La Nau Central del recinte de Fabra i Coats completa la seva transformació : Servei de Premsa

La Nau Central del recinte de Fabra i Coats completa la seva transformació

25/03/2021

Amb aquesta intervenció, el recinte de Fabra i Coats completarà la tercera fase de la  reforma que es va iniciar l’any 2010 i que suposarà finalitzar la Fàbrica de Creació i del Centre d’Art Contemporani, adequar l’edifici que ha d’acollir l’Escola municipal de música de Sant Andreu, i encetar amb la redacció dels projectes per l’inici de la rehabilitació del conjunt de maquinària i instal·lacions patrimonials de la sala de calderes i el futur Centre d’interpretació del Treball

El termini d’execució de les obres serà de gairebé 2 anys amb un inici previst de les actuacions al llarg d’aquesta tardor

L’estimació pressupostària per finalitzar la reforma total dels espais del recinte serà de 21,6M€, dels quals 10,2M€ són aportats per la Diputació de Barcelona a través de l’acord de col·laboració per finançar projectes d’infraestructures i equipaments públics de la ciutat. Un cop es reurbanitzi l’entorn, el cost final haurà estat de 31,9M€, incloent els 10,3M€ per la reurbanització del recinte interior

L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat el projecte executiu per completar la rehabilitació de la Nau Central, també anomenada Edifici L, del conjunt industrial de la Fabra i Coats. La reordenació dels espais que la conformen permetrà ubicar la nova seu de l’Escola Municipal de Música de Sant Andreu, així com la finalització dels programes de la Fàbrica de Creació i el Centre d’Art Contemporani i encetar amb la redacció dels projectes per l’inici de la rehabilitació del conjunt de maquinària i instal·lacions patrimonials de la sala de calderes i el futur Centre d’interpretació del Treball. També s’elaborarà el projecte executiu del futur Centre d’Interpretació del Treball que se situarà a la nau F del recinte i es preveu iniciar les obres dins del mandat. 

 

 

El projecte de la Nau L, que té un termini d’execució de gairebé 2 anys, iniciarà les obres aquesta tardor, per tant, es preveu que estigui enllestit per al curs 2023-2024. L’execució d’aquesta segona fase de rehabilitació compta amb un pressupost total de 12,9M€, 10,2M€ dels quals són aportats ara per la Diputació de Barcelona a través de l’acord de col·laboració institucional per finançar projectes d’infraestructures i equipaments públics de la ciutat.  Amb aquesta actuació es completarà la tercera fase de la reforma que es va iniciar l’any 2010 i restarà implementar la quarta i definitiva intervenció que suposarà la finalització total de les obres d’adequació del recinte i que comportarà d’una banda la reurbanització de l’espai interior del recinte  i, d’una altra, la finalització dels espais que acullen el Centre d’Interpretació del Treball, ubicat a la Nau F.

El cost total aproximat per finalitzar la reforma dels espais del recinte serà de 21,6M€, als que s’han d’afegir els 10,3M€ que es preveu que costarà la nova reurbanització del recinte i que fan un total de 31,9M€. Els 21,6M€ destinats a la finalització de la rehabilitació dels edificis són aportats gairebé a parts iguals per l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona: 12,9M€ corresponen a la reforma actual i la resta, 8,7M€, es destinaran a la finalització del Centre d’Interpretació del Treball, la Sala de Calderes i l’adequació de l’Espai Bota. La data prevista de finalització global se situa en el proper mandat.

L’edifici L es troba actualment rehabilitat en un 70%, restant per adequar l’Ala Nord, la junta entre aquesta i la Sala de Calderes, l’escala exterior adossada a la façana de ponent de l’Ala Nord, la Torre 1 de la façana sud i la Zona Oest de la Nau Central. El projecte i obra de la Fàbrica de Creació dels arquitectes M. Ruisánchez i F. Bacardit va rebre el Premi Ciutat de Barcelona d’Arquitectura i Urbanisme l’any 2012.

 

 

Actualment la Nau Central allotja el Centre d’Art Contemporani i la Fàbrica de Creació. El primer s’ubica a la planta baixa i a les tres plantes superiors de la Zona Est; i la segona a les plantes superiors de la Zona Central. A més, la Zona Central de la nau està destinada en planta baixa a espais de pública concurrència amb sales polivalents.

La intervenció persegueix la conservació dels grans espais diàfans de la Nau Central, mitjançant la introducció de volums en forma de caixa que ajudaran a distribuir i definir els espais i a incorporar els serveis necessaris, permetent preservar la visió del volum en el seu conjunt.

La nova seu de l’Escola Municipal de Música s’ubicarà on actualment se situen els espais expositius del Centre d’Art Contemporani, per tant, la reordenació dels espais quedarà de la següent manera:

La intervenció manté les directrius de l’anterior reforma realitzada l’any 2010 i el projecte inclou, a més de la modificació funcional i de l’adequació dels espais, el condicionament de l’edifici als nous requisits climàtics, tèrmics, acústics i d’instal·lacions i sostenibilitat. També es completarà la intervenció sobre les fusteries de la façana, amb l’objectiu de millorar l’aïllament tant acústic com tèrmic de l’edifici.

 

Escola Municipal de Música Sant Andreu 

L’Escola Municipal de Música Sant Andreu – Mestre Pich Santasusana va iniciar la seva activitat l’any 1993 i s’ubica, des de la seva fundació, a les plantes primera i sisena de l’edifici Josep Pallach, al carrer Segadors, 2, al bell mig del barri de Sant Andreu. Un equip de 30 professors i professores són responsables de la formació de més de 500 alumnes.

La nova ubicació de l’escola respon a una reivindicació veïnal per a la millora de les instal·lacions i la creació d’un espai cultural per al districte que es remunta als anys 2008-2009, quan es va iniciar el procés participatiu per debatre i decidir els equipaments i usos del recinte de Fabra i Coats. Tot i els esforços del districte, qui l’any 2016 va cedir un espai de l’edifici Josep Pallach per ampliar l’escola en qualitat docent; la construcció dels centres educatius del recinte han endarrerit el trasllat de l’Escola Municipal de Música fins ara. El trasllat de l’escola a la nova ubicació permetrà ampliar les instal·lacions i l’oferta formativa per arribar a més infants i joves, així com per generar més sinèrgies amb els centres educatius del territori. 

Aquesta actuació, conjuntament amb la posada en marxa d’un nou equipament al districte de Sant Martí, ampliarà i consolidarà la Xarxa d’Escoles Municipals de Música de Barcelona, la qual compta amb cinc centres als districtes de l’Eixample, Sant Andreu, Sarrià-Sant Gervasi, Nou Barris i Horta-Guinardó. 

 

Fàbrica de Creació i Centre d’Art Contemporani

Dins del procés participatiu que va definir els usos de l’antiga fàbrica, el veïnat va decidir incloure-hi una fàbrica de creació. La Fabra i Coats: Fàbrica de Creació va néixer el 2008 com a equipament municipal per donar resposta a totes les fases dels processos creatius i de producció de coneixement: recerca, investigació, creació, producció i exhibició, procurant que aquests processos accedeixin a les xarxes i circuits de difusió establerts. 

En l’actualitat, des de la Fàbrica de Creació es dona suport a la creació artística i es compta amb espais de treball per a artistes i agents culturals en residència en matèria d’arts escèniques, música i recerca sonora, arts plàstiques i visuals, creació multimèdia o creació audiovisual. Paral·lelament, la Fabra i Coats acull un ampli programa d’activitats públiques de caràcter artístic i contemporani, amb l’objectiu de convertir-la en un equipament de referència a tota la ciutat, però que mantingui uns estrets llaços amb Sant Andreu i el seu veïnatge.

Al mateix espai de la fàbrica, l’any 2012 es va fer la primera exposició del Centre d’Art Contemporani de Barcelona Fabra i Coats (CAC), un espai que pren com a missió principal l’impuls de les arts visuals actuals, la recerca de nous llenguatges creatius, l’obertura a territoris interdisciplinaris i el desenvolupament de polítiques de mediació amb el territori i la ciutadania.

El mes de febrer del 2020, sota el paraigua d’una direcció renovada, el CAC enceta la seva nova etapa a través de tres eixos principals d’interès: la producció pròpia, la creació local i internacional, i la relació entre art i comunitat educativa i social. 

 

De la memòria històrica a les arts de vanguarda  

El recinte de la Fabra i Coats conserva un total de 5 calderes, 1 màquina de vapor i les transmissions hidràuliques que feien arribar l’energia (el vapor) a les màquines del taller. La Sala de Calderes és un espai patrimonial que ha passat per un procés de recuperació molt exhaustiu. 

En aquesta línea, el Centre d’Interpretació del Treball, ubicat a la Nau F del recinte, vol situar el món del treball a Barcelona en perspectiva històrica i la incidència de les diferents modalitats de treball en la vida urbana, amb una mirada a la tradició industrial de Sant Andreu i a la Fabra i Coats de Barcelona. En l’elaboració del projecte, que ha estat liderat pel districte de Sant Andreu i el MUHBA, hi han participat diverses entitats veïnals com els Amics de la Fabra i Coats, la Fundació Maquinista Macosa i l’Associació d’estudis històrics de l’automoció-extreballadors de Pegaso, entre d’altres.

L’espai per la memòria conviu i interactua amb desenes d’activitats que es promouen i recolzen des de la Fabra i Coats, algunes vinculades a les residències de la mateixa fàbrica de creació, altres impulsada per diferents entitats de la ciutat que tenen lloc al recinte, i altres realitzades a través del programa Cultura Viva, un espai de suport a pràctiques culturals comunitàries de valor públic. Algunes de les activitats serien, per exemple, els cicles ‘Els Concerts de la Fabra’, organitzats per la pròpia fàbrica, el projecte Ràdio Fabra, que és el node principal de la Xarxa de Ràdios Comunitàries (XRCB), així com diferents festivals com el cicle de concerts ‘Cara·B’, el festival de teatre independent i nova creació ‘Mutis’, el festival d’arts digitals ‘Mira, el festival centrat en la música i l’art sonor ‘Mixtur’ o la fira d’idees i llibres radicals ‘Literal’.

 

El Recinte de Fabra i Coats: el gran pol de Sant Andreu

L’empresa de filatures Fabra i Coats va esdevenir el gran centre de producció per als andreuencs, ubicada en un recinte industrial que ocupava dues illes senceres. L’any 2005 va tancar les seves portes com a zona industrial, i avui s’ha convertit en un espai recuperat per a la ciutadania de 30.000 metres quadrats.

Amb aquest nou pas, l’Ajuntament de Barcelona manté el seu compromís de convertir el Centre Fabra i Coats en un referent de ciutat en l’àmbit de cultura i educació, esdevenint un punt de trobada de docents, creadors i gestors culturals, i l’aparador de propostes desenvolupades a partir de projectes que vinculen cultura i educació. Actualment, el recinte compta amb una escola bressol, una escola de primària i tres instituts de secundària, a banda de l’Ateneu Harmonia, el Centre de Normalització Lingüística, el Centre d’Interpretació dels Tres Tombs “Can Fontanet”, ser la seu de diverses entitats culturals i comptar a la seva proximitat amb la Biblioteca Can Fabra.Compartiu aquest contingut