[INCLOU MATERIAL AUDIOVISUAL] Finalitza la moratòria per les furgonetes sense distintiu ambiental que circulen per la Zona de Baixes Emissions : Servei de Premsa

[INCLOU MATERIAL AUDIOVISUAL] Finalitza la moratòria per les furgonetes sense distintiu ambiental que circulen per la Zona de Baixes Emissions

31/03/2021

A partir de demà, 1 d’abril, les furgonetes (N1) sense distintiu ambiental no podran accedir ni circular per la ZBE Rondes BCN en l’horari restringit. Actualment aquestes suposen el 0,88% del parc circulant

Des del 2017 fins a dia d’avui el nombre de furgonetes sense distintiu ambiental que es desplacen per Barcelona s’ha anat reduint progressivament, passant de l’entorn del 3,5% del parc circulant a aquest 0,88 %

La ZBE Rondes BCN, la més gran del sud d’Europa, es consolida com una mesura essencial per preservar la qualitat de l’aire a Barcelona i l’àrea metropolitana i, per tant, per protegir la salut de la ciutadania

A partir de demà, 1 d’abril, les furgonetes (vehicles N1) sense distintiu ambiental de la DGT no podran accedir ni circular per la ZBE Rondes BCN en l’horari restringit, és a dir, de dilluns a divendres laborables de 7 a 20 hores.  A dia d’avui, aquestes representen un 0,88% del parc circulant de la ciutat i el 7% de totes les furgonetes que es desplacen per Barcelona. La xifra s’ha reduït de manera progressiva des de l’inici de la definició de la ZBE Rondes BCN, l’any 2017, quan les furgonetes sense etiqueta suposaven el 3,5% del parc circulant. Un gran nombre d’aquesta tipologia de vehicles sense etiqueta tenen més de 15 anys d’antiguitat.

Amb la posada en marxa de la ZBE, al gener de 2020, es fa fixar una moratòria per les furgonetes fins a finals de 2020, no obstant, atesa la situació sanitària que s’ha viscut i els efectes sobre la mobilitat i l’economia, es va determinar l’allargament de la mateixa fins al mes d’abril del 2021.

Tot i així, els titulars de furgonetes N1 que acreditin la compra, abans de l’1 d’abril, d’un vehicle a motor que compleixi els requisits tecnològics i d’emissions d’accés a la ZBE, podran sol·licitar una acreditació excepcional per seguir circulant temporalment amb el seu vehicle fins que els arribi el nou. Els interessats hauran de sol·licitar l’autorització al Registre de l’AMB.

A banda, fins al mes de juliol del 2021 continua vigent la moratòria pels vehicles de les categories N2, N3 i M2 que inclouen vehicles pesants, camions i autocars petits. Els vehicles de la categoria M3, corresponents a vehicles de transport col·lectiu, la mantindran fins a 31 de desembre de 2021.

 

Rebaixar els índexs de contaminació

La fi de la moratòria de les furgonetes suposa un pas més en la lluita contra la contaminació a la ciutat. A dia d’avui, la mobilitat en vehicle privat a Barcelona es manté entorn un 15% per sota del que era habitual abans de la irrupció de la Covid-19, i això ha permès mantenir els indicadors de NO2 per sota dels nivells de contaminació que marca l’OMS, amb algunes excepcions al mes de novembre. No obstant, les xifres fan preveure que quan s’assoleixi la recuperació total del trànsit a la ciutat els indicadors podrien tornar a sobrepassar els límits permesos. Per aquest motiu, és indispensable continuar avançant amb mesures que permetin millorar la qualitat de l’aire que es respira a Barcelona.

La ZBE Rondes BCN, impulsada per l’AMB, l’Ajuntament de Barcelona i quatre municipis metropolitans més (Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat i Sant Adrià de Besòs) neix com una acció per preservar la qualitat de l’aire a Barcelona i l’àrea metropolitana i, per tant, per protegir la salut de tota la ciutadania, evitant centenars de morts associades a la contaminació de l’aire. Segons dades de l’últim informe de qualitat de l’aire de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), l’excés de contaminació de l’aire a la ciutat provoca al voltant del 7% de les morts naturals (unes 1.000 defuncions anuals), el 33% dels nous casos d’asma infantil (525 l’any), i l’11% dels nous casos de càncer de pulmó (110 l’any). Si Barcelona complís els llindars recomanats per l’Organització Mundial de la Salut s’evitaria aquest important impacte en salut.

Des de l’inici de la definició de la ZBE Rondes BCN, l’any 2017, la mesura ha tingut un impacte rellevant en el parc circulant de la ciutat. La major part dels moviments amb els vehicles més contaminants ja no es fan, el que suposa 550 mil desplaçaments menys a Barcelona amb aquesta tipologia de vehicles.

A dia d’avui s’han realitzat en total més de 500.000 consultes al web informatiu zbe.barcelona i més de 57.000 usuaris s’han inscrit al Registre metropolità de vehicles estrangers, d’exempcions i d’autoritzacions.

 

Declaracions d’Eloi Badia:Compartiu aquest contingut