Barcelona, Londres i Amsterdam creen l’Observatori Global d’Intel•ligència Artificial per facilitar l’aplicació de sistemes ètics de IA a les ciutats : Servei de Premsa

Barcelona, Londres i Amsterdam creen l’Observatori Global d’Intel•ligència Artificial per facilitar l’aplicació de sistemes ètics de IA a les ciutats

30/06/2021

Les tres ciutats impulsen l’Observatori en el marc de la Coalició de Ciutats pels Drets Digitals amb l’objectiu de d’estudiar models ètics d’IA desplegats a les zones urbanes

Comptarà amb la col·laboració d’ONU-Hàbitat i el CIDOB-Centre d’Afers Internacionals de Barcelona i pretén aportar rigor i investigació per disposar d’evidència que faciliti l’aplicació de criteris ètics en la IA a les ciutats.

La creació de l’Observatori és una de les mesures previstes en L’Estratègia municipal d’algoritmes i dades per a l’impuls ètic de la intel·ligència artificial , que fixa els mecanismes de governança i d’impuls de la IA per tal que respecti els drets digitals de la ciutadania

Barcelona, Londres i Amsterdam han presentat avui l’Observatori Global d’Intel•ligència Artificial, una nova eina per controlat l’aplicació ètica de la IA a les ciutats. Es tracta d’una iniciativa impulsada en el marc de la Coalició de Ciutats pels Drets Digitals, fundada el 2018 per les ciutats de Barcelona, Amsterdam i Nova York, i que avui s’ha donat a conèixer al conjunt de més de 50 ciutats mundials que actualment formen part de la xarxa que treballa localment i internacionalment per obtenir un model tecnològic just, ètic i democràtic a les ciutats. El nou Observatori Global d’Intel•ligència Artificial comptarà amb la col•laboració d’ONU-Hàbitat i el CIDOB-Centre d’Afers Internacionals de Barcelona.

La creació d’aquest Observatori Global d’IA i l’impuls de l’acció internacional de la ciutat de Barcelona com a referent de l’humanisme tecnològic, és una de les mesures previstes en l’Estratègia municipal d’algoritmes i dades per a l’impuls ètic de la intel·ligència artificial, que ha impulsat l’Ajuntament de Barcelona per fixar els mecanismes de governança i impuls de la IA per tal que respecti els drets digitals de la ciutadania.

“A Barcelona treballem per un model ètic d’Intel·ligència Artificial, i per fer-ho el millor possible ens cal saber què estan fent en altres ciutats del món. L’Observatori Global d’IA Urbana ens permetrà aprendre de ciutats que, com Barcelona, són pioneres en aquest àmbit, i també facilitar l’aplicació de criteris ètics de IA a les que tot just comencen”, ha afirmat la tercera tinenta d’alcaldia de l’Agenda 2030, Transició Digital, Esports i Coordinació Territorial i Metropolitana, Laia Bonet.

La intel•ligència artificial, com a component clau de les tendències actuals de digitalització, és un àmbit polític prioritari per a Barcelona i la resta de ciutats membres de la Coalició. Moltes d’elles ja han començat a desenvolupar i implementar les seves pròpies estratègies d’IA, orientades a regular l’ús de la IA als serveis municipals i a promoure models ètics, transparents i responsables d’ús de les tecnologies en que es basa l’IA urbana.

I és que els sistemes d’IA no estan exempts de riscos tecnològics. La recol·lecció i el tractament de les dades sobre les quals es basen les decisions dels algoritmes no sempre són respectuosos amb el dret a la privacitat de la ciutadania i per això Barcelona, Nova York, Londres i Amsterdam volen fixar aquests mínims per garantir un desenvolupament de la intel·ligència artificial i les tecnologies emergents que respectin els principis de l’humanisme tecnològic, els drets digitals i fomentin les tecnologies democràtiques.

A mesura que cada vegada hi hagi més ciutats de la Coalició i de tot el món que comencin a dissenyar polítiques locals d’IA, l’Observatori Global de la IA urbana permetrà donar-los suport i coneixement basat en l’evidència a l’hora d’abordar la inclusió i els drets humans en les seves polítiques i estratègies digitals locals.

L’observatori té els següents objectius:

El pla de treball de l’Observatori 2021 inclou els resultats de la investigació següents:

  1. Un informe sobre la governança ètica dels algoritmes a les ciutats, que analitzarà els mecanismes implementats pels governs de les ciutats per desplegar models ètics d’intel•ligència artificial, per exemple. Registres algorítmics, mecanismes de visió humana, etc. L’estudi proposarà un marc analític per avaluar aquestes polítiques basant-se en un conjunt de criteris d’equitat i transparència i amb models auditables a través del foment de les tecnologies i el programari lliure i el coneixement obert.
  2. Un Atles en línia de bones pràctiques en IA urbana, que inclourà fitxes sobre casos específics d’aplicació de solucions d’IA ètiques a les polítiques urbanes sectorials (mobilitat, gestió de residus, aigua i sanejament, turisme …).
  3. Un informe temàtic sobre l’ús del reconeixement facial a l’espai públic. L’estudi proposarà un conjunt de criteris per avaluar la naturalesa ètica i responsable d’aquests sistemes.

La mesura de govern l’Estratègia municipal d’algoritmes i dades per a l’impuls ètic de la intel·ligència artificial presentada fa uns mesos per la tinència d’Alcaldia de l’Agenda 2030, Transició Digital, Esports i Coordinació Territorial i Metropolitana dota la ciutat d’un marc normatiu per construir un model d’intel·ligència artificial i tecnologies emergents urbà, basat en els drets humans i compromès amb una societat digital democràtica. Elaborada després d’escoltar els principals referents científics de la ciutat en matèria d’IA, la mesura proposa una vintena d’actuacions que es desenvoluparan en el període 2020-023 per avançar cap a un model de governança intel·ligent, més eficaç i eficient en la resolució de reptes i en la gestió de les polítiques públiques de l’Ajuntament.

Entre les actuacions previstes per l’Ajuntament hi ha la creació d’un registre públic d’algoritmes on la ciutadania tingui accés a tots els algoritmes que es fan i que afecten a les persones, fent-los transparents i auditables; l’establiment de clàusules específiques per a que aquelles licitacions que incloguin sistemes intel·ligents ho facin respectant els drets de les persones; la promoció d’espais de debat i el networking amb l’ecosistema innovador per transmetre els valors de la IA ètica; així com la creació d’un òrgan participatiu per a implicar als agents socials en el desenvolupament d’una IA ètica, que permetrà l’escolta activa dels principals reptes plantejats per la ciutadania.Compartiu aquest contingut