[INCLOU MATERIAL AUDIOVISUAL] El mercat del Ninot acull una prova pilot per estimar l’aforament a espais públics mitjançant la xarxa WiFi : Servei de Premsa

[INCLOU MATERIAL AUDIOVISUAL] El mercat del Ninot acull una prova pilot per estimar l’aforament a espais públics mitjançant la xarxa WiFi

18/04/2021

Aquesta iniciativa explora la viabilitat tecnològica i econòmica de reutilitzar la xarxa WiFi corporativa per fer estimacions d’aforament als espais públics en temps de COVID i així minimitzar la probabilitat de que es generin aglomeracions de persones

El valor afegit de la prova pilot és que permet fer mapes de calor per veure en quines parades s’hi acumulen més persones o el districte d’on provenen i això permetrà a mercats i comerciants prendre decisions basades en aquestes dades

La prova, liderada per l’Institut Municipal d’Informàtica (IMI) i una start-up, permet reaprofitar sensors ja desplegats, és anònima, és a dir no recull dades personals ni permet identificar persones, i no requereix la col·laboració activa de les persones usuàries del mercat

Inclou fotos, vídeo i declaracions de Michael Donaldson, Comissionat d’Innovació Digital; el gerent de l’Institut Municipal de Mercats, Màxim Lopez i Victor Martínez de Albéniz, cap de la start-up DataActionS que executa el projecte

El mercat del Ninot inicia una prova pilot que pretén explorar la viabilitat tecnològica i econòmica d’utilitzar la xarxa WiFi corporativa de l’Ajuntament per realitzar estimacions d’aforament als espais públics en temps de COVID i així minimitzar la probabilitat de que es generin aglomeracions de persones.

La iniciativa està liderada des del Comissionat d’Innovació Digital de l’Ajuntament de Barcelona i l’Institut Municipal d’Informàtica (IMI), amb la col·laboració de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona. El projecte l’executa la start-up DataActionS/IESE, liderada pel professor de la Direcció de Producció, Tecnologia i Operacions de l’IESE, Victor Martínez de Albéniz. Aquest projecte ha estat un dels guanyadors de la convocatòria de subvencions Impulsem el que Fas, que promou l’Ajuntament i ha rebut una subvenció de 35.000 euros per finançar part del pilot, que ha estat seleccionat en la modalitat d’Innovació Social Digital.

 

 

 

 

 

 

 

L’objectiu del projecte és avaluar la tecnologia WiFi com a mecanisme per estimar l’aforament en espais públics, tot donant informació de valor afegit a diferents parts interessades. S’ha triat el mercat del Ninot perquè ja disposa d’un sistema de comptatge de persones independent i això permetrà avaluar la precisió de la solució basada en WiFi.

En aquest cas, el valor afegit de la prova pilot que ara comença és que permet fer mapes de calor per veure en quines parades s’hi acumulen més persones, el districte d’on provenen i que amb aquesta informació d’interès,  tant mercats com els comerciants, puguin prendre decisions basades en aquestes dades. Un exemple: Amb la informació recollida els paradistes podrien saber quant de temps està la parada plena de gent i això els permetria optimitzar horaris de treballadors o fer màrqueting de la parada. Tot el procés es anònim i respecta la Llei  Orgànica  3/2018,  de  5  de  desembre,  de  Protección  de  Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD).

La pandèmia de la COVID-19 ha fet palès la necessitat de monitoritzar l’aforament als espais públics i privats per tal d’evitar aglomeracions de persones, especialment als espais tancats tal i com recomana a l’Organització Mundial de la Salut (OMS). És en aquest sentit que l’Ajuntament de Barcelona ha facilitat un espai municipal, com és el mercat, per fer aquest pilot  que pot afavorir el compliment de les recomanacions de la OMS per minimitzar la incidència de contagis causada pel virus SARS-CoV-2.

El principal avantatge de la solució proposada és que no és invasiva (no requereix la col·laboració de les persones usuàries de l’espai) i segueix criteris de minimització tecnològica i de dades: No es desplega més tecnologia de l’existent sinó que explota sensors ja desplegats a la ciutat i no recull més dades de les necessàries per l’aplicació, és a dir es podria utilitzar processat de dades biomètriques i s’obtindria el mateix resultat però en canvi, aquest pilot utilitza dades que no permeten identificar les persones.

El desplegament i instal·lació de 9 routers i cablejat es farà sobre la passarel·la superior del mercat, la passarel·la que discorre per tot el perímetre del mercat per sobre de les parades. Tot anirà connectat a un switch que està en un rack a la zona de despatxos del mercat.

 

Descripció de la solució que ara es posa a prova

L’estimació de l’aforament basada en WiFi es basa en analitzar els paquets de dades que qualsevol dispositiu mòbil amb la interfície WiFI activa emet als diferents punts d’accés distribuïts per l’espai encara que el dispositiu mòbil no estigui connectat a la xarxa. A partir de la recepció d’aquests paquets i de la posició exacta dels punts d’accés es pot triangular la posició del dispositiu mòbil i, per tant, establir-ne la posició aproximada. Un cop agregades totes les posicions dels mòbils i d’un procés d’inferència (cal tenir en compte que no totes les persones porten dispositiu mòbil a sobre i, de les que sí que el porten, no totes porten la interfície WiFi activa) es pot derivar un mapa de densitat de persones . En cap cas es recullen dades personals en aquest procés.

El pilot implementarà dos propostes diferents d’estimació d’aforament basada en WiFi. La pròpia de DataACtionS/IESE, especialistes en aquest tipus de tecnologia i la pròpia de la controladora WiFI (Aruba) implementa. Ambdues propostes es compararan amb les dades provinents del sistema de comptatge ja instal·lat al mercat del Ninot per tal de poder-les comparar.

Donat que els sensors que s’utilitzen (WiFi’s de l’Ajuntament) ja estan desplegats, si el pilot funciona, es podria escalar a cost pràcticament zero a la resta de la ciutat.

 

Material relacionat

Fotografies (Arxiu ZIP)

Imatges de recurs (vídeo, MP4)

Declaracions de Michael Donaldson (vídeo, català, MP4)

Declaracions de Michael Donaldson (vídeo, castellà, MP4)

Declaracions de Màxim López (vídeo, català, MP4)

Declaracions de Màxim López (vídeo, castellà, MP4)

Declaracions de Víctor Martínez (vídeo, català, MP4)

Declaracions de Víctor Martínez (vídeo, castellà, MP4)Compartiu aquest contingut