El SAIER es consolida com a servei essencial durant el 2020 amb l’atenció a 19.000 persones migrades malgrat la frenada de la mobilitat internacional : Servei de Premsa

El SAIER es consolida com a servei essencial durant el 2020 amb l’atenció a 19.000 persones migrades malgrat la frenada de la mobilitat internacional

09/03/2021Temps estimat de lectura: 4 minuts

El volum d’atencions del Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats baixa només un 8%, ja que el tancament de fronteres durant bona part de l’any s’ha vist compensat per l’aflorament de situacions de vulnerabilitat per la pandèmia de persones que duien poc temps a la ciutat

El 80% de les persones ateses es trobava en situació administrativa irregular i el 44% eren sol·licitants de protecció internacional

A partir d’aquest mes de març, el SAIER obre un nou espai per a l’atenció social per a persones migrades al carrer de Tarragona, 173, al barri d’Hostafrancs

Tot i que amb l’esclat de la pandèmia de la covid-19, la mobilitat internacional ha caigut bruscament durant el 2020, el servei municipal especialitzat en l’atenció a persones migrades i sol·licitants d’asil s’ha consolidat com a essencial, ja que no ha vist reduït el volum de feina. L’aflorament de situacions de vulnerabilitat ha demostrat la necessitat del Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER), amb un total de 19.001 persones ateses i fins a 66.083 d’activitats, accions i atencions realitzades, només un 8% menys respecte el nombre de persones ateses el 2019, però un augment de fins al 42% respecte fa cinc anys.

 

 

El SAIER, malgrat que l’Ajuntament no té cap competència en matèria de migració i refugi, ofereix diferents serveis d’atenció i acompanyament, dirigit no només a les persones que acaben d’arribar a la ciutat, sinó també a aquelles que porten menys de dos anys a la ciutat i que requereixen l’atenció per part d’un servei especialitzat. Així, d’entre els diferents serveis, s’ofereix l’atenció a la primera acollida, atenció social, serveis de traducció i interpretació, assessorament jurídic i acompanyament en matèria de protecció internacional i en l’accés al programa estatal.

Tot i el descens de persones ateses, l’Ajuntament de Barcelona ha incrementat els esforços per atendre els veïns i les veïnes d’origen migrant, un dels col·lectius que més impacte ha sofert a causa de crisi social i econòmica, que ha pogut agreujar la seva habitual precarietat provocada per la restrictiva legislació d’estrangeria que en dificulta la regularització, l’accés als drets i serveis socials i els aboca a l’economia informal o de subsistència.

Així, s’han incrementat els recursos destinats a tots els serveis que ofereix el SAIER, d’entre els quals cal assenyalar el servei d’atenció social per cobrir necessitats bàsiques amb l’obertura d’un nou espai municipal aquest mes de març al carrer de Tarragona, 173, al barri d’Hostafrancs, l’increment del 30% dels recursos econòmics destinats, i l’allotjament d’una mitjana de 180 persones al mes, unes 4.800 estades. A aquestes cal sumar-hi les places del programa Nausica, d’atenció a persones sol·licitants d’asil que queden fora del programa estatal, que actualment ofereix allotjament i atenció i acompanyament individualitzats a unes 120 persones, així com els programes d’acompanyament i inserció a persones joves migrades, que també proporcionen allotjament a una cinquantena de joves.

 

Més atencions específiques i més cites prèvies

La pandèmia ha comportat que el SAIER hagi adaptat les atencions a les necessitats i restriccions sanitàries pertinents, amb l’establiment en pràcticament totes les atencions del sistema de cita prèvia. Això ha implicat el creixement d’un 42% de les cites prèvies realitzades en el servei de primera acollida, que a més, sempre que és possible, es realitzen de manera telemàtica o telefònica. Igualment, el SAIER manté l’atenció a les urgències i emergències sense cita prèvia.

Pel que fa a la tipologia, aquest servei de primera acollida ha estat el tipus d’atenció més freqüent, amb el 45,2% del total, seguida de l’atenció social, amb el 27,6%, dues tipologies d’accions que si bé han baixat lleugerament el seu pes relatiu han incrementat els recursos destinats. D’entre les atencions que han incrementat el seu pes relatiu, cal assenyalar atencions molt específiques com són els assessoraments en tràmits d’estrangeria (del 8,3 a l’11,7%), els jurídics en protecció internacional (del 5,1 al 6,7%) i estrangeria (del 3,7 al 4,6%), així com tot allò relacionat amb l’homologacions d’estudis i relatiu a formació i recerca de feina (del 3,1 al 4%).

 

 

El 80% es troba en situació irregular i el 44% són sol·licitants d’asil

Com a servei especialitzat en l’atenció a persones migrades i a causa de la Llei d’Estrangeria, la gran majoria de persones ateses pel SAIER es troben en situació administrativa irregular, amb una proporció del 80% respecte el total, mentre que al mateix temps el 44% són sol·licitants d’asil. Aquesta darrera xifra trenca la tendència observada els darrers anys, en què les persones que arribaven sol·licitant protecció internacional creixia any rere any i que l’any passat es va situar en el 46%.

 

 

En aquest sentit, després de creixements sostinguts i pronunciats en l’arribada de sol·licitants d’asil provinents de països com Veneçuela, El Salvador o Geòrgia, aquest 2020 han caigut sensiblement l’arribada de persones d’aquestes nacionalitats. Per contra, han crescut les provinents de Colòmbia, la principal nacionalitat en nombre de persones ateses pel SAIER, tant pel que en refugi com en immigració.

 

 

Document relacionat:
Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats de Barcelona (SAIER) – Balanç 2020

Paraules clau

SAIER/