratització de les cures i el reconeixement de la seva centralitat, així com la necessitat de transformar les polítiques salarials i de conciliació de les empreses. També es defensa la importància d’articular xarxes veïnals i comunitàries per afrontar les cures de forma col·lectiva.

Per últim, sota el lema “24 hores al dia, 365 dies l’any – Democratitzarem les cures”, l’Ajuntament ha convocat la 35a edició del Premi 8 de Març – Maria Aurèlia Capmany amb la finalitat de donar suport a projectes que ajudin a avançar en el reconeixement de la centralitat social de la cura, a través d’accions que suposin el seu reconeixement social i la millora de les condicions en què es cuida; així com projectes que avancin en la socialització de la cura fora de l’àmbit familiar promovent nous models i imaginaris al voltant d’aquest fenomen social, o que impulsin una millor convivència de treball remunerat i responsabilitats de cura.

Podeu trobar tota la informació relacionada amb el Dia Internacional de les Dones al web https://ajuntament.barcelona.cat/dones/ca/8m-dia-donesCompartiu aquest contingut