L’Ajuntament destina la dotació més alta fins ara, 1,6 milions d’euros, a financiar projectes d’Economia Social i Solidària : Servei de Premsa

L’Ajuntament destina la dotació més alta fins ara, 1,6 milions d’euros, a financiar projectes d’Economia Social i Solidària

08/04/2021

Els ajuts es vehiculen a través de les línies d’ajuts “Enfortim l’Economia Social i Solidària” i de la modalitat per a Innovació socioeconòmica i Economia Social de la convocatòria “Impulsem el que fas”

La dotació és un 52,38% superior a la de l’any passat amb l’objectiu d’enfortir i reactivar l’àmbit de l’Economia Social i Solidària a la ciutat en l’actual situació de crisi

Es posa especial èmfasi en la digitalització, la intercooperació empresarial i el desenvolupament de clústers d’Economia Social i Solidària, reforçant els objectius de l’Estratègia de Ciutat d’Economai Social i Solidaria 2030

El període per sol·licitar els ajuts finalitzarà el 5 de maig i es preveu poder donar suport a uns 170 projectes, la qual cosa seria el màxim històric d’aquesta convocatòria

En l’anterior edició de les dues convocatòries van rebre ajuts 145 projectes ( 131 Enfortim ESS i 14 Impulsem el que fas) que fomentaven activitats d’interès públic i social als barris i al conjunt de la ciutat. Amb l’ampliació, es vol continuar posicionant l’ESS com a alternativa econòmica i per pal·liar els efectes de l’emergència sanitària i fer efectiva l’Estratègia ESS BCN 2030 

L’Ajuntament de Barcelona incrementarà el pressupost destinat a subvencionar projectes d’Economia Social i Solidària a la ciutat en un 52,38%, passant d’un pressupost inicial de 1.050.000 euros de 2020 a 1.600.000 euros al 2021, sense descartar que puguin ser ampliables en cas de nova disponibilitat pressupostària i que el nombre de sol·licituds presentades i aprovades així ho requereixi.

Així, la comissió de Govern ha aprovat la línia de subvencions “Enfortim l’Economia Social i Solidària” amb una dotació de 1.200.000 euros, un 33% més que l’any passat quan va ser 800.000 euros. També ha aprovat una dotació inicial de 400.000 euros per a projectes d’Innovació socioeconòmica i ESS dins la convocatòria d’”Impulsem el què fas” (l’any 2020 la dotació inicial va ser de 250.000 euros, és a dir, s’ha incrementat en un 62,5%). En tots dos caos, l’objectiu és d’enfortir i reactivar aquest àmbit econòmic a la ciutat.

En aquesta edició, es posa un especial èmfasi en la digitalització, la creació d’ocupació estable, l’enfortiment empresarial i la intercooperació entre les entitats i empreses amb l’objectiu d’avançar en la creació i el desenvolupament d’ecosistemes cooperatius i clústers d’ESS.

En el cas de l’Enfortim, els ajuts poden cobrir fins al 80% del cost total de cada projecte, i poden anar des dels 40.000 euros màxims per a projectes cooperatius entre entitats, fins als 4.000 euros per a projectes de formació. El termini de presentació de sol·licituds acabarà el dia 5 de maig.

En l’anterior edició, van rebre ajuts 131 projectes que fomentaven activitats d’interès públic i social als barris de la ciutat. Amb l’ampliació del pressupost destinat a les subvencions, es vol continuar posicionant l’ESS com alternativa econòmica i per pal·liar els efectes generats per l’emergència sanitària i fer efectiva l’Estratègia ESS BCN 2030. En aquesta edició es preveuen finançar al voltant de 170 projectes.

Les activitats o projectes que es subvencionaran s’han de caracteritzar per impulsar mesures per a la generació de noves iniciatives d’economia social i solidària a la ciutat que generin ocupació; que transformin societats mercantils, econòmiques i associatives en empreses d’ESS per generar ocupació estable i sostenible; que enforteixin empresarialment les entitats i millorin la seva articulació i intercooperació amb l’objectiu de generar pols d’atracció per a determinats sectors o determinats territoris; i activitats directament vinculades amb els objectius de la Estratègia ESS 2030 BCN que impulsa el consistori.

 

Modalitats d’ajuts

Així, la línia d’ajuts s’estructura a partir de diferents necessitats:

 

La Reactivació de la Economia Social i Solidaria a Barcelona

L’àmbit de l’Economia Social i Solidària aglutina un total de 4.500 empreses i organitzacions de sectors molt diversos, en les quals hi treballen unes 60.000 persones. En un moment en què s’ha demostrat que el futur encara passa més per modificar alguns comportaments, l’ESS es demostra, a més, com un àmbit amb una alta capacitat de resiliència per conservar i crear ocupació, tal i com ja va demostrar durant la crisi del 2008.

Al 2015, el consistori va fer una aposta pionera i determinada per activar polítiques de promoció de l’ESS a la ciutat, activant progressivament tota una sèrie de serveis d’assessorament, formació, incubació, etc… Els serveis de Barcelona Activa han atès més de 5.500 persones en el darrer any, dels quals el 70% eren dones, confirmant el pes femení en aquest àmbit.

 

Projectes d’Enfortim l’Economia Social i Solidària 2020

En aquest context, la dotació inicial per a la convocatòria d’ajuts a l’Economia Social i Solidària de 2020 es va haver d’ampliar per donar resposta al nombre de sol·licituds presentades i per contribuir a fer front als efectes de l’emergència sanitària i a la reactivació econòmica. Així, es va passar dels 800.000 euros previstos inicialment fins al 1.099.685 euros finals. En el mateix sentit, la valoració dels projectes ha tingut especialment en compte que contribueixin a fer front als efectes derivats de la pandèmia. Les iniciatives ha rebut un ajut d’entre el 50% i el 80% del pressupost global del projecte, amb un import màxim de 35.000 €.

Dels 131 projectes subvencionats, 101 estan destinats a la creació i consolidació de projectes ja existents contribuint a la formació dels seus components, la consolidació de les iniciatives o la creació i transformació de diferents projectes en cooperatives. A aquests 96 projectes s’hi destinen 545.916,05€. Els altres 30 projectes subvencionats promouen la intercooperació de projectes ja existents o compten amb pressupost total de 553.877,62€.

 

 

 

Àmbit

Modalitat Projectes amb ajut
Creació i Consolidació Creació i transformació en cooperatives 16
Consolidació de projectes 71
Innovació i Formació 14
Intercooperació Intercooperació entre entitats de 2n i major nivell 12
Intercooperació 18
  TOTAL 131

 

Així, per exemple, s’han aprovat 16 projectes per esdevenir cooperatives d’àmbits sectorials diversos com l’alimentació, l’habitatge, l’economia feminista, la cultura, l’educació, la formació, el turisme sostenible, el consum responsable i la consultoria/assessorament per la creació de projectes d’ESS. Entre aquests projectes, en destaquen:

RESSTAU estará enfocado en la creación de un restaurante cooperativo y comunitario, cuyo fundamento será el trabajo solidario y democrático. Tendrá un claro compromiso con la transformación social y económica del barrio. Participaran sus socios/as, vecinos/as, voluntarios/as y comerciantes.

5,560.00 €

També s’han aprovat  71 projectes que tenen en comú l’objectiu de consolidar el projecte empresarial i enfortir la viabilitat econòmica de les iniciatives orientant-les a la comercialització on-line i el màrqueting digital, millorant la planificació i els processos interns i creant noves línies de negoci o implementant plans d’igualtat i d’accions de democratització de les cures. Els següents són alguns exemples:

També s’han aprovat 18 projectes d’entitats de primer nivell que podien associar-se amb d’altres per  contribuir al desenvolupament de l’Estratègia de Ciutat ESS 2030. Entre aquestes, destaquen iniciatives com:

 

Impulsem el que Fas, projectes d’innovació socioeconòmica i ESS

En el cas de l’apartat d’Economia Social i Solidària de l’”Impulsem el que fas”, els ajuts de 2021 es destinaran a les següents modalitats:

Entre els projectes destacats d’Economia Social i Solidària que van rebre ajuts durant 2020 destaquen iniciatives com ‘Servei Emprenedoria Dones en àmbit Digital i Impacte Social’ a Ciutat Vella, que donarà impuls als projectes emprenedors en l’àmbit digital dirigits per dones amb l’objectiu de reduir la bretxa digital i de gènere; una altra iniciativa ‘Biblioteca de les coses’, amb voluntat científica i cultural, posa un servei de préstec temporal d’objectes d’ús domèstic. Finalment, ‘Social Burguer’ és un projecte que aprofita els peus dels bolets per produir aliments vegans, sostenibles i saludables, a més d’ajudar a reduir el malbaratament alimentari.Compartiu aquest contingut