Barcelona tanca l’exercici del 2020 amb un dèficit a l’entorn dels 50 M€ : Servei de Premsa

Barcelona tanca l’exercici del 2020 amb un dèficit a l’entorn dels 50 M€

04/03/2021

En un any atípic marcat per la pandèmia, l’execució pressupostària es tanca amb un 96,0% en els capítols de la despesa corrent i un 96,5% en els capítols d’inversió

El pagament a proveïdors se situa als 22,8 dies de mitjana, per sota dels 30 dies

El pressupost 2020 es tanca amb un endeutament de 800 milions d’euros

L’Ajuntament de Barcelona tanca l’exercici 2020, marcat per la pandèmia i la creació d’un Fons Covid per fer front a les necessitats socials i de reactivació econòmica de la ciutat, amb un dèficit de 49,2 M€, xifra que previsiblement augmentarà a nivell consolidat amb el tancament dels comptes de les empreses municipals. L’estalvi brut (diferència entre ingressos i despesa corrent) ha caigut i ha estat del 10,3% del pressupost, amb una inversió final de 268,5 milions d’euros.

La liquidació del pressupost 2020, que s’ha signat aquests dies, constata que l’Ajuntament ha continuat fent una gestió solvent dels recursos públics en un any atípic, on el Plenari s’ha vist obligat a aprovar, al juliol, una modificació pressupostària per poder disposar d’un Fons Covid de 90 milions d’euros per fer front a l’emergència sanitària, social i econòmica. També ha estat un any on el Congrés dels Diputats ha fixat els nous objectius d’estabilitat pressupostària que han permès flexibilitzar el sostre de despesa dels municipis.

Així doncs, i atenent a aquesta nova realitat, la ciutat ha tancat l’any amb un dèficit de 49,2M€, una xifra menor de la prevista inicialment. Això s’explica perquè s’ha produït un major volum d’ingressos.

[…]

 

Descarregar tota la nota de premsa i document relacionat en format PDFCompartiu aquest contingut