L’Ajuntament de Barcelona posa en marxa una nova eina per consultar el posicionament dels grups polítics al plenari : Servei de Premsa

L’Ajuntament de Barcelona posa en marxa una nova eina per consultar el posicionament dels grups polítics al plenari

10/06/2021

La web https://ajuntament.barcelona.cat/ca/accio-de-govern/el-consell-municipal/acords-del-plenari permet veure el resultat de totes les votacions de plenari des de juliol de 2015. També es pot consultar el vot de cada regidor o regidora en el cas de les votacions nominals

Les qüestions aprovades van ser de més del 93% en els dos mandats si bé la unanimitat és molt més freqüent en aquest: hi un 48% d’acord total amb les propostes del Govern quan al mandat passat no arribava al 20%

L’Ajuntament de Barcelona ha posat en línia un nou web per a la consulta de les votacions i posicionament dels grups polítics als plenaris municipals. La ciutadania pot veure així, de cada qüestió concreta des de juliol de 2015, quins grups hi han donat suport i quins, no. En el cas de votacions nominals, també es pot consultar el vot de cada regidor o regidora, tal com està recollit a les actes oficials. La cerca es pot fer per data, paraula clau o tema i també descarregar-se en format de dades obertes.

Qui planteja una proposta (majoritàriament el govern però també l’oposició) moltes vegades ja compta d’entrada amb els vots suficients per aprovar-la. Malgrat això, hi ha vots en contra per diferències en el model de ciutat o per altres motius puntuals.

Les qüestions aprovades van ser de més del 93% en els dos mandats si bé la unanimitat és molt més freqüent en aquest: hi un 48% d’acord total amb les propostes del Govern quan al mandat passat no arribava al 20%.

 

 

 

 

 

 

Part d’Impuls i Control 

Aquesta eina permet veure quins qrups municipals han donat suport a les proposicions de les altres formacions. A tall d’exemple, durant el mandat actual, han estat les següents:

Proposicions de BeC (4): PSC, ERC i JxCat 3 a favor i 1 favorable de PP i 1 de Barcelona pel Canvi.

Proposicions de PSC (2): el 100% a favor C’s, PP i Barcelona pel Canvi; 1 favorable de BeC i 1 d’ERC.

Proposicions d’ERC: BeC li ha donat suport el 100% dels cops, seguida del PSC i JxCat, a més distància, C’s, Valls i PP.

Proposicions de C’s: PP i Barcelona pel Canvi li han donat suport el 100% dels cops, segueixen per ordre de votacions favorables PSC, BeC, JxCat  i ERC.

Proposicions de JXcat: ERC li ha donat suport més del 80% dels casos, seguits en ordre de vots favorables, Barcelona pel Canvi, BeC, PSC, PP i C’s.

Proposicions de PP: Barcelona pel Canvi li ha donat suport el 100% dels cops i segueixen per ordre de votacions favorables C’s, PSC, JxCat, BeC i ERC.

Proposicions de Barcelona pel Canvi: PP i C’s li han donat suport el 100% dels cops, seguits en ordre de vots favorables el PSC, BeC, JxCat i, i ERC.

 

 Compartiu aquest contingut