L’Escola Labouré de la Fundació Escola Vicenciana s’integra a la xarxa pública : Servei de Premsa

L’Escola Labouré de la Fundació Escola Vicenciana s’integra a la xarxa pública

11/03/2021

L’Escola Labouré té actualment 341 alumnes en una sola línia de segon cicle d’educació infantil, primària i secundària obligatòria. A més hi treballen 32 professionals que s’incorporaran com a personal laboral de la plantilla del Departament d’Educació

Durant els propers quatre anys es faran obres de reforma i millora en l’equipament, amb una inversió de 1.386.000 €

L’equipament compleix amb els requisits marcats i hi ha necessitats d’escolarització al barri del Raval, tal com estableix el Decret Llei 10/2019 del 28 maig en el qual s’empara la integració a la xarxa pública

Actualment ja són 5 els centres que han passat a la xarxa pública per anar revertint el dèficit de places públiques a la ciutat i avançant així en l’objectiu de promoure una oferta educativa equivalent, de proximitat, basada en l’equilibri territorial de l’oferta i la inclusió educativa

La Fundació Escola Vicenciana des de feia mesos estava en negociacions amb el Consorci d’Educació de Barcelona per integrar l’Escola Labouré el curs 2021-2022 a la xarxa pública de la ciutat, juntament amb les escoles Marillac, Sagrada Família i Sagrat Cor de l’Eixample, i finalment s’ha pogut concretar l’acord al que s’ha arribat amb el titular de l’immoble

Amb la integració d’aquestes 4 escoles de la Fundació Escola Vicenciana s’han generat 1.390 places d’escola pública a l’Eixample i Ciutat Vella

Després de mesos de treball per a la integració de l’Escola Labouré (C/Elisabets, 8) a la xarxa de centres públics de la ciutat, aquest serà el quart centre de la Fundació Escola Vicenciana que s’incorporarà en el curs 2021-2022 i passarà a anomenar-se provisionalment Institut Escola Elisabets. Aquesta integració es podrà fer efectiva després d’haver arribat a un acord pel lloguer de l’equipament amb la Fundació Casa Misericòrdia, titular de l’immoble.

El centre disposa d’1 línia en segon cicle d’educació infantil, primària i secundària obligatòria, amb un total de 341 alumnes matriculats en el curs 2020-2021, a més de 32 professionals que passaran a formar part de la plantilla del Departament d’Educació. La superfície de l’edifici és de 2.394,20 m2 i de 1.630 m2 de pati. El pressupost per a la reformes i millores durant els propers quatre anys és de 1.386.000 €.

L´origen del centre es remunta a l´any 1581 a iniciativa de Mossèn Diego Pérez, que va fundar un asil per acollir persones que vivien al carrer i dona’ls-hi educació, instrucció i aprenentatge d’algun ofici. Amb el temps aquest edifici es va convertir en internat i escola per a noies de la Fundació Casa Misericòrdia.

 

Més oferta pública per al Raval i per a la ciutat

L’Institut Escola Elisabets formarà part de l’oferta del barri del Raval on actualment hi ha 4 escoles públiques (Escola Castella, Escola Milà i Fontanals, Escola Rubén Darío i Escola Collaso i Gil), 2 instituts públics (Institut Milà i Fontanals i Institut Miquel Tarradell) i 2 escoles concertades (Escola Pia Sant Antoni i Escola Vedruna Àngels).

Amb el tancament d’aquest acord d’incorporació de l’Escola Labouré, Barcelona disposarà el curs 2021-2022 de 1.390 places públiques més amb la integració a la xarxa pública de 4 centres (Marillac, Sagrat Cor, Sagrada Família i Labouré) de la Fundació Escola Vicenciana que ha decidit donar aquest pas per a mantenir la preferència en l’acció educativa als col·lectius d’infants amb més necessitats educatives.

Des del Consorci d’Educació de Barcelona ja fa mesos que es treballa per dur a terme aquest procés d’integració; primer fent estudis sobre les necessitats d’escolarització en cadascuna de les zones educatives on s’ubiquen aquests 4 centres; i després analitzant la viabilitat dels equipaments existents, per tal de poder integrar-los a la xarxa pública del Departament d’Educació. L’objectiu és incrementar el nombre de places i de centres educatius amb l’objectiu de revertir la demanda creixent d’oferta pública a la ciutat de Barcelona.

La plantilla en l’actualitat dels 4 centres, 123 docents i personal d’administració i serveis (PAS), i també 1.390 alumnes, passaran a formar part de la xarxa pública. El Consorci d’Educació de Barcelona està mantenint reunions amb la comunitat educativa de cadascun dels centres per tal d’informar com serà la seva integració a la xarxa pública a partir del curs 2021-2022.

S’han previst una sèrie d’actuacions d’obres de reforma i millora en cadascuna de les 4 escoles. Les actuacions es faran preferiblement en períodes no lectius, i en tot cas, seran compatibles amb l’activitat educativa en cas que les obres es facin fora de les vacances escolars. La inversió del Departament d’Educació i de l’Ajuntament de Barcelona,  que assumeixen al 50%, està pressupostada en 2.947.400 € en els propers quatre anys.

 

Incorporació a l’empara del Decret Llei 10/2019 del maig

La Fundació Escola Vicenciana ha decidit el pas dels seus centres educatius a la xarxa pública en l’empara de la iniciativa del Decret Llei 10/2019 del 28 de maig, del procediment d’integració de centres educatius a la xarxa de titularitat de la Generalitat, que obre la porta al canvi de titularitat d’escoles concertades a públiques.

Per a l’aplicació del decret llei, s’han de complir una sèrie de requisits; que hi hagi necessitats d’escolarització, que l’edifici i les instal·lacions compleixin els requisits i que el personal compleixi els requeriments del servei d’educació.

Amb aquest seran 5 els centres concertats amb alumnat que s’han incorporat a la xarxa pública a Barcelona des de l’aprovació del decret llei: a més de l’Escola Labouré, tres més de la Fundació Escola Vicenciana (Sagrada Família, Marillac i Sagrat Cor) i el Col·legi Immaculada Concepció, actualment Institut Escola Eixample, en el curs 2020-2021. Ja en el curs 2019-2020 es va fer el canvi de titularitat del Col·legi Sant Vicenç de Paül a la pública, tot i que en aquest cas no tenia alumnat, passant a ser l’Institut Escola Arts.Compartiu aquest contingut