L’Eixample amplia el parc públic d’habitatge amb una promoció de 49 pisos per a persones grans al Fort Pienc : Servei de Premsa

L’Eixample amplia el parc públic d’habitatge amb una promoció de 49 pisos per a persones grans al Fort Pienc

05/03/2021

Aquesta promoció, situada al carrer d’Alí Bei, 100-102 i amb una capacitat per a una setantena de persones, ofereix habitatges amb serveis adaptats, segurs, confortables, integrats a la comunitat i amb el suport necessari

Barcelona compta amb 25 promocions i 1.433 habitatges dotacionals per a persones gran i n’hi ha 6 més en construcció i planificació, que suposaran un increment de prop de 500 pisos, dins de l’estratègia municipal per afrontar l’envelliment de la població

La construcció del bloc d’Alí Bei ha suposat una inversió de 4,4 milions d’euros i disposa també de 10 allotjaments provisionals per a emergències socials

Barcelona té des d’aquest mes de març un nou edifici d’habitatge públic de lloguer. Es tracta de la promoció de pisos dotacionals per a persones grans situada al carrer d’Alí Bei, 100-102, al barri del Fort Pienc, districte de l’Eixample. El bloc, promogut per l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació (IMHAB) disposa de 49 habitatges amb capacitat per a una o dues persones, el que significa que les pròximes setmanes n’hi entraran a viure una setantena.

 

 

 

 

La d’Alí Bei és la 25a promoció d’aquest tipus que s’aixeca a la ciutat, sumant un total de 1.433 habitatges per a persones grans, i alhora n’hi ha sis més en construcció i projecte. Aquestes iniciatives formen part de l’estratègia municipal per fer front a l’envelliment de la població i la solitud no volguda, alhora que té un fort component feminista i de gènere, ja que el 72% de la població beneficiària d’aquests habitatges són dones, a causa de l’esperança de vida més alta, i que tenen una major vulnerabilitat econòmica.

Els habitatges dotacionals per a persones grans tenen un disseny especialment pensat per a aquest col·lectiu. Són habitatges adaptats, segurs, confortables, integrats en la comunitat i que compten amb el suport i serveis necessaris. A tall d’exemple de les característiques d’aquests habitatges, els banys estan equipats amb dutxes a ras de paviment per facilitar-ne l’accés i evitar caigudes, tots els habitatges compten amb aparells de teleassistència i endolls situats a una alçada còmoda per evitar esforços innecessaris, i l’enllumenat a les zones comunes té detectors de presència.

A més, a diferència de la resta de promocions d’habitatge públic de lloguer, les promocions per a persones grans disposen de diferents serveis específics proveïts per l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS). Es tracta del servei de neteja tant dels habitatges com de les zones comunes, suport i ajut en les gestions de la vida diària, servei de gerocultura, consergeria, teleassistència, autobugaderia, petit manteniment de la llar, així com la programació d’activitats culturals i de foment de la convivència.

Les persones residents d’Alí Bei també disposaran d’espais comunitaris i serveis que es distribuiran a la planta baixa, amb una sala polivalent, a la cinquena planta, amb una sala d’activitats, i a la sisena planta, amb l’autobugaderia i una terrassa descoberta amb horts urbans alçats i un bany.

Aquests habitatges estan adreçats per a persones de 65 anys o més, que no tenen habitatge en propietat i que fan les activitats del dia a dia per si mateixes. Els criteris d’accés per a adjudicar els habitatges han estat estar inscrit/a al Registre de Sol•licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Barcelona, formar una unitat de convivència d’una o dues persones i estar empadronat a Barcelona. Dels 49 habitatges totals, 12 s’han reservat per a persones properes al barri i 2 són habitatges adaptats. En la convocatòria d’adjudicació hi han participat 4.008 unitats de convivència, repartits en els tres contingents: 3.654 en el general, 141 en el d’habitatge adaptat i 213 en el contingent territorial.

A més dels habitatges per a persones grans, la promoció d’Alí Bei també dona resposta a la necessitat de disposar d’allotjaments provisionals per a emergències socials, que es gestionaran des de l’IMSS. De manera separada, els habitatges es distribuiran entre la 2a i la 6a planta, i els 10 allotjaments se situaran a la primera, mentre que la planta baixa disposarà de dos accessos diferenciats i serveis separats per a les persones residents als habitatges i les usuàries dels allotjaments. Així, aquests darrers disposaran a la planta baixa d’accés a un pati enjardinat, menjador i cuina, sales de TV i d’informàtica, així com de bugaderia a la primera.

 

Més construcció d’habitatge públic que mai

L’IMHAB ha estat aquest 2020 l’organisme públic que més ha incrementat la licitació d’obra pública a Catalunya, i la segona que més volum de licitacions ha convocat en xifres absolutes el darrer any, amb 164 milions d’euros, una xifra insòlita per a un promotor d’habitatge. Actualment a Barcelona hi ha vora 2.000 pisos en construcció. Convé assenyalar que des del 2015 el parc públic d’habitatges ha passat d’uns 6.000 pisos als prop de 10.000 que hi ha actualment. Les obres de la promoció d’Alí Bei van iniciar-se al juliol de 2018 i es van acabar al juliol de 2020, i han suposat una inversió de 4,4 milions d’euros.

Concretament respecte a habitatge dotacional per a persones grans, actualment hi ha sis promocions més en planificació i construcció, que suposaran un increment de 500 habitatges per a aquest col·lectiu i servirà per donar una llar a aproximadament entre 700 i 800 persones. Són les següents:

A aquestes promocions d’habitatge per a gent gran, cal afegir-hi també les dues promocions de cohabitatge sènior previstes al conveni signat recentment per l’Ajuntament i cooperatives i fundacions d’habitatge social, pel qual el consistori cedeix solars municipals i les entitats promouen i gestionen els projectes. Aquestes dues promocions se situen a la Via Augusta, al barri de Sarrià, i dona resposta a una demanda del sector del cohabitatge de promoure projectes d’aquest tipus dirigits a persones majors de 65 anys.

Pel que fa a obra nova d’habitatge públic a l’Eixample, fa pocs mesos es van lliurar les claus de la promoció del carrer de Comte Borrell, 159, a Germanetes, amb 35 habitatges, a l’àmbit on hi ha en construcció un dels futurs edificis d’habitatge per a persones grans. A aquestes cal afegir-hi la promoció d’Illa Glòries, de 238 habitatges, prevista per al 2023, i dues grans rehabilitacions de finques adquirides per l’Ajuntament, una al passatge Gaiolà, de 9 habitatges, i l’altra a Aragó, 317, d’11, a més d’altres compres fins a un total de 45 pisos. Les rehabilitacions de Gaiolà i Aragó està previst que finalitzin durant el 2023.

A més a més, l’Ajuntament de Barcelona té en estudi diverses noves promocions d’habitatge, als barris de la Sagrada Família i el Fort Pienc, així com l’habitatge previst a la Model. Per últim, per a la Borsa d’Habitatge de Lloguer i a través del conveni amb Habitat3 s’han captat uns 90 pisos privats per al lloguer assequible.

En suma, al 2023 a l’Eixample hi haurà més de 400 habitatges públics, una xifra que multiplica per deu els 38 pisos públics existents el 2015, i que significa aproximadament una llar per a un miler de persones. La inversió total és d’uns 51,8 milions d’euros. D’aquests, 41,3 milions corresponen a les obres noves, i 10,5 milions corresponen a compres i rehabilitacions.Compartiu aquest contingut