Barcelona reforça l’acció per combatre l’emergència climàtica : Servei de Premsa

Barcelona reforça l’acció per combatre l’emergència climàtica

15/05/2021

Es crea un grup d’expertes i experts per assessorar el consistori. Es tracta d’un grup de diferents àmbits de prestigi reconegut que validarà les polítiques municipals per fer front a l’emergència climàtica

També es posa en marxa l’Oficina del Canvi Climàtic i Sostenibilitat, un espai de coordinació de les actuacions municipals en clau d’emergència climàtica que té com a objectiu planificar, coordinar i impulsar aquestes accions en un treball transversal amb àrees i districtes

Aquestes eines sumen esforços a les tasques desenvolupades en el marc de la Taula d’Emergència Climàtica i les mesures que s’estan desenvolupant previstes en la Declaració d’Emergència Climàtica

La crisi climàtica és un repte global que s’ha de combatre també amb accions locals de forma conjunta entre administracions, organitzacions i ciutadania. Barcelona fa un pas endavant més per blindar les polítiques dirigides a fer front a l’emergència climàtica i es dota de nous mecanismes per desenvolupar accions i mesures transversals que hi contribueixin.

Per aquest motiu s’ha creat el Grup d’expertes i experts per l’emergència climàtica (GEC) fent un salt qualitatiu en les polítiques climàtiques basades en la ciència. El regidor d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha remarcat que “les institucions s’han de basar en la ciència per poder prendre decisions per fer front a l’emergència  i per això hem de comptar amb l’expertesa dels científics: volem tenir-los a prop per contrastar que les decisions que pren Barcelona van al ritme i direcció correctes”. Aquest grup de persones de l’àmbit científic tindrà precisament com a objectiu principal validar les polítiques municipals per fer front a l’emergència climàtica i suggerir-ne de noves.

Es tracta d’un grup ampli d’expertes i experts de diferents àmbits de recerca en emergència climàtica: alimentació, comunicació, meteorologia, oceans, verd i biodiversitat, economia i habitatge entre altres, alguns formen part de la reconeguda llista de Reuters de científics de l’àmbit del clima. Per tant es tracta d’un grup multidisciplinari que reforçarà el desplegament de totes les accions de lluita contra el canvi climàtic a la ciutat.

 

 

D’altra banda, l’Ajuntament de Barcelona també ha posat en marxa l’Oficina de canvi climàtic i sostenibilitat amb l’objectiu d’impulsar i fer el seguiment de tota l’acció climàtica a la ciutat. La missió d’aquesta àrea municipal és principalment el disseny, l’impuls i l’avaluació de les polítiques de canvi climàtic del govern municipal i a més donar suport i coordinar les polítiques climàtiques i ambientals als districtes per l’adaptació a la situació d’emergència climàtica i les actuacions ambientals que se’n deriven. Per tant, es tracta d’un espai per a la coordinació de les actuacions en la lluita per l’emergència climàtica que es desenvolupin els pròxims anys a la ciutat.

L’Oficina de canvi climàtic i sostenibilitat presentarà en les pròximes setmanes el Pla d’acció per l’emergència climàtica, que fusiona el Pla Clima i la Declaració d’Emergència Climàtica amb la voluntat d’actualitzar la informació i fer una priorització tenint en compte també l’actual situació derivada de la Covid-19, que obliga la ciutat a adaptar totes les polítiques a la realitat que ha deixat la pandèmia l’últim any.

 

Barcelona respon a l’emergència climàtica

L’objectiu de l’exposició “Barcelona respon a l’emergència climàtica” és donar a conèixer de manera pedagògica, interactiva i propera la realitat l’emergència climàtica a Barcelona, com afectarà el canvi climàtic a la ciutat i quines son les línies d’actuació que està fent, tant l’Ajuntament com la ciutadania i les entitats. Alhora també fa una breu menció al vincle entre l’emergència climàtica i la recent crisi sanitària viscuda arran de la pandèmia de la covid-19.

L’exposició circula pels equipaments dels districtes de la ciutat de la manera més sostenible: amb bicicleta, ja que es tracta d’una estructura que es plega en forma de caixa i es pot transportar amb un remolc.

 

 

Durant el mes de maig es podrà veure a la Biblioteca Sagrada Família. El juny estarà al Centre Cívic Bon Pastor,  al juliol es traslladarà al Centre Cívic Font de la Guatlla i a l’agost al Centre de la Platja. Es pot consultar tota la informació al web.Compartiu aquest contingut