L’ICM llança la iniciativa Ocean Cities, una xarxa internacional per impulsar les ciutats oceàniques sostenibles : Servei de Premsa

L’ICM llança la iniciativa Ocean Cities, una xarxa internacional per impulsar les ciutats oceàniques sostenibles

09/06/2021

Liderada per l’ICM i la UTM, aquesta xarxa integrada per 26 entitats ha estat seleccionada per l’ONU com a programa de la Dècada de les Ciències Oceàniques.

La iniciativa busca que científics i gestors polítics col·laborin per canviar la forma en què les ciutats costaneres interactuen i evolucionen amb l’oceà.

L’Institut de Ciències del Mar (ICM) ha llençat el programa Ocean Cities, una xarxa internacional per impulsar les ciutats oceàniques sostenibles. El programa, liderat per l’ICM i la Unitat de Tecnologia Marina (UTM) del CSIC, ha estat seleccionat per les Nacions Unides per impulsar els objectius de la Dècada de la Ciencia Oceánica per al  Desenvolupament Sostenible 2021-2030

Aquesta xarxa internacional està integrada per 26 entitats de tot el món, com a organismes científics, ministeris, ajuntaments, xarxes de ciutats i organitzacions artístiques, i treballarà per canviar la manera en què els ciutadans interactuen amb els oceans, amb l’objectiu d’impulsar les ciutats oceàniques sostenibles per a l’any 2030. El representant espanyol davant la UNESCO per a aquest programa és Rafael González Quirós, investigador de l’Institut espanyol d’Oceanografia (IEO-CSIC).

“Els ciutadans que viuen en ciutats costaneres han d’obrir la seva ment i la seva ànima a l’oceà. Això requereix una major conscienciació sobre el paper essencial del medi marí en la nostra vida quotidiana i, el que és possiblement més important, una relació més íntima i harmònica entre la ciutat, els seus ciutadans i el mar company”, destaca Josep Lluís Pelegrí, director de l’ICM i coordinador d’Ocean Cities.

L’objectiu d’Ocean Cities és convertir les ciutats oceàniques en comunitats permeables al medi marí, regenerant el litoral i potenciant una connexió harmònica comunitat-terra-oceà a través de la ment (ciència), el cor (art) i l’ànima (consciència).

Per això, els socis han de fomentar que els ciutadans participin juntament amb els investigadors, els responsables de la presa de decisions i altres parts interessades en la xarxa Ocean Cities per canviar la forma en què les ciutats costaneres interactuen i evolucionen amb l’oceà. Els membres del consorci coincideixen en la necessitat d’implementar una dimensió oceànica de les ciutats costaneres que impulsi el funcionament diari d’una ciutat: des d’un nivell micro (és a dir, els hàbits de consum diari dels ciutadans) fins a un nivell macro (és a dir , les activitats de planificació urbana i portuària i el seu impacte en les aigües veïnes).

“La resiliència de les ciutats costaneres davant el canvi climàtic és un repte crític per a les pròximes dècades. Per això, és un fet excel·lent que les ciutats oceàniques formen part del primer conjunt de programes aprovats de la Dècada de les Ciències Oceàniques per al Desenvolupament Sostenible”, assegura Vladimir Ryabinin, secretari executiu de la Comissió Oceanogràfica Intergovernamental (COI).

A causa de la rellevància de les ciutats oceàniques en termes de població i medi ambient, la xarxa Ocean Cities utilitzarà i promourà la ciència oceànica per donar suport a tots els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU. Serà especialment rellevant vincular els objectius 13 i 14 (acció climàtica i vida sota l’aigua) amb els 11 i 12 (ciutats sostenibles i economia circular). Així mateix, ajudarà a abordar tots els altres objectius a través d’una associació mundial de ciències oceàniques orientada a les ciutats.

 

La Dècada de les Ciències Oceàniques

Al desembre de 2017, l’ONU va proclamar el període 2021-2030 com la Dècada de les Ciències Oceàniques per al Desenvolupament Sostenible per fomentar la cooperació internacional en el desenvolupament de la investigació científica i l’aplicació de tecnologies innovadores que vinculin les ciències oceàniques amb les necessitats de la societat. L’Assemblea General de les Nacions Unides va encomanar a la Comissió Oceanogràfica Intergovernamental (COI) de la UNESCO la tasca de treballar amb tots els actors interessats en el disseny d’aquest decenni per transformar les ciutats mitjançant coneixement, capacitat científica i tecnològica i solucions innovadores.

 

Membres del consorci Ocean Cities

El Ministeri de Ciència i Innovació i el Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic participen en la Dècada de les Ciències Oceàniques a través del consorci Ocean Cities. També col·laboren centres d’investigació espanyols com l’ICM, la UTM-CSIC, la Universitat de Les Palmes de Gran Canària (IOCAG – ULPGC), INGENIO (CSIC-UPV), l’Ajuntament de Barcelona o entitats artístiques com el Centre Universitari de Disseny de Barcelona o La Fura dels Baus.

El llistat complet dels membres és el següent:

Institut de Ciències del Mar (ICM- CSIC, ES); Unitat de Tecnologia Marina (UTM) ; Ajuntament de Barcelona; Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (Cicese, MX); the Medcities city network; la xarxa de ciutats C40; Centro de Investigaciones del Mar y la Atmosfera, Instituto Franco-Argentino para el Estudio del Clima y sus Impactos (CIMA/CONICET-UBA, AR); Oceans & Atmosphere, University of Queensland (CSIRO, AU); Universidad de Concepción (CL); Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives De Andréis” (INVEMAR, CO); Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (IOCAG – ULPGC, ES); Marine and Environmental Sciences Centre, University of Coimbra (MARE, PT); University of Cape Town (MARIS, ZA); National Institute of Oceanography, Council of Scientific & Industrial Research (CSIR, INDIA); University of Genoa (IT); Polytechnic University of Marche (IT); Tokyo University of Marine Science and Technology (TUMSAT, JP); Design College of BCN (BaU, ES); ECSA European Citizen Science Association; INGENIO CSIC-UPV (ES); La Fura dels Baus (ES); Universidad de Antioquia (CO); The European University of the SEA SEA-EU network; Stazione Zoologica Anton Dohrn (SNZ, IT); Ministeri de Ciència i Innovació, i el Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic.Compartiu aquest contingut