Barcelona augmentarà el control dels vehicles de mobilitat personal d’activitat econòmica : Servei de Premsa

Barcelona augmentarà el control dels vehicles de mobilitat personal d’activitat econòmica

05/06/2021

L’Ajuntament de Barcelona intensificarà la vigilància dels bicitaxis i treballarà per enfortir la seva regulació

Des de gener a abril d’aquest any s’han interposat gairebé 600 denúncies a vehicles VMP i cicles de més de dues rodes d’ús comercial per no complir amb els requisits administratius establerts a l’Ordenança de Circulació de Vianants i Vehicles

L’Ajuntamemt ha començat els treballs tècnics amb la DGT per tal que s’estableixin uns requisits d’obligat compliment per als bicitaxis

Amb la finalització de l’Estat d’Alarma i la tornada a una certa normalitat,  aquest estiu es preveu una arribada de visitants major a la de l’any passat que pot anar lligada a l’augment de les activitat relacionades amb la presència de turistes a la ciutat.

Amb la voluntat de protegir el vianant i regular i compatibilitzar els usos de l’espai públic, s’iniciarà un increment del control dels vehicles de mobilitat personal d’ús comercial, en especial els bicitaxis, que circulen a la ciutat, sobretot en aquelles zones que poden generar una distorsió a la vida dels veïns i veïnes.

La voluntat municipal és que aquesta tipologia de vehicles circulin d’una forma endreçada i regulada, complint la normativa i posant tots els esforços per protegir les zones on es produeix una saturació més alta d’aquests vehicles.

En aquest sentit l’Ajuntament de Barcelona va regular la circulació de bicitaxis a través de l’Ordenança de Circulació de Vianants i Vehicles que marca que aquest tipus de vehicles han d’estar registrats, disposar de  l’assegurança corresponent i han de circular pels espais que els corresponen.

El consistori també està treballant conjuntament amb la Dirección General de Tráfico  (DGT) per establir una instrucció tècnica amb els requisits d’obligat compliment per a què tots els bicitaxis que circulin per la ciutat ho facin en condicions òptimes de seguretat. Pel que fa a la Generalitat, el que es demanarà es que es reguli el sector com a activitat econòmica perquè existeixi un marc legal.

Fins el mes de maig la Guàrdia Urbana ha interposat un total de 588 denúncies a VMP i cicles de més de dues rodes destinats a activitat econòmica entre les que destaquen:

En el que portem d’any s’han ingressat al Dipòsit Municipal de Vehicles un total de 255 VMP sharing i 35 bicitaxis.

 

Aquest estiu, com es fa des de 2016, s’ha elaborat un decret que limita les zones de pas de bicicletes, vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes d’ús comercial pels carrers de Ciutat Vella. Durant els mesos d’estiu aquesta tipologia de vehicles només poden desplaçar-se per dues rutes determinades que els permeten vorejar el districte sense entrar a l’interior.Compartiu aquest contingut