S&P i Fitch mantenen a l’Ajuntament de Barcelona la mateixa qualificació que abans de l’inici de la pandèmia : Servei de Premsa

S&P i Fitch mantenen a l’Ajuntament de Barcelona la mateixa qualificació que abans de l’inici de la pandèmia

03/03/2021

Les dues agències donen la màxima qualificació que la ciutat pot obtenir en tenir com a sostre la qualificació de l’Estat, que és d’A amb perspectiva negativa en el cas de S&P i d’A- amb perspectiva estable per a Fitch

La qualificació intrínseca de l’Ajuntament (la que s’obtindria en cas que el rating de la ciutat no estigués limitat pel de l’Estat) és manté en ‘aa-‘ per a S&P i en ‘aaa’ per a Fitch

S&P destaca que Barcelona manté les fortaleses de crèdit malgrat la pandèmia, que els fonaments de l’economia de la ciutat continuaran sanejats i que les reserves de liquiditat continuaran cobrint àmpliament els requeriments per prestar els serveis

La mateixa agència de qualificació creditícia preveu que l’Ajuntament continuarà donant suport a l’economia local incrementant les despeses de funcionament  i les inversions en el període fins 2023

Les agències Standard & Poor’s i Fitch mantenen per a l’Ajuntament de Barcelona la qualificació que ja li atribuïen abans de la pandèmia i què és la màxima que poden atorgar tenint en compte que està limitada per la qualificació que rep el conjunt de l’Estat, que és actualment d’A per a S&P i A- per a Fitch.

També ambdues agències coincideixen en que, si poguessin valorar l’Ajuntament de forma independent a l’Estat, aquesta qualificació seria millor en tots dos casos: “aa-“ per a S&P” i “aaa” per a Fitch.

 

Standard and Poor’s

S&P destaca que “Barcelona manté les seves fortaleses de crèdit malgrat la pandèmia de la Covid-192. I en aquest sentit, assenyala que “S&P Global Ratings preveu que els fonaments de l’economia de la ciutat continuaran sanejats”, que “la gestió financera mantindrà el focus en el sanejament dels comptes” i que “les reserves de liquiditat del consistori continuaran cobrint àmpliament els requeriments per prestar els serveis”.

Quant a les expectatives sobre la ciutat, l’agència preveu que “l’Ajuntament continuarà donant suport a l’economia local incrementant les despeses de funcionament i les inversions a la ciutat en el període fins a l’any 2023”. S&P assenyala que “aquesta despesa es traduirà en dèficits pressupostaris marginals més enllà de 2023 i un increment moderat del deute”. També considera que “la liquiditat de Barcelona es mantindrà robusta i que a la ciutat no li caldrà injectar liquiditat” i anticipa que “Barcelona tornarà a tenir pressupostos equilibrats un cop passi la pandèmia”.

En l’anàlisi sobre les finances de l’Ajuntament, S&P diu que “el suport del govern central i la prudent gestió financera de Barcelona ajudarà a la recuperació i minimitzarà els dèficits”. En aquest sentit, es refereix a la flexibilitat pressupostari que el govern espanyol ha afavorit durant el 2020 i assenyala que “la gestió financera de la ciutat ha intentat utilitzar aquest marge de maniobra per impulsar inversions al 2021 i donar suport a l’economia local, incrementant temporalment els dèficits. No obstant, des del nostre punt de vista continua mantenint la disciplina pressupostària i probablement tornarà als pressupostos equilibrats”.

L’agència apunta també que estima que “el dèficit del 2020 serà molt menor del que va anticipar en un principi” i que “els dèficits als comptes de capital seran més grans al 2021, arribant al 4%”. Finalment, apunta que “creiem que els dèficits municipals es reduiran al 2022 i al 2023 , sense arribar a tenir pressupostos equilibrats”, ja que “assumeix que part de les inversions per a 2021 s’implementaran al 2022 i 2023”.

En aquest sentit, remarca que l’Institut d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona continuarà implementant el seu gran projecte de construir prop de 164.000 metres quadrats d’habitatge social i altres 60.000 metres quadrats per a altres usos, i que això farà que el deute directe de la ciutat s’incrementarà juntament amb el de l’operador d’habitatge degut a les inversions en el sector de l’habitatge social.

 

Fitch Ratings

Fitch situa el perfil de risc de Barcelona en un rang mig—alt (‘High Midrange’), reflectint la consideració màxima (‘Stronger’) en quatre dels sis factors que l’agència analitza: la capacitat d’ajustament dels ingressos, la sostenibilitat de la despesa, la capacitat d’ajustament de les despeses i la solidesa dels passius i la liquiditat. Els altres dos factor analitzats, la solidesa dels ingressos i la flexibilitat dels passius i la liquiditat, els qualifica com un rang mig (‘Midrange’).

Així, Fitch valora que la solidesa dels ingressos de Barcelona  deriva del fet  que el PIB per càpita i la mitjana salarial de la província estan per sobre de la mitjana espanyola i que el PIB per càpita està també per sobre de la mitjana de la UE. També assenyala que el control de la despesa municipal està sustentat per una baixa proporció de les despeses fixes.

Finalment, Fitch destaca que la qualificació intrínseca de Barcelona com ‘aaa’ reflecteix la combinació del rang mig-alt del perfil de risc de la ciutat amb l’avaluació ‘aaa’ de la sostenibilitat del deute.Compartiu aquest contingut