Ciutat Vella actualitza el seu Pla de Veïnatge per adaptar-se a les noves realitats del districte : Servei de Premsa

Ciutat Vella actualitza el seu Pla de Veïnatge per adaptar-se a les noves realitats del districte

21/05/2021

La voluntat és la de millorar les condicions de vida del veïnat del districte, garantir l’equilibri entre vida veïnal i altres usos que es donen a l’espai públic, millorar la intervenció municipal a les escales i fomentar les relacions interculturals

Entre les principals novetats està l’augment del pressupost anual que es destinarà al pla, l’augment de recursos i la reestructuració del pla, un enfoc més flexible i proactiu i el suport a l’apropiació veïnal de l’espai públic

El pressupost d’enguany és d’1’12 milions d’euros i està previst que sigui d’1’5 milions d’euros durant els propers anys

El nou document s’ha presentat al Consell Plenari del districte de Ciutat Vella

El Districte de Ciutat Vella manté la seva aposta pel Pla de Veïnatge que va endegar el mandat anterior i l’actualitza per tal d’adaptar-lo a les noves realitats del districte. Aquesta iniciativa té com a principal objectiu la millora de les condicions de vida dels veïns i veïnes del districte, tot garantint l’equilibri entre la vida veïnal i altres usos que es donen a l’espai públic, millorant la intervenció de l’Ajuntament a les escales de veïns, lluitant contra els mals usos dels habitatges i fomentant les relacions comunitàries.

Aquesta actualització del projecte es va presentar ahir al Consell Plenari del Districte a on es va explicar que el nou Pla de de Veïnatge manté la voluntat de l’anterior i incorpora tot el coneixement adquirit durant l’aplicació del programa aprovat l’any 2017, alhora que afegeix les següents novetats:

El Pla de Veïnatge continuarà treballant de manera desestacionalitzada, de manera que els operatius estiguin en marxa durant tot l’any però adaptant la intensitat a les necessitats que presenti el territori en cada moment. A més, també es tindran en compte les diferències entre les problemàtiques diürnes i nocturnes per tal d’ajustar les actuacions que es duran a terme i prioritzant l’horari nocturn a les zones on s’identifiqui un ús intensiu de l’espai públic, normalment relacionat amb les zones d’oci nocturn.

Es treballarà per a la creació d’un mapa de les zones prioritàries d’intervenció per als diferents equips que intervenen als barris que s’aniran definint en funció de com evolucionin les dinàmiques en els espais en qüestió. Per aquest motiu una de les principals tasques dels equips que treballen a carrer és la detecció proactiva de necessitats. D’altra banda, es mantindrà l’esforç per treballar des de la diversitat i amb mirada intercultural per tal de donar resposta a les diferents necessitats que sorgeixen en el districte amb major nombre de persones amb diversitat de nacionalitats, llocs de naixement i amb famílies de diversos contextos culturals.

Els principals objectius del Pla de Veïnatge són:

 

Zones prioritàries en l’actualitat

Tot i anar adaptant el pla a les diferents necessitats, aquest ja s’endega amb la detecció d’espais prioritaris. Setmanalment es revisaran els dispositius per adaptar els equips a les necessitats del districte però les zones de major intensitat a l’inici d’aquesta mesura son:

Raval Sud:

 

Raval Nord:

 

Gòtic:

 

Casc Antic:

 

Barceloneta:

 

Un equip multidisciplinar per poder atendre les casuístiques del districte

El Pla de Veïnatge compta amb la capacitat d’apropar-se a les necessitats de la ciutadania a través d’un equip multidisciplinar que permet abordar les diferents problemàtiques existents al districte. Aquest equip es vehicula en els dos àmbits essencials del pla que són l’atenció a les problemàtiques d’habitatge i a l’espai públic.

 

 

Així, el programa compta amb diversos equips per a cada àmbit prioritari. Així, pel que fa a l’espai públic estan el SISCO, els Auxiliars d’Espai Públic, els Tècnics/es d’Intervenció Social, l’equip de Dinamització Comunitària i el de Mediació Comunitària Intercultural. En el cas de l’habitatge, hi ha la coordinació tècnic/jurídica, l’arquitecte/a i el gestor/a de projectes.

 

Increment exponencials de les intervencions dels diferents equips  

Des de la posada en marxa d’aquesta iniciativa el nombre d’intervencions dels diferents equips implicats s’han anat incrementant exponencialment. En el cas dels equips d’Auxiliars d’Espai Públic (AEP) i dels Tècnics d’Intervenció Social (TIS), a partir del mes d’octubre de 2019 i enllaçant amb l’entrada a l’època de menor intensitat en la intervenció nocturna habitual, es redistribueixen la major part de les intervencions a una franja horària diürna per tal de desenvolupar plans d’acció comunitària a l’espai públic. Aquest canvi va acompanyat també d’una primera prova pilot de configuració d’equips per barris amb l’objectiu d’aprofundir el vincle i donar continuïtat al treball que es desenvolupa amb les veïnes, col·lectius, entitats i comerços.

Arran del decret de confinament i les restriccions nocturnes derivades de la pandèmia de la covid19, a partir del març de 2020 els equips prioritzen la intervenció diürna i es realitza una nova priorització d’espais que s’anirà adaptant a les noves dinàmiques observades.

Les seves intervencions a espais prioritaris han passat de les 4.726 al 2018 a 7.124 a l’any 2020.

 

 

Pel que fa a l’equip de Mediació Comunitària i Intercultural, ha augmentat la seva capacitat d’intervenció passant de tres a cinc professionals. L’equip ha donat un servei especialment important durant l’època de pandèmia establint un contacte permanent amb les diverses comunitats culturals presents al Districte garantint que la informació canviant en relació a restriccions i accés als serveis i ajuts essencials arribava als col·lectius i entitats per tal de facilitar la seva tasca comunitària. L’equip ha anat ampliant també tasques especialitzades amb escoles bressol, centres escolars i els centres de Serveis Socials del Districte. Les seves intervencions han passat de 80 l’any 2018 a 1.420 l’any 2020.

 Compartiu aquest contingut