Aprovació definitiva dels projectes d’urbanització de la primera fase de la unió de la xarxa tramviària : Servei de Premsa

Aprovació definitiva dels projectes d’urbanització de la primera fase de la unió de la xarxa tramviària

16/03/2021Temps estimat de lectura: 6 minuts

Aquesta setmana l’Ajuntament de Barcelona finalitza la tramitació dels dos projectes d’urbanització de la primera fase de la connexió dels tramvies per la Diagonal i comença el procés per fer la licitació de les obres, amb l’objectiu d’iniciar-les la tardor del 2021

La Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat ha aprovat definitivament el projecte d’urbanització de l’avinguda Diagonal, entre Girona i Castillejos i la Comissió de Govern està previst que aprovi dijous la de l’àmbit Canòpia

Els dos projectes suposaran una reordenació dels usos actuals d’aquests espais i implicaran una reducció del trànsit motoritzat privat en benefici d’una millora i ampliació de l’espai de vianants, l’espai ciclable i les àrees verdes

Aquesta setmana l’Ajuntament de Barcelona aprova de manera definitiva els dos projectes d’urbanització que es deriven de la primera fase de la connexió de les xarxes del tramvia. El primer s’ha aprovat definitivament avui a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, que ha donat llum verda al projecte d’urbanització de l’avinguda Diagonal, entre Girona i Castillejos, per un import de 34,8M€ (IVA inclòs). El punt s’ha aprovat amb els vots favorables del Govern municipal (Barcelona en Comú i PSC) i del grup municipal d’ERC. El segon projecte, referit a la urbanització de l’àmbit, “Canòpia-Àmbit Tramvia”, passarà per Comissió de Govern aquest dijous, on està previst que també es realitzi l’aprovació definitiva per un import de 21,4M€ (IVA inclòs).

Amb la finalització de la tramitació d’ambdós projectes, l’Ajuntament de Barcelona inicia el procés per licitar les obres abans de l’estiu, amb la voluntat de començar els treballs durant la tardor del 2021. La unió  dels tramvies permetrà que Barcelona compti amb un sistema de transport públic que connectarà 9 municipis de l’Àrea Metropolitana, avançant així cap a una ciutat més sostenible, més saludable, més amable i millor connectada.

 

Urbanització de l’avinguda Diagonal, entre Girona i Castillejos

El projecte d’intervenció aprovat avui per la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, comprèn un tram d’1,5 quilòmetres de l’avinguda Diagonal i implica un àmbit d’actuació de 77.120m2. La proposta preveu una reordenació dels usos actuals amb una reducció del trànsit motoritzat privat en benefici d’una millora i ampliació de l’espai de vianants, de l’espai ciclable i de les àrees verdes. En aquest àmbit de l’avinguda Diagonal es plantegen dues seccions diferenciades, una primera per al tram comprès entre Passeig de Sant Joan i Marina, i l’altra per al tram situat entre el carrer Marina i Glòries. Cal tenir en compte que entre Girona i Passeig de Sant Joan només s’actua al tronc central de la Diagonal i de forma provisional per tal d’habilitar el punt de parada d’inici/final del tramvia durant la primera fase.

 

Secció Passeig de Sant Joan-Marina

La secció plantejada en aquest tram situa la plataforma tramviària i un ampli carril bici bidireccional de prop de 4 metres al tronc central de l’avinguda, separats entre ells per una franja verda de 3,4 metres on s’ubiquen puntualment les parades del tramvia. D’altra banda s’amplien les voreres laterals actuals de 3 metres fins a amplades superiors als 7 metres, passant a disposar d’unes franges àmplies i agradables per al passeig com les que ja existeixen entre les places Francesc Macià i Cinc d’Oros. El trànsit motoritzat privat es redueix a dos carrils per sentit i es situa als laterals entre les dues fileres d’arbres de cada banda, permetent una bona connectivitat amb la resta de carrers sense interferir ni amb el tramvia ni amb el carril bici.

La cruïlla situada entre els carrers Sardenya i Lepant, a més de permetre la transició d’una secció a l’altre, possibilita l’aparició d’un seguit de zones verdes encadenades a la banda muntanya. Entre els carrers Sardenya i Marina, es genera un gran espai públic amb gran presència d’arbrat existent i de nova plantació, d’ús exclusiu per al vianant, la bicicleta i el pas del tramvia. Es suprimeix la continuïtat dels carrils de circulació laterals que venen per la Diagonal, facilitant la incorporació del trànsit del carrer Marina directament al carrer Aragó.

 

Secció Marina-Castillejos

El segon tram, entre el carrer Marina i Castillejos, presenta unes característiques diferents. Cal tenir present que aquest tram està condicionat pel túnel ferroviari que discorre en subsòl molt a prop de la rasant de la via. Aquesta secció manté la rambla central actual de vianants ampliant les franges verdes laterals en 1,5 metres, suavitzant el pendent actual i possibilitant la ubicació de les vies del tramvia a banda i banda d’aquesta rambla central. D’altra banda es pacifiquen les calçades laterals amb un sol carril de circulació per accés de veïns, s’amplien les voreres actuals de 5 metres fins a més de 7 metres, en continuïtat amb les voreres del primer tram, i es manté la continuïtat del carril bici bidireccional per la banda muntanya. Es conserva tot l’arbrat actual i se’n col·loca de nou allà on és possible.

 

Urbanització de Canòpia, àmbit tramvia

En paral·lel a la finalització d’aquesta tramitació, aquest dijous està previst que la Comissió de Govern també dugui a terme l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització “Canòpia-Àmbit Tramvia”.

El projecte urbà actua sobre un àmbit de 40.725 m2 i inclou la urbanització associada al recorregut del tramvia en el tram comprès entre els carrers de Castillejos i Badajoz, al seu pas per la plaça de les Glòries. En aquest àmbit s’urbanitza l’avinguda Diagonal entre Castillejos i Cartagena (rambla dels Encants); s’actua sobre el costat Llobregat de la rambla dels Encants entre l’avinguda Diagonal i el carrer de Casp; s’inclou un intercanviador de transport públic situat davant la façana del Museu del Disseny de Barcelona i es preveu la urbanització associada a la connexió provisional dels tramvies amb les vies actuals de l’avinguda Diagonal i la Gran Via de les Corts Catalanes (banda Besòs del parc). El projecte també contempla la urbanització d’un tram de l’avinguda Meridiana i el carrer Àlaba, per a permetre la connexió amb la línia T4 del tramvia.

Es ressegueix, doncs, tota la banda Llobregat i mar del perímetre del futur parc. En tot l’àmbit d’intervenció, es planteja tota la urbanització en plataforma única, donant la prioritat als vianants i la presència del trànsit privat queda reduïda a itineraris de veïns i serveis. En l’àmbit  de la Diagonal (entre els carrers de Castillejos i Cartagena), es planteja una continuïtat de la secció establerta en el projecte d’urbanització de la connexió del tramvia entre els carrers Marina i Castillejos.

En el tram del carrer Cartagena (rambla dels Encants) entre l’avinguda Diagonal i el carrer Casp, la secció proposada planteja les voreres a la banda Llobregat, amb un vial de serveis en plataforma única, la plataforma tramviària en via doble i un carril bici bidireccional adjacent a la futura urbanització del parc de Canòpia.

La urbanització de tota la banda mar de Canòpia engloba el tram comprés entre els carrers Cartagena i Badajoz i conforma la part més important, tant per la superfície que ocupa com pel fet que es construeixen alguns dels elements més significatius. Un és el nou intercanviador de transports que acull les línies T4, T5 i T6 del tramvia, diverses línies d’autobusos urbans i interurbans i l’intercanvi amb la parada Glòries de la línia 1 de metro. També s’inclouen les pèrgoles fotovoltaiques, un element singular. Per últim, també s’aborda la urbanització d’un tram de l’avinguda Meridiana i el carrer Àlaba, per permetre la connexió amb la línia T4 del tramvia. Les actuacions més rellevants que es faran en aquest àmbit són: la inclusió d’uns jardins d’acollida als actuals accessos a l’estació de Glòries (L1), que envoltaran les escales de sortida del metro i l’ascensor actual, la continuació de la rambla dels Encants i l’adequació de les voreres al costat del Mercat dels Encants. En relació al verd, es preveuen tres nous nodes de biodiversitat que faran de refugis de natura dins el parc i facilitaran la mobilitat de les espècies a l’interior de la plaça

La urbanització d’aquesta banda Besòs de Canòpia no és completament definitiva, ja que el projecte preveu la sortida dels tramvies des de l’intercanviador cap a Diagonal Mar i Gran Via Besòs enllaçant amb les vies actuals. La urbanització definitiva es farà conjuntament amb el projecte d’urbanització de la cobertura de Gran Via, que definirà la ubicació de les futures vies dels tramvies tant a Diagonal com a Gran Via.

Paraules clau

tramviària/

Anar a l'inici d'aquesta pàgina