Les valoracions del servei de bus (8,17) i metro (7,86) de TMB assoleixen nous rècords durant la pandèmia : Servei de Premsa

Les valoracions del servei de bus (8,17) i metro (7,86) de TMB assoleixen nous rècords durant la pandèmia

07/04/2021

Les valoracions del servei de bus (8,17) i metro (7,86) de TMB assoleixen nous rècords durant la pandèmia

El Consell d’Administració de TMB aprova la Memòria de Sostenibilitat 2020 del grup, que aconsegueix tancar l’exercici equilibrant els resultats econòmics malgrat l’impacte de la Covid

La presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Rosa Alarcón, i el conseller delegat de la companyia, Gerardo Lertxundi, han presentat avui la Memòria de Sostenibilitat 2020, que va ser aprovada el 29 de març passat pel Consell d’Administració.

L’any 2020 ha estat un exercici marcat absolutament per la gestió de la crisi sanitària. En el cas de TMB, des del primer moment s’ha realitzat un gran esforç, amb mesures i millores per fer de les xarxes de metro i autobusos un espai segur.

Durant la crisi sanitària, les xarxes de TMB han proporcionat un alt nivell d’oferta per facilitar la mobilitat essencial amb la màxima seguretat per als usuaris, seguint sempre les directrius i normatives que dictava l’administració en cadascuna de les fases de la pandèmia.

 

Valoracions històriques

En un any marcat per la pandèmia de la Covid-19 és especialment destacable poder constatar que els ciutadans valoren tan positivament el gran esforç que s’està realitzant per oferir un servei amb les màximes garanties de qualitat i seguretat.

Els usuaris del bus el puntuen amb la nota de satisfacció més alta dels últims 15 anys, un 8,17, i destaquen l’accessibilitat i el fet que no es produeixen avaries ni interrupcions del servei com els aspectes més ben valorats. En la mateixa línia, els usuaris del metro també el puntuen amb la nota mitjana més alta de la sèrie històrica, un 7,86, i el que més en valoren és la rapidesa i la connexió entre línies i amb altres transports.

 

Impacte econòmic de la pandèmia

La crisi sanitària i econòmica derivada de la pandèmia de Covid-19 ha impactat de manera molt evident en la mobilitat i en l’ús del transport públic com en altres ciutats del món. El confinament total durant la primavera el va reduir al mínim, per sota del 10% de la demanda habitual, i ara ens trobem encara en xifres de recuperació (al voltant del 60% en Metro i del 65% en Bus). Les perspectives de recuperació de la demanda per a l’any 2021 estan vinculades a l’evolució de les restriccions de l’activitat i de la mobilitat.

Els impactes econòmics generats a TMB per la pandèmia han estat assumits per les ajudes procedents de l’Estat i pels estalvis addicionals generats per la pròpia gestió de TMB. Gràcies a aquesta gestió, les administracions locals no han hagut de realitzar aportacions econòmiques extraordinàries i TMB ha aconseguit equilibrar els seus resultats.

La Covid ha tingut un impacte durant el 2020 sobre l’economia de TMB de 245,1 M€. La major part d’aquest impacte correspon a la caiguda de la demanda. La recaptació de TMB durant el passat any 2020 ha estat un 48,8% inferior en relació amb l’any 2019 com a conseqüència de la pèrdua de passatgers.

TMB també ha hagut de fer front a despeses addicionals per import de 16 M€ en conceptes com neteja, material sanitari, reformes en vehicles i instal·lacions, contractació de personal addicional, campanyes d’informació i conscienciació, llicències i eines per al teletreball, etc. Aquestes despeses addicionals s’han vist compensades per l’estalvi generat per la gestió de TMB.

El saldo final dels comptes de TMB el 2020 s’ha traduït en un resultat positiu d’1,3 M€, després de compensar les pèrdues d’ingressos amb l’estalvi generat en la gestió i amb les ajudes que l’Estat ha aplicat al transport públic a Espanya, de les quals s’estima que 179 milions seran de TMB.

Els estalvis generats seran utilitzats per TMB en els nous projectes que està desenvolupant, entre els quals destaca el fort compromís mediambiental amb la incorporació de nous vehicles ecològics.

 

Principals fites del 2020

El document íntegre de la Memòria de Sostenibilitat 2020 del grup TMB es pot consultar a la secció de documentació del web corporatiu.Compartiu aquest contingut