Informe de seguiment de l’Ordenança de Convivència : Servei de Premsa

Informe de seguiment de l’Ordenança de Convivència

26/07/2021

Les restriccions provocades per la Covid-19 marquen les dades de l’Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai public

Aquest matí s’ha reunit la comissió de seguiment de l’aplicació de l’Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic de Barcelona. Aquesta comissió està integrada pels responsables municipals de les àrees de Seguretat i Prevenció, Drets socials, Ecologia, i Drets de la Ciutadania, conjuntament amb els diferents grups polítics municipals.

Durant la trobada, el Govern Municipal ha presentat als grups de l’oposició l’informe de seguiment de la normativa. Aquest text recull els principals indicadors referents a la convivència ciutadana de l’any 2020, un any marcat per l’Estat d’Alarma decretat per tal de fer front a l’emergència ciutadana  que va comportar un confinament domiciliari des del mes de març al mes de juny i posteriors restriccions de la mobilitat.

 

Les queixes i incidències ciutadanes arribades a l’IRIS, el sistema que gestiona les incidències, reclamacions, queixes i suggeriments que es comuniquen a l’Ajuntament de Barcelona, van augmentar en un 59,69% l’any 2020 respecte l’any 2019. En relació a les dades IRIS s’inclouen els gestionats per totes les àrees de l’Ajuntament i no només els que corresponen a la Gerència de Seguretat i Prevenció.

La categoria d’IRIS que més incrementa en trucades al 092 i 112, relacionada amb els capítols de l’ordenança de convivència que fan referència a l’incompliment de l’ordenança a l’espai privat, és la relacionada amb les molèsties en la convivència veïnal, augmentant en 463 comunicacions el 2020 respecte el 2019.

Aquest augment es troba directament vinculat amb la situació sanitària i el canvi de model de vida que ha comportat, des de la primera etapa del confinament i, posteriorment, amb la limitació de la mobilitat establerta per tal de poder controlar la pandèmia, amb un gran increment d’hores d’estada als domicilis.

Aquest efectes directe de la Covid-19 també s’expressa de manera significativa en el descens de les molèsties derivades d’habitatges d’ús turístic, passant de 1.919 comunicacions el 2019 a 670 el 2020, amb un descens de 1.249 comunicacions. En la categoria d’espai privat, les incidències per ocupacions augmenten el 2020, amb 43 comunicacions més que l’any 2019.

En l’incompliment de les ordenances a l’espai públic destaca el descens en l’indicador sobre vandalisme que baixa en 92 comunicacions respecte el 2019. Pel contrari, el consum de begudes alcohòliques augmenta en 38 comunicacions i l’incompliment d’horaris de locals en 19 comunicacions durant el 2020.

En les incidències de soroll a la via pública, respecte el 2019, s’incrementa les originades per activitats comercials i industrials en 130 comunicacions, las concentracions de persones fent soroll amb un augment de 181 comunicacions, i les molèsties originades pels serveis de recollida i neteja amb 92 comunicacions.

En el cas de les molèsties provocades pels vehicles de motor, en aquesta categoria es concentra el número més elevat de comunicacions relacionada amb l’abandonament de vehicles, amb 3.622 incidències el 2020. Cal assenyalar que és la primera vegada que es recull aquest indicador en el present informe, i la seva incorporació respon a les conseqüències mediambientals, d’ocupació i degradació de l’espai públic que aquest acte incívic comporta.

En aquesta categoria, el descens de la mobilitat durant aquesta etapa es reflexa en el descens de 383 comunicacions vinculades a la disciplina viària de vehicles de motor. El mateix passa amb les bicicletes, però en menor mesura, amb un descens de 111 comunicacions respecte el 2019. També, a aquest apartat sobre les comunicacions i demandes ciutadanes relacionades amb les bicicletes, s’han afegit noves categories, donada la rellevància que en el darrers temps aquest tipus de transport està assolint.

 

 

 

Aquestes dades estan complementades amb les d’activitat de la Guàrdia Urbana a la ciutat de Barcelona. Durant l’any passat la Guàrdia Urbana va reorientar el seu servei a la ciutadania amb l’objectiu de garantir les mesures de restricció, reforçar la tasca assistencial, mantenir el civisme i la seguretat a la ciutat i atendre les demandes de convivència.

Una de les principals funcions del cos de policia barceloní va ser garantir el compliment de les restriccions de moviments que estan establerts en el Decret de l’Estat d’Alarma. Les restriccions de la mobilitat van fer disminuir notablement la presència de persones a la via pública, un dels motius pels quals les denúncies de l’Ordenança van disminuir a la meitat.

 Compartiu aquest contingut