Aprovat el pla d’usos que posa fre a l’obertura de nous locals de joc i apostes a Barcelona : Servei de Premsa

Aprovat el pla d’usos que posa fre a l’obertura de nous locals de joc i apostes a Barcelona

30/04/2021

El Plenari del Consell Municipal dona llum verda a una normativa pionera a l’Estat que regula la presència dels jocs d’atzar a la ciutat i que estableix una distància mínima de 800 metres respecte a qualsevol centre educatiu

A la pràctica, amb les noves limitacions no hi haurà més establiments nous a la ciutat i se’n promourà el decreixement, ja que quan se’n tanqui un no podrà obrir-ne cap de nou

L’objectiu és protegir els col·lectius més vulnerables del desenvolupament d’un possible joc problemàtic o patològic

El Plenari del Consell Municipal ha aprovat definitivament aquest divendres el pla especial urbanístic per a la regulació dels jocs d’atzar a la ciutat. Aquest pla d’usos, que ha tirat endavant amb els vots favorables del Govern municipal, ERC i Junts per Catalunya i les abstencions de Cs, PP i Barcelona pel Canvi., fixa les condicions a complir per part de qualsevol persona interessada en obrir un nou local de jocs d’atzar a la ciutat.

Barcelona és la primera ciutat de l’Estat que aprova i posa en marxa la regulació. Algun govern autonòmic, com el valencià o el balear, també han fet avenços en aquest sentit, i altres ciutats han iniciat els tràmits a  partir del camí que ha obert la ciutat de Barcelona.

A finals de 2019, l’Ajuntament va aprovar la suspensió prèvia de comunicats per obrir nous establiments de jocs d’atzar: salons de joc, bingos i casinos, amb l’objectiu d’elaborar la normativa que ara s’ha aprovat. En aquest temps, de fet, s’ha reduït en dos el nombre de bingos presents a la ciutat. Actualment a Barcelona hi ha 51 establiments d’aquest tipus: 35 salons de joc, 15 bingos i 1 casino.

El nou pla d’usos representa augmentar de forma molt considerable la limitació de 100 metres de distància actual de qualsevol local d’atzar respecte als equipaments d’usos protegits, així com l’ampliació de la tipologia d’aquests equipaments. En concret, l’Ajuntament fixa ara una distància mínima de 800 metres respecte a qualsevol centre educatiu (escoles bressol, llars d’infants, centres d’educació infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat, formació professional, programes de formació o qualificació i universitats), així com de 450 metres respecte a d’altres equipaments com biblioteques, centres de serveis socials, centres cívics, casals de joves i de barri, centres del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) o bé centres de salut (hospitals, centres d’atenció primària, d’urgències, d’atenció i seguiment a les drogodependències, de salut mental per a joves i adults, centres de dia o hospitals de dia).

A la pràctica, doncs, les noves limitacions determinen que no hi haurà més establiments nous a la ciutat i n’afavoreixen el decreixement, ja que quan se’n tanqui un no se’n podrà obrir cap de nou.

Aquests criteris tenen a veure també amb la premissa que cal protegir els col·lectius més vulnerables respecte al desenvolupament d’un possible joc problemàtic o patològic als menors i joves fins als 21 anys, les persones amb problemes de salut mental o addicions i també les persones en risc de pobresa o exclusió social. El nou pla d’usos aglutina i substitueix la normativa parcial que existia fins ara en algunes de les zones de la ciutat.

 

Una problemàtica creixent

El pla d’usos arriba en un moment en què els indicadors disponibles demostren que la problemàtica del joc patològic està augmentant. Segons l’última enquesta EDADES elaborada pel Ministeri de Sanitat, en l’últim any el 6,7% de la població entre 15 i 64 anys va jugar diners online i un 63,6% ho va fer de manera presencial, la qual cosa suposa un increment respecte al 3,5% i el 59,5% de dos anys abans. A més a més, el 15,8% de les persones que juguen online i el 3,5% de les que ho fan de manera presencial es considera que han arribat a desenvolupar un possible joc problemàtic o trastorn del joc, la qual cosa representa 670.000 persones en total a nivell estatal.

Igualment, els estudis del ministeri de Sanitat recullen que el 14,6% dels joves d’entre 14 i 18 anys ha jugat diners de manera online i que un 37,2% ho ha fet de manera presencial en l’últim any.

L’Ajuntament de Barcelona ja va posar en marxa l’octubre del 2019 un Pla de prevenció del Joc Patològic que incorpora tot un conjunt de mesures que posen el focus en la prevenció de la salut, incorporant accions com la limitació de la publicitat en espais propis municipals, projectes de prevenció a les escoles i projectes específics sobre l’addició a les pantalles des del Centre d’Atenció i Seguiment a les drogodependència (CAS) d’Horta.Compartiu aquest contingut