Ciutat Vella llança la tercera convocatòria de Baixos de Protecció Oficial per obrir-hi comerç de proximitat : Servei de Premsa

Ciutat Vella llança la tercera convocatòria de Baixos de Protecció Oficial per obrir-hi comerç de proximitat

21/07/2021

Seran 9 locals que s’afegiran als que es van adjudicar en les dues edicions anteriors

Els adjudicataris paguen un lloguer molt per sota del mercat

El Pla de Barris impulsa la convocatòria i Barcelona Activa contribueix en el disseny, seguiment i avaluacions per al desenvolupament dels projectes

Aquesta iniciativa s’emmarca en l’estratègia municipal Amunt persianes que té com a objectiu reduir el nombre de locals buits a la ciutat I instal·lar nova activitat econòmica

El districte de Ciutat Vella ha posat en marxa la tercera convocatòria de Baixos de Protecció Oficial, un programa que es realitza en col·laboració amb Barcelona Activa i pressupost del Pla de Barris i que té com a objectiu la dinamització dels locals buits perquè s’hi instal·li activitat econòmica diversa i útil per a la vida veïnal al districte. En aquesta convocatòria, que acaba a finals d’octubre, es posen a disposició un total de 9 locals repartits per tot el districte.

La iniciativa té com a objectiu mobilitzar el parc de locals de propietat municipal per posar-los a disposició del comerç de proximitat i de l’activitat econòmica sostenible i plural, és a dir, una economia que atengui les necessitats específiques del veïnat de Ciutat Vella o que desenvolupi una activitat comercial de proximitat que doni resposta a les necessitats d’una vida sostenible i quotidiana del barri.

Aquesta acció s’emmarca en l’estratègia municipal Amunt persianes que té com a objectiu reduir el nombre de locals buits a la ciutat i instal·lar nova activitat econòmica. L’estratègia Amunt persianes preveu mobilitzar 400 locals en el període 2021-2023.

Ciutat Vella ja ha llançat dues convocatòries de Baixos de Protecció Oficial, amb 8 locals municipals cadascuna, destinat a acollir projectes que desenvolupen activitat econòmica en algun dels sectors que el Pla de Desenvolupament Econòmic de Ciutat Vella marca com a prioritaris, especialment per comerços locals de proximitat. Aquests sectors prioritaris són:

Tanmateix es valorarà la solidesa del pla d’empresa, que doni continuïtat a un projecte en funcionament en perill de tancament per la crisi o pressió immobiliària o que sigui un projecte de comerç de proximitat i/o economia social o solidària. També sumarà punts que el projecte presenti accions de dinamització econòmica sostenible a la zona i que tingui relació amb comerços i proveïdors del territori o que estigui compromès amb el veïnat, per exemple, amb preus reduïts o prioritzant la contractació de veïns del barri.

El contracte de lloguer d’aquests locals serà de cinc anys de durada, prorrogable fins a 7 anys. Cada local té el seu preu de lloguer, que en tot cas és, de mitjana un 45% per sota del preu de mercat actual. Els adjudicataris comptaran amb dos mesos de carència per a poder iniciar l’activitat econòmica i no necessitaran dipositar fiança ni aval. La convocatòria està oberta tant a persones individuals com a societats o entitats socials o empreses ja constituïdes.

Els locals que es posen a disposició en la tercera convocatòria de Baixos de Protecció Oficial es troben situats en punts estratègics del districte com, per exemple, el carrer Robador o Sant Pere Més Alt i són:

  1. Carrer Robador 3
  2. Carrer Robador 17
  3. Carrer Robador 25-27
  4. Carrer Sant Ramon 1
  5. Carrer Sant Ramon 6 (local 1)
  6. Carrer Cardona 6
  7. Carrer d’en Serra Xic, 2-4
  8. Sant Pere Més Alt 76 (local 1)
  9. Sant Pere Més Alt 76 (local 2)

Les reformes i posada a punt dels establiments és una de les accions del Pla de Barris de Ciutat Vella.

 

Una estratègia consolidada

El programa de Baixos de Protecció Oficial es va posar en marxa el mandat anterior i que ja compta amb 16 locals. Els vuit projectes adjudicataris de la primera edició van iniciar la seva activitat entre els mesos de gener i març de 2019 i durant aquell any van realitzar les primeres sinergies amb l’entorn: realització de formacions per al veïnat, participació en fires de dinamització comercial i altres col·laboracions amb entitats del territori.

Els locals d’aquesta primera edició van ser:

Pel que fa a la segona edició, es va adjudicar a finals de 2019 i els locals s’estan posant en marxa progressivament, tenint en compte que la pandèmia els ha afectat de ple. Els espais són:Compartiu aquest contingut