David Armengol reivindica La Capella com a centre d’art en la seva proposta de direcció de l’equipament : Servei de Premsa

David Armengol reivindica La Capella com a centre d’art en la seva proposta de direcció de l’equipament

29/06/2021

El nou director artístic presenta un programa que passa per amplificar la proposta de Barcelona Producció, proposar noves línies de treball autònomes i crear altres espais expositius
      
El compromís del Centre d’Art La Capella seguirà sent la vinculació a les pràctiques artístiques emergents o en vies de consolidació  

S’obriran cinc programes paral·lels que tindran autonomia i també amplificaran la convocatòria pública de Barcelona Producció 

S’incrementarà l’experiència expositiva duplicant les convocatòries  d’exposicions i comissariat tot obrint un nou espai per a les exhibicions 

La proposta de direcció de David Armengol per als pròxims quatre anys de La Capella té com a principal objectiu consolidar-la com a Centre d’Art, i evidenciar-ho des del punt de vista nominal, arquitectònic i discursiu. En el seu programa, planteja aquest objectiu a partir de tres eixos principals: incorporar modificacions a la convocatòria pública de Barcelona Producció; engegar cinc línies de programació noves i adaptar els espais de l’equipament a aquests objectius.

El projecte d’Armengol ha estat escollit per la seva viabilitat i l’aportació de «plantejaments d’especial interès i molt ben definits», segons ha valorat una comissió formada per Oriol Gual Dalmau, cap del Servei d’exposicions i director de la Virreina i Capella (1990–1999) i director de La Capella (1999-2020); Anna Ramírez Galván, directora de Teixit cultural de l’Institut de Cultura de Barcelona; Lola Lasurt Bachs, artista visual i docent i Jordi Ferreiro Ouro, artista i educador, membres de la junta de la PAAC que han actuat com una única veu i vot; Martina Millà Bernad, cap d’exposicions de la Fundació Joan Miró de Barcelona; Jordi Antas Barranco, comissari independent i mediador, i Clàudia Elies Oliveras, responsable del Programa d’Arts Visuals de Can Felipa.

En marc de la presentació avui del projecte el tinent d’alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de l’Ajuntament de Barcelona,  Joan Subirats, ha posat en valor que  “La Capella és un espai clau dins de l’ecosistema de les arts visuals a Barcelona i, per tant, és un dels espais clau per al desenvolupament de la carrera dels artistes en el context local. El concepte d’art emergent que acull no té a veure amb l’edat, sinó amb la funció de projecció que exerceix sobre els artistes.” Així mateix ha volgut remarcar que el projecte del David Armengol és “ ambiciós, valent, polièdric”  i s’ha mostrat  convençut que “elevarà el discurs artístic i la influencia, sacsejant l’equipament i actuant com a revulsiu”.


Nota de premsaCompartiu aquest contingut