L’Ajuntament destinarà 13,5M€ al Fons d’Infància 0-16 d’aquest any, adreçat a 25.000 infants i 17.000 famílies : Servei de Premsa

L’Ajuntament destinarà 13,5M€ al Fons d’Infància 0-16 d’aquest any, adreçat a 25.000 infants i 17.000 famílies

28/04/2021Temps estimat de lectura: 5 minuts

La convocatòria preveu destinar 13,5 milions d’euros a la convocatòria d’enguany i l’Ajuntament contactarà proactivament les famílies usuàries de Serveis Socials que compleixin els criteris, facilitant l’accés efectiu a l’ajut i evitant burocràcia

L’anàlisi del funcionament del fons que ha fet l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona constata que té un impacte indiscutible en la reducció de la pobresa material severa i en la millora del benestar dels infants i les seves famílies

Es proposarà a les famílies beneficiàries residents a l’Eix Besòs la recepció voluntària d’una part de les ajudes en la moneda ciutadana REC per contribuir a revitalitzar el comerç de proximitat

La mesura s’inclou a l’acord de pressupost 2021 a proposta del grup municipal d’ERC

L’Ajuntament de Barcelona destinarà aquest any uns 13,5 milions d’euros al Fons Extraordinari d’Ajuts d’Emergència Social d’Infants 0-16. L’acord  pressupostari amb el grup municipal d’ERC facilita convocar de nou aquest ajut d’emergència anual, que al 2020 es va integrar al fons d’emergència social i que des de l’any 2015 està dissenyat per cobrir necessitats bàsiques i pal·liar situacions de pobresa extrema entre famílies barcelonines amb infants a càrrec. Amb l’edició d’enguany, que obrirà la seva convocatòria el proper 30 d’abril, el consistori preveu arribar a uns 25.000 infants i 17.000 famílies, d’entre les quals unes 1.200 seran famílies monoparentals. Només durant l’any passat, l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) va destinar 46,4 milions d’euros a ajuts socials per a persones en situació de greu precarietat econòmica, incloent despeses d’allotjament d’urgència, els ajuts socials d’emergència vehiculats a través dels Centres de Serveis Socials i el Fons Covid extraordinari, que també va prioritzar la lluita contra la pobresa infantil. En tot cas, el Fons d’Infància 0-16 és una estratègia específica destinada a arribar a aquelles famílies amb infants a càrrec que es troben en una situació socioeconòmica més complicada.

L’edició d’enguany preveu ajudes d’entre 100 i 475 euros mensuals, que es calculen en base al nombre de membres de la unitat familiar i el nivell de renda. A més a més, s’estableix un increment per a les famílies monoparentals, encapçalades majoritàriament per dones i amb un risc de pobresa superior a la mitjana. Aquesta estratègia està especialment adreçada a famílies en situació de pobresa que no perceben l’Ingrés Mínim Vital que promou l’Estat o la Renda Mínima Garantida de la Generalitat de Catalunya. Els diners es rebran a través de la targeta moneder Barcelona Solidària, creada per l’Ajuntament per unificar els pagaments dels ajuts econòmics dels serveis socials municipals i dotar de més autonomia les famílies. Els criteris per percebre aquesta prestació d’urgència social són estar empadronades a la ciutat de Barcelona a data 1 de gener de 2021 i haver estat usuàries dels serveis socials durant l’any passat, entre d’altres. Tot el procés es tramitarà a través de l’Oficina de Prestacions Socials i Econòmiques, amb l’objectiu de reduir la burocràcia i aplicant les millores de gestió experimentades amb el Fons Covid 2020. De fet, l’Ajuntament contactarà proactivament les famílies que compleixin els requisits via SMS, i les que acceptin rebran l’ajut en la seva targeta Barcelona Solidària.

L’altra novetat d’enguany és que s’oferirà a les famílies beneficiàries que resideixen als 10 barris de l’Eix Besòs la possibilitat de cobrar el 25% de l’import de les ajudes a través de la moneda ciutadana REC. A aquelles que així ho vulguin, i fins a un màxim de 450 famílies, s’hi afegirà un import addicional de 200 REC (equivalent a 200 euros), a través de l’anomenat xec ‘Li Toca al barri’ per gastar en algun dels establiments que estan adherits al programa. El REC ja es va posar en marxa com a prova pilot en el marc del projecte europeu B-MINCOME, la qual cosa ha permès vehicular fins ara uns 790.000 euros a través dels 144 comerços que ara mateix estan adherits al programa. L’objectiu d’aquesta actuació és que el Fons 0-16 generi també un impacte positiu indirecte sobre el petit comerç de proximitat dels barris, contribuint a la seva viabilitat econòmica i per tant al manteniment de la trama urbana i el teixit econòmic d’aquestes zones. El programa del REC es troba actualment en una segona fase pilot liderada per Barcelona Activa i l’Àrea d’Economia Social de l’Ajuntament.

Pel que fa als impactes del Fons 0-16, l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona, adscrit a l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) i promogut per l’Ajuntament de Barcelona, va concloure el març del 2020 que el Fons d’Infància 0-16 i la resta d’ajuts d’urgència i transferències socials tenen un impacte indiscutible en la reducció de la pobresa material infantil severa. En concret, l’any 2017 a la ciutat de Barcelona es va aconseguir reduir la taxa de pobresa severa de la població menor d’edat a menys de la meitat (del 20,4% abans de transferències socials al 8,5% de la població d’aquesta franja d’edat), mentre que en el conjunt de Catalunya la reducció abans i després de transferències socials va ser del 19,1% al 15% en el mateix any 2017. Pel que fa a la població perceptora del fons, el 9,7% va passar d’una situació de pobresa material severa a moderada i es va reduir la intensitat dels que vivien en pobresa severa en un 22% dels casos (Ivàlua, 2019). A més a més, a banda de resoldre bé l’objectiu pel qual es va crear, va detectar també una sèrie d’impactes intangibles en la reducció de la pobresa relacional que l’anàlisi quantitativa no aconsegueix capturar, com és que les famílies participants disposaven de més seguretat econòmica, més capacitat d’autogestió, més autoestima, més temps dels adults per dedicar a la cura dels infants, l’aparició de noves oportunitats educatives o bé la reducció de l’estrès emocional, entre d’altres.

La posada en marxa de la nova convocatòria s’articula igualment amb el compromís de la ciutat de Barcelona, que recentment ha signat la seva adhesió a l’Aliança País Pobresa Infantil Zero. La formalització d’aquesta adhesió es va fer el passat 3 de març amb la signatura de l’alcaldessa Ada Colau i de l’alt comissionat de l’Estat per la Lluita contra la Pobresa Infantil, Ernesto Gasco. Amb aquesta signatura, Barcelona assumeix els reptes de garantir una educació inclusiva i de qualitat, així com de generar entorns saludables, positius i segurs o bé el compromís d’afavorir una alimentació saludable i equilibrada, promocionar entorns protectors per a la mainada i fomentar la participació dels infants i l’equitat.

El Fons 0-16 és una passa més en aquesta estratègia municipal global que implica el reforç i la promoció de nous programes per reduir les desigualtats en la infància i avançar cap a l’eradicació de la pobresa infantil. I, a la vegada, es reforça una política pública d’infància capdavantera, en la mesura que els titulars de l’ajut són directament els infants d’entre 0 i 16 anys, un fet que poques vegades passa malgrat que estudis recents han demostrat que concentrar les transferències socials en la infància fa baixar més el ris de pobresa infantil que si aquests recursos es canalitzen en transferències condicionades al nivell de renda del conjunt de la població.Compartiu aquest contingut

Paraules clau
infància/ pobresa/ vulnerable/
Anar a l'inici d'aquesta pàgina