L’Ajuntament de Barcelona impulsa la transformació definitiva de la Colònia Castells : Servei de Premsa

L’Ajuntament de Barcelona impulsa la transformació definitiva de la Colònia Castells

19/03/2021Temps estimat de lectura: 3 minuts

Avancen els tràmits en la transformació urbanística i el procés d’expropiació i reallotjament dels veïns afectats, una de les prioritats de mandat pel Districte de les Corts

La Comissió de Govern ha aprovat una dotació pressupostària de 22,5M€ per adquirir els edificis de l’àmbit d’Entença entre Gelabert i Montnegre, iniciar els reallotjaments i deixar gairebé enllestit un projecte que es va iniciar fa quinze anys

L’Ajuntament avança en el procés de transformació urbanística de la Colònia Castells i en l’expropiació i el reallotjament dels veïns afectats. La penúltima fase del Pla de reforma urbanística de la Colònia Castells, limitada pels carrers d’Entença, del Montnegre i de Gelabert, ha rebut l’impuls municipal i veïnal definitiu per avançar cap a la culminació d’un projecte urbanístic iniciat fa quinze anys que inclou la construcció de nous habitatges i una àrea verda.

 


Vista aèria de la zona de la Colònia Castells (2019)
 

El pas endavant s’ha donat amb l’aprovació en Comissió de Govern d’una dotació de 22,5 milions d’euros per a l’expropiació de part del veïnat afectat de la Colònia Castells. Concretament, es tracta de la peça ubicada al carrer d’Entença entre el carrer de Gelabert i Montnegre, d’aproximadament 3.833 m2 de superfície.

La segona Tinenta d’Alcaldia, Janet Sanz, ha anunciat que els recursos serviran per fer front a l’expropiació dels béns, l’extinció de les activitats, l’enderroc de les finques i els reallotjaments dels veïns i veïnes afectats que hi tinguin dret i optin per aquesta opció.

En aquest àmbit hi ha els blocs situats entre els números 250 i 282 del carrer Entença i diverses finques de la part superior del carrer Montnegre, on hi viuen 31 famílies que, al llarg del període d’exposició pública, hauran d’optar a indemnització o bé reallotjament segons reuneixin o no els requisits per tenir-hi dret, Amb el procés de reallotjament s’omplirà l’escala de l’edifici B-1 d’Entença-Morales, que disposa de 20 habitatges compromesos per als afectats de Colònia Castells. Amb aquestes actuacions es reprenen les expropiacions previstes pel 2020 i que quedaven pendents a causa de les circumstàncies excepcionals de la Covid-19.

Ara, els equips tècnics de l’Institut Municipal d’Urbanisme (IMU) han iniciat els treballs oficials d’elaboració del PETC (Projecte d’Expropiació per Taxació Conjunta). En el projecte s’inclouen els edificis de l’àmbit superior definit pel carrer Montnegre i la plaça del Carme i tots els edificis del carrer Entença, entre els números 250 i 282. Queden exclosos d’aquesta fase els edificis del carrer Gelabert 2-4, i 6, que s’abordaran en la següent i última etapa de tota la transformació de la Colònia Castells juntament amb els edificis d’Entença 239-245.

 


En groc i a la dreta, inici de la fase d’expropiació (març 2021 – desembre 2021)
 

A més, ja s’ha fet el treball de camp per establir els drets d’expropiació recollits al PETC, i continuaran les reunions amb el veïnat per estudiar cas per cas i saber si l’elecció dels ocupants de l’habitatge és optar per la reinstal·lació o una indemnització pel trasllat. Aquesta feina també serveix per definir l’estat de l’edificació, els usos comercials que hi pugui haver, i en general tots els elements significatius per acabar de formular la valoració dels drets a expropiar i la complexitat del trasllat de les famílies. La previsió del Govern municipal és aprovar inicialment el PETC a l’abril i definitivament al juliol per poder efectuar les indemnitzacions per les expropiacions a finals d’any.

El regidor de les Corts, Joan Ramon Riera, va explicar dimecres passat l’estat del procés i les properes passes a seguir en el marc de la comissió mixta de seguiment del projecte de la Colònia Castells. Aquest és un instrument reglat, creat en el Protocol de 2007 per valorar i decidir les actuacions que afecten el desenvolupament de Colònia Castells, i en formen part representants municipals i veïnals. La Comissió té capacitat decisòria en el desenvolupament de les actuacions urbanístiques.Compartiu aquest contingut

Paraules clau
Colònia Castells/
Anar a l'inici d'aquesta pàgina