Reforç de la inversió d’enllumenat per millorar els punts foscos de la ciutat : Servei de Premsa

Reforç de la inversió d’enllumenat per millorar els punts foscos de la ciutat

18/05/2021Temps estimat de lectura: 5 minuts

Aquest 2021 s’invertiran 7 milions d’euros en 80 actuacions per renovar l’enllumenat i millorar la sensació lumínica i la gestió eficient

La inversió es farà per tres vies: el pla de renovació de l’enllumenat (1,9 M€), el manteniment modificatiu (2 M€) i les noves urbanitzacions (3,2 M€)

Aquesta inversió és fruit de l’acord de pressupost del govern municipal i el grup municipal d’ERC que permetrà accelerar les actuacions i fer un salt qualitatiu en l’enllumenat de la ciutat

L’Ajuntament de Barcelona invertirà, aquest 2021, 7 milions d’euros per reforçar l’enllumenat de la ciutat i combatre els punts foscos seguint els criteris establerts al Pla Director d’Il·luminació. Aquesta millora de l’enllumenat es fa des de dues vessants, d’una banda millorar la sensació lumínica i corregir punts foscos i, de l’altra, introducció de tecnologies eficients.

Pel que fa a la millora de la sensació lumínica és imprescindible la identificació de punts foscos, especialment amb perspectiva de gènere, a la ciutat, una de les línies de treball importants prevista en aquestes inversions. De fet, els darrers anys ja s’ha treballat conjuntament amb els districtes per identificar-ne i trobar-hi solucions i es continuarà amb el desenvolupament d’actuacions en aquest sentit. En total, els últims anys s’ha actuat en 136 punts foscos. En el 71% es van incorporar més punts de llum o es van reforçar i en el 29% es van fer reorientacions dels punts de llum existents.

Els principals criteris que se segueixen en la renovació de l’enllumenat són:

La inversió en enllumenat és fruit de l’acord de pressupost assolit pel govern municipal i el grup municipal d’ERC i preveu introduir les millores a través de tres instruments: el Pla de renovació de l’enllumenat 2021, amb una inversió d’1,9 milions d’euros, el contracte de manteniment, que preveu una inversió de 2 milions d’euros en manteniment modificatiu i amb les obres de noves urbanitzacions, actuacions de ciutat que comporten renovació d’enllumenat, amb una inversió de 3,2 milions d’euros.

 

 

La selecció dels carrers a renovar es fa a partir de l’anàlisi d’un conjunt de criteris:

 

 

Pla de renovació de l’enllumenat 2021

Aquest conjunt d’actuacions, amb una inversió d’1,9 milions d’euros, permetrà realitzar un total de 24 intervencions de renovació.

 

Manteniment modificatiu

En el marc del contracte de manteniment de l’enllumenat es farà una inversió de 2 milions d’euros per millorar 37 punts d’enllumenat.

 

Noves urbanitzacions

Són aquelles actuacions de ciutat que comporten també una renovació de l’enllumenat. En total són 19 actuacions que compten amb una inversió de 3,2 milions d’euros.

 

Gestió eficient i innovació

L’enllumenat de la ciutat avança cap a un model en el qual l’eficiència i la innovació permeten fer salts qualitatius en aquest servei essencial de la ciutat. La inversió actual permetrà arribar al voltant del 35% d’enllumenat amb tecnologia LED, ara representa el 26%.

A més de la renovació de l’enllumenat, també és indispensable el servei de manteniment, que permet introduir millores:

El manteniment de l’enllumenat a més del manteniment modificatiu per renovar instal·lacions també treballa en tres àmbits més:

La ciutat compta amb un sistema de control centralitzat que permet fer seguiment de les incidències amb major repercussió i assegurar el funcionament de l’enllumenat de la ciutat. Aquest control centralitzat també permet la detecció d’avaries, la reprogramació dels horaris, el control dinàmic de la lluminositat (ajust d’horari d’encesa i apagada segons les condicions de cada zona) i la simulació de consums de les instal·lacions.

En els pròxims anys es continuarà avançant per renovar els dispositius de control, augmentar la telegestió (actualment hi ha un 54% de centres de comandament telegestionats) i millorar els sistemes de comunicació. També està previst augmentar els elements d’enllumenat autosuficient, com són els fanals solars o la connexió amb instal·lacions d’autoconsum a l’espai públic.

 

L’enllumenat de Barcelona

Barcelona té en l’actualitat 151.000 punts de llum públics i representen el 20% del total del consum d’energia del consistori. Cal destacar que aquest percentatge de consum és molt inferior al de la mitjana de municipis, que se situa al voltant del 50%.

 

 

Exemples d’actuacions realitzades

– c. Jorge Manrique (Horta-Guinardó)

– c. Luís Antúnez (Gràcia)

– c. Guineueta (Nou Barris)

Paraules clau

enllumenat/