L’Ajuntament de Barcelona i la Fundació ”la Caixa” destinen 2 M€ a les convocatòries de subvencions per a projectes de recerca científica dels anys 2021 i 2022 : Servei de Premsa

L’Ajuntament de Barcelona i la Fundació ”la Caixa” destinen 2 M€ a les convocatòries de subvencions per a projectes de recerca científica dels anys 2021 i 2022

21/06/2021

Les dues convocatòries tindran caràcter extraordinari i són fruit d’un conveni de col·laboració entre totes dues institucions, que s’emmarca en el Pla Barcelona Ciència 2020-2023

Els projectes que es presentin s’han de basar en la recerca de reptes urbans d’alguna d’aquestes temàtiques: l’envelliment i la qualitat de vida; la mobilitat i el respecte a la protecció del medi ambient, i ciutat sostenible: noves tecnologies aplicades a l’habitatge, l’espai i els serveis públics

L’Ajuntament de Barcelona i la Fundació ”la Caixa” publicaran en els propers dies una nova convocatòria de subvencions extraordinàries adreçades al finançament de projectes de recerca científica. L’anunci de la convocatòria, les bases de la qual estaran disponibles al web www.barcelona.cat/barcelonaciencia/ca, es fa pels programes d’ajuts previstos per als anys 2021 i 2022, i té un pressupost assignat total de 2 M€ dels quals 1,2 M€ els aportarà l’Ajuntament de Barcelona i els altres 800.000€ els aportarà la Fundació ”la Caixa”. El repartiment entre les dues convocatòries és d’1 M€ per al 2021 i 1 M€ per al 2022.

La nova convocatòria és fruit d’un nou conveni de col·laboració entre totes dues institucions, que s’emmarca en el Pla Barcelona Ciència 2020-2023 i que encaixa perfectament en diversos dels objectius que persegueix pla, i en els quals coincideixen totes dues institucions, entre ells el de consolidar la línia de subvencions de recerca per afrontar els reptes urbans de ciutat més urgents.

La convocatòria està adreçada a projectes basats en la recerca de reptes urbans que es puguin englobar en alguna de les temàtiques proposades:

Als participants se’ls demana que els projectes de recerca tinguin les següents característiques:

Els projectes, a més a més, els hauran de presentar grups formats per un mínim de 3 entitats diferents treballant en cooperació, per fomentar les sinèrgies i optimitzar el disseny, la implementació i la difusió dels projectes, i per tal  de fomentar les aliances entre diversos actors.

Les agrupacions poden estar formades per: universitats públiques, instituts de recerca,  universitats privades, organismes públics de recerca, altres centres d’I+D amb personalitat jurídica pròpia vinculats a les administracions públiques, o participats majoritàriament pel sector públic, amb independència de quina sigui la seva forma jurídica; entitats i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre; entitats públiques i privades sense ànim de lucre, que puguin contribuir positivament el disseny, execució, aplicació i impacte social del projecte; empreses i organitzacions empresarials vinculades, en funció del seu objecte social, al contingut del projecte; altres organitzacions que contribueixin a la difusió i la divulgació científica, o que facin tasques de suport a la transferència científica i tecnològica.

En tot cas, entre les agrupacions d’entitats hi ha d’haver, com a mínim, dues institucions que tinguin la recerca com una de les seves activitats principals.

El termini per la presentació dels projectes estarà obert fins al 13 de setembre de 2021.Compartiu aquest contingut