La fracció orgànica recollida a Sant Andreu de Palomar augmenta de les 14,4 tones a la setmana fins a les 23,8 tones : Servei de Premsa

La fracció orgànica recollida a Sant Andreu de Palomar augmenta de les 14,4 tones a la setmana fins a les 23,8 tones

10/06/2021

Després de la implantació del servei de recollida porta a porta la recollida de fracció orgànica creix un 65%

La recollida selectiva arriba ja al 70% i la participació al nou sistema de recollida de residus augmenta fins al 79% de les llars de la primera fase

Es mantenen actius els serveis informatius telemàtics i presencials, tant el telèfon i el correu electrònic del Porta a Porta, com la Oficina situada a l’Espai Bota de la Fabra i Coats

Barcelona treballa per introduir bonificacions per generació en la taxa de residus durant l’any 2022

La implantació del Porta a Porta a Sant Andreu de Palomar, consolida el salt quantitatiu de recollida selectiva després de dues setmanes de servei. La recollida de fracció orgànica ha passat de les 14,4 tones a la setmana a 23,8 tones, el que vol dir un augment del 65%.

A més, la recollida selectiva ha augmentat durant la segona setmana de servei fins al 70% i la participació en el nou model creix fins al 79% respecte de les llars de la primera fase, un percentatge molt elevat en models similars implantats a Catalunya anteriorment, en zones amb servei porta a porta envoltades de barris colindants amb sistema convencional de contenidors.

 

Atenció a la ciutadania

Es mantenen actius tots els serveis d’informació i acompanyament als usuaris del servei, tant els telemàtics, telèfon i correu electrònic, com l’Oficina del Porta a Porta situada a l’Espai Bota de la Fabra i Coats. Durant les dues primeres setmanes de servei s’han fet un total de 909 atencions a la ciutadania, que han traslladat consultes i suggeriments.

La interacció amb els usuaris i usuàries i el treball que s’està realitzant en el marc de la comissió de seguiment són eines imprescindibles per ajustar el servei a les necessitats del territori, el porta a porta és un sistema flexible que preveu que durant les primeres setmanes es facin els ajustos necessaris.

Fins ara, ja s’han introduït diversos ajustos al servei per millorar i solucionar les situacions que han anat sorgint els primers dies, sobretot per reforçar la informació cap al veïnat i atendre casuístiques específiques.

En les següents trobades de la comissió de seguiment del Porta a Porta de Sant Andreu de Palomar, es continuaran analitzant i debatent els suggeriments del veïnat.

Pel que fa al servei  de recollida comercial, durant les dues setmanes s’han gestionat un total de 70 peticions de modificació del servei de recollida de les activitats comercials, 41 sol·licituds de canvi de capacitat dels contenidors demanats inicialment i 29 sol·licituds de canvi de la freqüència de recollida d’alguna de les fraccions.

 

Avançant cap al pagament per generació

El Programa Metropolità de Prevenció i Gestió de Recursos i Residus Municipals 2019-2025, estableix que al 2025 els municipis han d’haver incorporat un sistema de pagament per ús del servei de recollida de residus i que s’ha d’establir un marc de col·laboració entre l’AMB i els municipis per poder modular la taxa metropolitana del tractament de residus (TMTR) a escala individual, en funció del comportament de la recollida selectiva. És per aquest motiu que l’Ajuntament de Barcelona està treballant per introduir bonificacions per generació a partir de l’any que ve.

L’objectiu és iniciar un sistema de bonificacions de la taxa de recollida de residus municipal basat en la separació de residus, en cap cas es preveu sancionar. Per poder aplicar de forma correcta aquest sistema de bonificació a les zones on s’hagi desplegat la recollida porta a porta, s’ha introduït un codi en determinades fraccions, en el cas de Sant Andreu en la fracció resta, que és la que cal minimitzar i aïllar, en la fracció orgànica, que és la que es vol potenciar i en la fracció envasos, en la qual el codi es mantindrà uns mesos per poder consolidar el nou sistema de recollida.

Aquest codi que porten les bosses (un tag UHF) no es poden decodificar de forma automàtica. Un cop se’n fa la lectura, s’identifica un codi de 32 dígits. La informació que s’emmagatzema derivada de la lectura és l’aportació de residus, és a dir, el nombre de bosses i la fracció concreta del residu. En cap cas s’analitza el contingut de la bossa, que no s’obren mai per valorar la separació correcta, sinó que són semitransparents per facilitar la inspecció visual als operaris i detectar la presència de residus barrejats.

De fet, aquest és el sistema que ja s’ha implantat a ciutats com Lleida i Girona, en comarques senceres com el Berguedà, l’Anoia, la Conca de Berguedà, el Pallars Sobirà o en municipis d’arreu de Catalunya com Tiana, Llagostera, Celrà, Santpedor, entre altres.

Per tant aquest codi permet:

Per assegurar el compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, el projecte ha comptat amb l’assessorament i validació de l’Oficina del Delegat de Protecció de Dades de l’Ajuntament de Barcelona. S’ha fet una avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades seguint la metodologia establerta per l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT), tot i que en aquesta etapa del projecte no resultava necessària. Altrament, també s’han tingut en compte les resolucions més recents de l’APDCAT sobre aquesta matèria.

Barcelona, per tant, avança per al compliment de la Directiva europea 2018/851 del Parlament Europeu i del Consell Europeu que marca que al 2025 la recollida selectiva haurà de ser del 55% del total, al 2030 el 60% i al 2035 el 65%.Compartiu aquest contingut